Ako získať sponzora?

Ako získať sponzora?

Ako získať sponzorov pre šport na Slovensku? To je otázka, ktorú si každoročne kladie veľké množstvo športových funkcionárov. Aká je však odpoveď? Čo by mohli športovci, športové kluby a organizácie urobiť pre to, aby jednoduchšie získavali nových sponzorov? 

Hľadám naozaj sponzora?

Najdôležitejšou otázkou, ktorú je nutné si hneď na začiatku zodpovedať je otázka:

“Hľadám sponzora, mecenáša či charitatívneho darcu?”

Zatiaľ čo mecenáš a charitatívny darca podporujú osoby alebo organizácie bez nároku na odplatu, sponzor očakáva za svoju podporu určitú protihodnotu.

Sponzoring na Slovensku

Hoci je pravdou, že daňové zvýhodnenie sponzoringu je na Slovensku slabšie ako v zahraničí, stále ostáva pravdou aj to, že obdobnou prekážkou pre získavanie sponzorov sú práve aj očakávania ľudí angažujúcich sa v športe.

Mnoho športových funkcionárov si stále mylne myslí, že hľadajú sponzorov, no pritom očakávajú prístup ako od minulých mecenášov: “otvor peňaženku, daj mi hotovosť, nič odo mňa neočakávaj a do ničoho sa nestaraj”.

Je pravdou, že stále sa nájdu aj podnikatelia, ktorí sa na podporu športu pozerajú práve takýmto spôsobom. No pokiaľ chceme začať viditeľne zlepšovať podmienky v našom športe, mali by sme zmeniť naše myslenie, a otázku typu: “Kde nájdem mecenáša pre môj klub?” nahradiť otázkou: “Pre ktorého sponzora vie byť zaujímavý môj klub (môj šport)?

Ako získať sponzora pre šport?

V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na to,  kto je to sponzor, čo je to sponzoring a čo môže sponzoring prinášať firmám. Teraz sa poďme bližšie pozrieť na to, čo vieme ponúknuť sponzorom ako protihodnotu aj v našich súťažiach na Slovensku.

Klasické reklamné plnenie

Reklamné plochy na štadióne, ako aj reklamu na dresoch môžeme vzhľadom k ich histórii pokojne označiť ako klasickú formu športovej reklamy. Pri tejto forme reklamy je dôležtié, aby ste vášmu potenciálnemu sponzorovi vedeli povedať:

 • Kde sa reklamná plocha nachádza (pri vstupe na štadión, v priestoroch pre tlač, alebo v okolí hracej plochy na miestach, ktoré sú viditeľné vo video prenosoch…)
 • Aká veľká je reklamná plocha (malé logo na tabuli spolu s ostatnými sponzormi, baner 2 x 0,5m pri hracej ploche, logo firmy v rozmere A4 na prednej strane dresov…)
Ako získať sponzora?

Nevýhodou klasického reklamného plnenia ako náhrady za sponzoring sú relatívne vyššie náklady na vyhotovenie reklamy, a obtiažnosť merania prínosu takejto reklamy. Zmluva o sponzoringu preto často uvádza, koľko percent sumy sú očakávane, respektíve dohodnuté náklady na vyhotovenie reklamy (často je to 10 percent zo sumy).

Príklad z praxe:

Ak chcete s pomocou sponzora zabezpečiť pre váš futbalový tím dospelých novú sadu dresov (18 hráčov do poľa + 2 brankári), musíte rátať s tým, že vaše náklady budú vyššie o potlačenie dresu logom sponzora. Keď na tento účel dostanete od sponzora 1000 eur, 100 eur použijete na potlač loga sponzora (20 x 5 eur na potlač loga veľkosti A4 ), a zvyšných 900 eur máte na nákup dresov, a ich potlač podľa potrieb daného športu (číslo dresu, logo klubu…).

Moderné reklamné plnenie – online reklama

Žijeme v dobe internetu, a či chceme alebo nie, aj naši potencionálni sponzori a ich podnikanie sú už pravdepodobne na internete. Online reklama má oproti klasickému reklamnému plneniu tú výhodu, že jej dosah môžeme oveľa jednoduchšie odmerať, a pomocou internetu aj značne znásobit. Aké máme teda dostupné možnosti, aby sme pomocou online športového marketingu zaujali a získali nových sponzorov?

Internetová stránka

Tou najjednoduchšou formou prezentácie sponzorov na vašej internetovej stránke je zobrazenie ich loga, alebo poďakovanie im v texte vo vašom článku. Pre sponzorov, ktorý podnikajú v online priestore však môže byť ešte dôležitejšie to, aby ste ich nie len pomenovali, ale aby ste im poskytli spätný odkaz na ich vlastnú stránku. Jednoducho povedané, aby sa ľudia po kliknutí na meno sponzora na vašej stránke, dostali na jeho vlastnú internetovú stránku.

Čo všetko môže zujímať sponzora, ak mu ponúkate ako náhradné plnenie priestor na vašej internetovej stránke?

 • Mesačná / ročná návštevnosť vašej internetovej stránky
 • Návštevnosť článku, v ktorom ho uvádzate ako sponzora
 • Priestor umiestnenia loga na vašej internetovej stránke
 • Autorita vašej internetovej stránky / hodnota spätného odkazu

Sociálne siete

Sociálne siete ako novodobý internetový fenomém poskytujú výrazný priestor na pútavú a dostupnú realizáciu športového marketingu. Rôzne prvky online komunikácie športových klubov, organizácií či jednotlivcov je však možné efektne a zároveň aj efektívne využívať nie len na vašu prezentáciu, ale aj na prezentáciu vašich sponzorov a vašej spolupráce.

Nela Lopušanov
hc Dukla Senica
MFK Ružomberok

Rôzne sociálne siete ponúkajú rôzne možnosti pre vašich potenciálnych sponzorov. Preto je dôležité vedieť ich informovať o tom:

 • Aké sociálne siete využívate
 • Koľko sledovateľov máte na jednotlivých sociálnych sieťach
 • Aký obsah tvoríte pre sociálne siete na pravidelnej báze
 • Akým štýlom komunikujete

Štýlom vašej komunikácie sa budú pravdepodobne zaoberať len firmy, pre ktoré spolupráca nebude zameraná len na samotné zviditeľnenie značky, ale aj na propagáciu jej firemných hodnôt a vízie. Tu sa ale bavíme o prepájaní športu a firiem na tej najvyššej úrovni, kam sa nie každý dostane.  Na každej úrovni je však vhodné tematické prepájanie produktov firiem a športu. Napríklad pokiaľ predávate hodinky, môže sa vaše logo objavovať na postoch oznamujúcich ďalší program danej akcie či ligy. Alebo ak zabezpečujete údržbu futbalových ihrísk, a zároveň ste jedným z hlavných sponzorov futbalového klubu, budete pravdepodobne chcieť, aby sa výsledky vašej práce, a nepriamo tak vlastne aj vaša firma, zobrazovala na stránkach klubu čo najčastejšie.

Ako získať sponzora
Greenmann

Spolupráca Greenmann.sk a Sklotatranu Poltár

Ako získať sponzorov na Slovensku?

Hoci šport na Slovensku aktuálne nemá také postavenie ako šport vo svete, a naše firmy žijú v “inom svete” ako mnohé firmy v zahraničí, krok po kroku sa môžeme posúvať vpred aj v oblasti sponzoringu športu. Už len vďaka tomu, že za potenciálnym sponzorom prídete s tým, že mu ponúknete oficiálnu zmluvu o sponzoringu, a zároveň mu predstavíte váš športový marketing, môže nastať výrazná zmena, a sponzor bude na vás pozerať úplne inak.

Výbornou ukážkou toho, že športový marketing sa dá kvalitne využívať aj v nižších ligách na Slovensku, sú kluby FK Brezno (6. liga futbal) a HC Dukla Senica (2. liga hokej, tretia najvyššia súťaž). Tieto kluby svojim športovým marketingom a spôsobom propagácie svojich sponzorov jasne prevyšujú nie len súperov v ich súťažiach, ale v niektorých prípadoch aj “profesionálne” športové kluby. 

Ako získať sponzorov pre šport?

Páčil sa vám tento článok, a máte chuť vidieť ešte niečo ďalšie z propagácie športu a jeho sponzorov? Pozri si napríklad spomienku na Katar 2022 z pohľadu športového marketing

Chceli by ste, aby mal aj váš klub či organizácia možnosť na úrovni jednať s potenciálnymi sponzormi? Alebo ste športovec ktorý si chce začať budovať osobnú značku? Kontaktujte nás! 

Použité zdroje:

Čo je to sponzoring?

Čo je to sponzoring?

Zamysleli ste sa niekedy, prečo majú mnohé firmy v zahraničí tak kladný vzťah k sponzoringu,  zatiaľ čo u nás je sponzoring často považovaný za určitú zlodejinu? Táto minca má podľa nás dve strany. Jednou je pohľad športových funkcionárov na sponzoring, a tou druhou je pohľad samotných firiem. V tomto článku sa zameriame práve na to, aby firmy a ich majitelia získali nový pohľad na sponzoring v športe.

Začnime ale od začiatku. Kto je to sponzor, a čo je to sponzoring v športe?

Sponzor je osoba alebo spoločnosť, ktorá za protihodnotu poskytuje určitý typ podpory pre podujatie, aktivitu, osobu alebo organizáciu. Najčastejšou formou podpory je poskytnutie finančných prostriedkov, a najčastejšou protihodnotou býva obvykle reklama, alebo reklamný priestor. 

Sponzoring v športe je teda určitá forma obchodnej dohody, v ktorej sponzor investuje svoje finančné prostriedky alebo produkty do športového klubu, tímu alebo jednotlivca, výmenou za reklamu a propagáciu svojich produktov, služieb či značky.

Čo je to sponzoring

Či už sa sponzoring týka podpory športovca ako osoby, športového klubu, športového zväzu alebo určitého športového podujatia, sponzor za ňu očakáva určitú komerčnú protihodnotu. Sponzoring nie je dobročinou akciou, ale vedomým komerčným partnerstvom prinášajúcim určitý úžitok obom zúčastneným stranám.

Sponzoring môže prinášať sponzorom zvýšenie povedomia o ich značke, ako aj určitý sklon športových fanúšikov k nákupu ich produktov či služieb. Aby však sponzoring napĺňal svoj účel, vyžaduje si aj určité podporné prvky. Medzi takéto podporné prvky neradíme len samotnú prezentáciu spolupráce, ale aj jej konkrétne dlhodobé propagovanie. Najväčší prínos sponzoringu pre značky však spočíva v možnosti symbolického prepájania sa so športom (klubom, športovcom) na základe určitých podobných znakov či hodnôt. Tu už ale hovoríme o propagácii sponzoringu na majstrovskej úrovni.

Red bull vám dáva kríídla

Ako môže vyzerať sponzoring?

V hovorovej reči sa často stretávame s tým, že pojem sponzoring vyjadruje nie len samotný akt podpory, ale často aj označenie marketingovej komunikácie viazanej práve na sponzorské aktivity. Zjdednodušene preto môžeme povedať, že sponzoring chápeme aj ako marketing firiem vplývajúci na ich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom športu.

Pozrime sa teraz na to, ako môže takýto marketing v praxi vyzerať, a aké prínosy môže mať pre samotné firmy.

Viditeľnosť a poznateľnosť značky.

Propagácia sponzora pomocou umiestnenia jeho loga na dohodnutých miestach prináša hlavne zvyšovanie povedomia o jeho značke. Ak je váš podnik nový, alebo ak vstupujete na nový trh, ľudia sa môžu o vás rýchlejšie dozvedieť práve vďaka sponzoringu. Zásluhou viditeľnosti na športových podujatiach môžete napríklad podnietiť aj spontánne vyhľadávanie vašej značky na internete.
Pokiaľ ste už na trhu etablovanou firmou, takáto pravidelná viditeľnosť vám zasa pomáha získať určité pevné miesto v mysliach vašich potenciálnych zákazníkov.

Čo je to sponzoring

Vaše logo môžete umiestňovať napríklad v okolí hracej plochy, v priestoroch určených pre tlačové konferencie, ale aj na výstroji jednotlivých športovcov (na dresoch, prilbách či kombinézach).

Ďalším, násobne finančne náročnejším spôsobom zviditeľňovania značky, je sponzoring celej súťaže. Vďaka takejto podpore sa bude vaša firma zobrazovať na všetkých štadiónoch v rámci danej súťaže, ako aj vo všetkých televíznych prenosoch. No do myslí zákazníkov sa dostávate napríklad aj pri čítaní aktuálnych výsledkov či tabuliek danej súťaže.

Skvelým príkladom konkurenčného boja o miesto v mysliach potenciálnych zákazníkov je naša najvyššia futbalová súťaž. Generálnym partnerom celej súťaže sa stala jedna zo stávkových spoločností. Ostatné stávkové spoločnosti na to zareagovali tak, že sa stali generálnymi partnermi väčšiny prvoligových klubov.

Generálni partneri Fortunaligových klubov
Sponzori ako generálny partneri
Sponzori ako generálny partneri

Vo športovom svete sa stáva čoraz bežnejšie, že sa výmenou za lukratívne sponzorské zmluvy poskytuje prenájom názvu celého štadióna. Na Slovensku takýto typ propagácie značky vidíme zatiaľ len sporadicky, no za zmienku stojí napríklad Mol Football Academy, čo je názov areálu akadémiu futbalového klubu DAC Dunajská Streda.

Sponzoring a názov štadióna
Sponzoring a názov štadióna
Sponzoring a názov štadióna

Majstrovské využívanie sponzoringu

Najvyššiu úroveň vedomého využívania sponzorignu v prospech rozvoja firemnej značky môžeme vidieť u firiem, ktoré sa snažia o symbolické prepájanie ich vízií či hodnôt so športom a športovými subjektmi. Je však dôležité povedať, že aby ste vôbec mohli uvažovať o takejto úrovni propagácie, musíte nutne poznať nielen vašu komunikačnú stratégiu, ale aj vašu celkovú marketingovú stratégiu firmy.

Nie len lokal patriotizmus…

“Motorola a Bulls majú silné spojenie s naším spoločným domovským mestom Chicago, ktoré zohralo úlohu pri vytváraní základov pre náš vzťah. V minulosti sme spolupracovali a je vzrušujúce vidieť, ako sme urobili tento významný krok v novom, rozšírenom partnerstve, ktoré bude mať lokálny, národný, ako aj globálny dosah.”

Prezident Chicago Bulls, Michael Reinsdorf

“Motorola a Bulls zdieľajú nie len obrovskú hrdosť na rodné mesto, ale aj vášeň spájať ľudí prostredníctvom jedinečných spotrebiteľských zážitkov. Sme nadšení, že môžeme spojiť naše dve značky a ďalej napĺňať našu spoločnosť a naše všestrané produktové portfólio pulzujúcou energiou mesta, fanúšikov Chicago Bulls a fanúšikov NBA po celom svete.”

Rudi Kalil, riaditeľ Motorola pre Severnú Ameriku

Čo je to sponzoring

Sponzoring a prepájanie vízií a hodnôt

“Real Madrid predstavuje nielen poprednú svetovú športovú inštitúciu, ale aj organizáciu v neustálom vývoji, ktorá sa usiluje o dokonalosť vo svojich aktivitách založených na náročnosti, talente, kvalite a vodcovstve. Má tiež pevný záväzok k udržateľnosti, solidarite, rozmanitosti a víťaznému duchu. Vďaka tomu je klub pre nás dokonalým partnerom pri riešení výziev súčasných, ako aj tých budúcich. Obe inštitúcie budú spolupracovať na rozvíjaní týchto hodnôt,  predovšetkým rešpektu k životnému prostrediu, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok k udržateľnej mobilite, vzhľadom na to, že v roku 2022 bude BMW Group oslavovať 50 rokov od predstavenia svojho prvého elektrického BMW“.

prezident BMW Group Španielsko, Manuel Terroba

Navždy rýchlejšie

Za najrýchlejšieho človeka na planéte je považovaný držiteľ rekordu v behu na 100 metrov. Za najrýchlejšieho jazdca v motorisitickom svete je zasa považovaný víťaz pretekov F1. A viete čo majú spoločné Usain Bolt ako najrýchlejší človek na svete, a Lewis Hamlton ako jazdec s najvyšším počtom titulom v F1 (7 titulov rovnako ako Michael Schumacher)? Oboch sponzoruje Puma, ktorej  jeden zo sloganov je “Forever Faster” – čo v preklade znamená “navždy rýchlejšie”.

Sponzoring Puma
Sponzoring Puma

Symbolika v športovom marketingu

Pri prepájaní firiem so športom nejde však len o slová riaditeľov, ktoré z mysle ľahko vyprchajú. A nejde ani o to podpisovať sponzorské zmluvy vždy iba s majstrami. Pokiaľ vo vašej spoločnosti, alebo v športovom klube, pracujú šikovný a kreatívny tvorcovia komunikačnej stratégie, môžete vašu značku majstrovsky prepájať so športom na pravidelnej báze.

Pohyb ktorý inšpiruje

Či už je to Australian Open, Európska liga UEFA, alebo sú to Majstrovstvá sveta vo futbale, KIA sa vždy drží svojho sloganu: Movement that inspires – pohyb ktorý inšpiruje. Avšak nie je to len samotný slogan, ale predovšetkým jeho symbolické prepájanie značky so športom, ktoré odlišuje značku KIA od ostatných sponzorov.

Ešte raz Chicago Bulls

First Alert, alebo v našom jazyku prvá výstraha pre súpera prichádza hneť v úvode zápasu. Šikovné využitie športového marketingu tesne pred zápasom symbolicky prepojené so sponzorom. First Alert je totižto nie len prvá výstraha, ale zároveň aj názov firmy, ktorá poskytuje protipožiarné výstražné zariadenia.

Tak čo poviete? Dokážete si predstaviť, že by vaša firma takto šikovne využívala sponzoring v športe na svoju vlastnú propagáciu? Vyžaduje to samozrejme aj určité kroky od športových funkcionárov, no pokiaľ máte jasnú firemnú víziu, zaručene dokážete nájsť spôsob, ako naplno využiť komerčný potenciál športu vo váš prospech.

Sponzoring NBA

Tak čo poviete? Dokážete si predstaviť, že by vaša firma takto šikovne využívala sponzoring v športe na svoju vlastnú propagáciu? Vyžaduje to samozrejme aj určité kroky od športových funkcionárov, no pokiaľ máte jasnú firemnú víziu, zaručene dokážete nájsť spôsob, ako naplno využiť komerčný potenciál športu vo váš prospech.

Použité zdroje:

Katar 2022 z pohľadu športového marketingu

Katar 2022 z pohľadu športového marketingu

Majstrovstvá sveta vo futbale, Katar 2022. Hoci futbalové majstrovstvá sveta patria vždy k nasledovanejším podujatiam na svete, tieto katarské boli v mnohých ohľadoch špeciálne. Išlo o finančne najnáročnejšie finálové podujatie nie len pre organizátorov, ale aj pre fanúšikov. Napriek tomu vzbudzovalo už od začiatku obrovský záujem ľudí a médií z celého sveta. Tento záujem sa samozrejme odrážal aj v záujme firiem o rôzne formy propagácie ich značky na tomto rekordnom podujatí. Poďme sa teda teraz pozrieť na to, aké prvky online marketingu využívali firmy v rámci dostupného športového marketingu.

Hlavný príbeh šampionátu

Majstrovstvá sveta v Katare ešte ani nezačali, keď svet obletela jedna z najikonickejších fotografií (fotoilustrácií?) v histórii. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo hrajúci šach na kufríku značky Louis Vuitton. “Víťazstvo je stav mysle”, tak znel hlavný odkaz fotografie dvoch najsledovanejších hráčov na majstrovstvách sveta.

Hlavný príbeh celého šampionátu bol teda daný: dokáže si niektorý z tejto dvojice výnimočných hráčov splniť svoj sen, a skompletizovať tak svoju zbierku trofejí?

Všetci už vieme, ako tento príbeh dopadol, no nie len výsledok príbehu, ale aj jeho priebeh a emócie, ktoré nám počas celého šampionátu priniesol, boli jednoducho nezabudnuteľné.

Cristiano Ronaldo a Lionel Messi Louis Vuitton
Cristiano Ronaldo a Lionel Messi Louis Vuitton

Hlavný príbeh šampionátu

Majstrovstvá sveta v Katare ešte ani nezačali, keď svet obletela jedna z najikonickejších fotografií (fotoilustrácií?) v histórii. Lionel Messi a Cristiano Ronaldo hrajúci šach na kufríku značky Louis Vuitton. “Víťazstvo je stav mysle”, tak znel hlavný odkaz fotografie dvoch najsledovanejších hráčov na majstrovstvách sveta.

Hlavný príbeh celého šampionátu bol teda daný: dokáže si niektorý z tejto dvojice výnimočných hráčov splniť svoj sen, a skompletizovať tak svoju zbierku trofejí?

Všetci už vieme, ako tento príbeh dopadol, no nie len výsledok príbehu, ale aj jeho priebeh a emócie, ktoré nám počas celého šampionátu priniesol, boli jednoducho nezabudnuteľné.

Cristiano Ronaldo Katar 2022
Lionel Messi 2022
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi 2022

Adidas – oficiálny partner MS v Katare 2022

Rozprávanie príbehov (storytelling) patrí k najpútavejším formám prezentácie, no nie je jediným, ktorý má silný ohlas u publika. Skvelou možnosťou je aj využívanie obsahového marketingu, pre ktorý šport poskytuje obrovské množstvo príležitostí, symbolov a predmetov, ktoré je možné určitým spôsobom prepájať s firemnou značkou.

Dokonalým príkladom symbolického využívania obsahového marketingu na majstrovstvách sveta v Katare 2022 bolo záverečné individuálne oceňovanie. Adidas zlatá lopta pre najlepšieho hráča (Messi), Adidas zlatá kopačka pre najlepšieho strelca (Mbappé) a Adidas zlatá rukavica pre najlepšieho brankára (Martinez). Viete však, že individuálne ocenenia boli 4? Ocenienie pre najlepšieho mladého hráča nemalo označenie značky Adidas. Veď prečo by aj malo? V ponuke Adidasu predsa mladosť nenájdete…

Adidas zlatá lopta
Adidas zlatá kopačka
Adidas zlatá rukavica
Najlepší mladý hráč

KIA – pohyb ktorý inšpiruje

Spoločnosť KIA v rámci svojho hesla “Pohyb, ktorý inšpiruje”, ktoré používa od svojho rebrandingu v roku 2021, pravidelne využíva šport a športové podujatia na svoju propagáciu. Značka preto nechýbala ani na futbalovom šampionáte v Katare, kde bola jedným z jeho hlavných partnerov. Pred šampionátom sa značka prezentovala napríklad aj takýmto reklamným spotom:

No partnerstvo nespočívalo len v jednej reklamnej kampani. KIA poskytovala oficiálne vozidlá šampionátu, a v rámci inšpirácie budúcich generácií zabezpečovala aj oficiálnych podávačov lôpt. 

 “Keďže toto veľké podujatie bude v budúcnosti viesť mladšia generácia, inšpirujeme futbalovú mládež tým, že im dávame príležitosť pripojiť sa k ich futbalovým idolom ako oficiálny podávač zápasových lôpt Kia (OMBC)”

Oficiálne Vyhlásenie KIA

V rámci komunikácie značky využívala KIA aj obsahový marketing, v ktorom rôzne netypické, inpširatívne futbalové pohyby hráčov symbolicky spájala s ich firemným sloganom “Pohyb, ktorý inpširuje”.

Qatar Airways – Nech to letí!

Oficiálnym leteckým prepravcom Majstrovstiev sveta v Katare 2022 bola domáca letecká spoločnosť Qatar Airways, ktorá na svoju komunikáciu taktiež využívala obsahový marketing, ktorý bol v ich prípade založený na propagovaní výstavných gólov, a ich prepájaní so sloganom: “Nech to letí!” 

Okrem toho značka využívala aj vlastný tematický obsah, ktorým prezentovala svoju prácu a svoju technickú vyspelosť. Po finálovom zápase napríklad takýmto efektným spôsobom blahoželala víťazom z Argentíny.

 

Hyunday gól majstrovstiev sveta 2022 v Katare

Ďalšou automobilkou, ktorá sa prezentovala počas šampionátu v Katare, bola Hyundai. Hoci už nemohli mať oficiálne vozidlo majstrovstiev, našli spôsob ako byť počas majstrovstiev stále na očiach. V oficiálnej mobilnej aplikácií Fifa + ste tak mohli hlasovať za Hyunday gól turnaja.

Ďalší, ďalší a ďalší sponzori…

Opta Analyst poskytovala oficiálne štatistiky, VISA okrem sponzoringu reprezentačného tímu USA komunikovala VISA moment zápasu, VIVO bol oficiálnym smartfónom šampionátu, Budweiser vyhlasoval hráča zápasu…

Firmy sa snažili využiť každú jednu príležitosť, ktorú im Majstrovstvá sveta vo futbale v roku 2022 ponúkli na to, aby odprezentovali svoju značku. Či boli úspešné, a podľa akých kritérií, to už musia posúdiť iní. Pre nás však každopádne boli skvelým zdrojom inšpirácií. A nie len pre potreby športového marketingu…

Pár slov na záver

Najnákladnejšie Majstrovstvá sveta vo futbale – Katar 2022 sú úspešne za nami. Boli v mnohom kontroverzné, no zároveň veľmi sledované. V priebehu jedného mesiaca sme mali možnosť vidieť množstvo pamätných výkonov nie len v podaní športovcov, ale aj v podaní marketérov. Či už sa vám viac páčil príbeh v pozadí, alebo šikovnosť pri využívaní ponúknutého obsahu, už teraz sa môžete začať tešiť na nadchádzajúce Majstrovstvá sveta, ktoré sa o 4 roky uskutočnia na miestach, odkiaľ športový marketing určuje trendy pre celý svet –  v USA, Kanade a Mexiku.

V článku sú použité fotografie z facebookových účtov Lionel Messi, Fifa World Cup a Kia Worldwide

Športové emócie a športová fotografia vo februári

Športové emócie a športová fotografia vo februári

Super Bowl, Winter Classic, Australian Open, Majstovstvá sveta klubov (futbal) ako aj Majstrovstvá sveta v zjazdovom lyžovaní… Február bol plný veľkých športových udalostí, pamätných výsledkov a silných emócií. Ako športový marketing pomáha šíriť práve tieto emócie medzi svojich fanúšikov, a ako vyzerala vo februári športová fotografia? To sú dve hlavné témy nášho februárového výberu zo športového marketingu!

Tampa Bay Buccaneers sa na domácom ihrisku stala víťazom Super Bowlu 2021 Zdroj: FB Tampa Bay Buccaneers

Winter Classic, športová fotografia a NHL

Ferbuár priniesol aj 2 zápasy Winter Classic  v NHL. Každoročne táto udalosť púta veľkú pozornosť fanúšikov, no tento rok bol špeciálny aj pre fotografov. Prírodná scenéria, ktorú tento rok organizátori zvolili, bola naozaj nádherná. Jazero Lake Tahoe prinieslo, okrem možnosti sledovať zápasy z VIP miest, aj pohľady, ktoré športová fotografia náležite využila. Veď posúďte sami  wink

Použité zdroje:

 • NHL.com (titulná fotografia)
 • fotogaléria: FB  NHL

Fenomenálna Petra Vlhová

Február bol úspešný aj z pohľadu slovenského športu. V Cortine d’Ampezzo získala Petra Vlhová 2 strieborné medaily  (slalom a alpská kominácia), čím rozšírila svoju zbierku z majstrovstiev sveta na 6 medailí. Dôležité je počiarknúť fakt, že na ich zisk jej stačilo 5 účastí na MS!

Pužité zdroje:

 

Petra Vlhová

Športové emócie a športová fotografia

Fotografi a marketéri majú počas zákazu účasti divákov na športových podujatiach jednu veľmi dôležitú úlohu. Ešte viac ako inokedy je dôležité sprostredkovať ľuďom emócie, ktoré nemohli zažiť na vlastnej koži. Teda pokiaľ vaše družstvo netrénuje Carlo Ancelotti. Vtedy ani najlepší športový fotograf sveta nedokáže zachytiť silnú emóciu  cool

Použité zdroje:

FB AS Trenčín, FB Manchester United Women, FB Bayern Mníchov, FB Australian Open, FB HC DAC Dunajská Streda, FB FC Vion, FB Spartak Trnava, FB Glasgow Rangers, FB Slavia Praha

Australian Open a športová fotografia

1. grandslamový turnaj roka priniesol obrovskú radosť aj pre slovenského fanúšika. Filip Polášek sa stal víťazom mužskej štvorhry! Víťazné chvíle sa podarilo kvalitne zdokumentovať, za čo treba fotografov jednoznačne pochváliť. Pokiaľ vás zaujíma aj bližší pohľad na prácu marketérov, prečítajte si, ako využívali sponzoring počas Australian Open.

Použité zdroje: FB a Twitter Australian Open

Matchday & Result

Avšak nie len športová fotografia dokáže zaujať. Aj práca grafikov je pre rozvoj športového marketingu veľmi dôležitá.

Použité zdroje (Matchday):

 • FB New York Islanders
 • FB Bayern Mníchov
 • FB RB Lipsko
 • FB AC Miláno

Použité zdroje (Matchday):

 • FB Philadelphia Flyers
 • FB Borusia Dortmund
 • FB LA Clippers
 • FB Slávia Praha
 • FB Tampa Bay Buccaneers

Rebranding AC Sparta Praha

Výrazný rebrandinga sa pripravuje v AC Sparta Praha. Rovnako ako iné firemné značky (napríklad KIA), aj Sparta reaguje na nové trendy v oblasti brandingu a stále výraznejšie využívanie digitálneho priestoru. Postupný jarný rebranding prejde do plného užívania s príchodom novej futbalovej sezóny (2021/2022). Okrem nového loga a fondu písma tak nastane aj brandingové zjednotenie jednotlivých sekcií a produktov pod značkou AC Sparta Praha.

Použité zdroje: FB AC Sparta Praha a web stránka AC Sparta Praha

Ženský futbal a športový marketing

Je pravdou, že už aj na Slovensku sa futbal žien posúva v pred, no ruku na srdce – ako ďaleko sme od toho, aby sme takto aktívne využívali športový marketing aj v ženskom futbale? Dôležité ale je to, že smerujeme vpred, a takéto príspevky nám môžu súžiť ako skvelá ukážka toho, aké získava futbal žien vo svete postavenie. Pre fanúšikov ženského futbalu je určite zaujímavá aj informácia z Ligy Majstrov, v ktorej sa v najbližšom kole stretnú PSG so Spartou Praha!

Použité zdroje: FB Real Madrid Women, FB Atletico Madrid,  FB PSG Women, FB Manchester United Women, FB Bayern Mníchov Women, FB AC Miláno Women

Šport, humor a zameranie na detail

Vo futbalovom svete je verejne známe, že Pep Guardiola je futbalový odborník, ktorý pri svojej práci detailne rieši každý jeden aspekt hry. Vplyv jeho filozofie na družstvo Manchestru City je však až taký silný, že… Vlastne lepšie bude, keď si to sami porziete   smile

Máte záujem o podobné príspevky zo sveta športu a športového marketingu? Sledujte nás na Facebooku a Instagrame, a získajte tak prehľad o aktuálnom dianí v týchto sférach.

Chceli by ste, aby aj váš klub pracoval so športovým marketingom na podobnej úrovni? Kontaktujte nás, a my vám pomôžeme s rozvojom vášho milovaného klubu!

JD Sport Marketing
Ako naplno využiť sponzoring v športe, alebo ako vyzeral Australian Open 2021 z pohľadu sponzorov?

Ako naplno využiť sponzoring v športe, alebo ako vyzeral Australian Open 2021 z pohľadu sponzorov?

Dajte ľuďom chlieb a hry a budú vás milovať –  Takto presne vyzeral politický marketing v starom Ríme (autorom výroku je Caligula). Súboje gladiátorov už naštastie nahradili iné športové podujatia, no marketingový význam hier ostal zachovaný. Dokonca môžeme tvrdiť, že vďaka voľnému pohybu, internetu a online marketingu je ešte významnejší. Už len pohľad na sledovanosť sociálnych sietí tenisového Australian Open nám veľa napovie:

 • Facebook: +2,1 milióna sledovateľov
 • Twitter: +1,6 milióna sledovateľov
 • Instagram: +1,6 milióna sledovateľov
Digital friendly logo AO

Digital friendly logo Australian Open. Zdroj: FB AO

Hoci nejde o najsledovanejšiu športovú udalosť roka, marketingová hodnota tohto prvého granslamového turnaja roka je veľmi vysoká. Dnes sa teda pozrieme na to, ako sú sponzori a ich marketéri schopní efektívne využiť každú jednú maličkosť, ktorú im športové podujatie a online marketing ponúka.

Športový top marketing = tematickosť

Postrehli ste niekedy, že pred športovými správami v televízii sa vysielajú tematicky príbuzné reklamy? Napríklad stávkové kancelárie tento priestor často využívajú vo svoj prospech. V rámci športového podujatia šikovní marketerí využívajú túto tematickú spojitosť na ešte vyššej úrovni. Chcete informovať o čase zápasov? Nech sa páči, reklamný priestor pre výrobcu hodiniek! Značku Rolex teda budete mať na očiach pri každom jednom príspevku zobrazujúcom akékoľvek časové údaje.

Za svoj sponzoring podujatia získava firma tematicky vhodný reklamný priestor. Zdroj: FB AO

Oficiálne oblečenie – sponzoring Ralp Lauren

Športové oblečenie nájdeme v každom jednom športe. No keďže tenisti majú svojich vlastných sponzorov, počas AO (Australian Open) sa prezentovalo oblečenie pre rozhodcov a zberačov loptičiek (ang. ball boy/ball girl).

Športový online marketing pomáha vytvárať nové reklamné priestori. Zdroj: FB AO

Sponzoring Emirates – Fly Better

Letencké spoločnosti pravidelne využívajú sponzoring športu na svoju vlastnú propagáciu. Čo ale môže, okrem loga na stenách, ešte využiť dopravná spoločnosť pre svoj marketing? No predsa príchod športovcov! Takto sa vám okrem firemnej značky do podvedomia ukladá aj čosi iné – vízia, alebo konkrétna emócia, ktorú chce daná firma prezentovať.

Emirates sponzoring

Okrem klasického reklamného priestoru je v športovom marketingu významná tematickosť. Zdroj: FB AO

Podávaj rýchlo, obchoduj rýchlejšie!

Poznáte firmu TMGM? Asi nie, no ak ste sledovali Australian Open, pravdepodobne ste si všimli reklamy, v ktorých boli využité esá hráčov ako odkazy na rýchlosť. Prečo rýchlosť?  Pretože pre TMGM je dôležitá rýchlosť, ktorou u nich prebiehajú obchody!

Sponzoring TMGM

Pre svoj marketing môžete využiť aj malé útržky jednotlivých športov. Zdroj: Twitter TMGM

Spolupráca KIA a Australian Open oslávila 20. výročie

Hoci sponzoring športu v podaní spoločnosti Kia nie je vôbec novinkou, ich tohtoročná spolupráca s Australian Open sa niesla v špeciálnom duchu. S príchodom roka 2021 firma Kia prešla kompletnou vnútornou (R)evolúciou, čo bolo samozrejme aj náležite odprezentované. Nešlo ale len o prezentáciu zmien, ale aj o využívanie novej vízie (emócie) – pohyb, ktorý inšpiruje (Movement, that inspires)!

Emócie, ktoré prináša šport a postupovanie v turnaji majú jedno spoločné – pohyb, ktorý inpširuje! Zdroje: FB AO

Uber Eats

“You Bloody Beauty!” (keď je niečo lepšie, ako dobré)

Jednoduchú, no o to dôležitejšiu lekciu, nám však odprezentovala firma Uber Eats. Donáška jedla sa asi tematicky úplne nehodí k športu, no teória (podporená praxou) hovorí jasne: keď nevieš predmet podnikania zakomponovať priamo, využi humor! smile

Najvtipnejšia reklamná kampaň počas AO 2021 – Uber Eats. Zdroje: FB AO

Inpširatívne, však? Chceli by ste aj vy využiť šport ako prostriedok pre vlastný marketing? Kontaktujte nás, a my vám pomôžeme prezentovať vašu firemnú víziu pomocou športu! Máte záujem o ďalšie ukážky športového online marketingu? Pozrite si teda náš článok o ďalších možnostiach jeho využívania! wink

Januárový výber športového marketingu

Januárový výber športového marketingu

Viete o tom, že aj Real Madrid musí hrávať na snehu? A viete že najväčší prestup zimného obdobia sa udial na trase Chealsea → Manchester United? To všetko a ešte viac nájdete v našom januárovom prehľade zo sveta športového marketingu!

Hneť v úvode si môžete pripomenúť svoje novoročné predsavzatia vďaka príspevkom z facebookových účtov klubov: FK Pohronie, Tottenham Hotspur Women, AS Trenčín a DAC Dunajská Streda.

Úlohou marketérov v športovom marketingu je, okrem iného, pravidelne informovať o aktuálnom dianí v klube. Pri tejto činnosti sa zameriavajú hlavne na to netradičné, čo nie je neustále k videniu. Práve preto vždy zaujme, keď zverejňujete zábery letného športu v zime. Futbal sa síce hrá (takmer) za každého počasia, no zábery ako v Španielsku pracujú na odstaňovaní snehu z ihriska pred zápasom s Realom Madrid sú veľmi cenné. Pre slovenských fanúšikov sú samozrejme nemej cenné aj zábery pravej zimnej prípravy našich klubov smile

Pred zápasom Osasuna Pamplona – Real Madrid, zdroj: FB Osasuna Pamplona

Tréning  počas zimnej prípravy, zdroj: FB FK Pohronie

Prípravný zápas AS Trečnín – Liptovský Mikuláš: FB AS Trenčín

Zimné prestupové obdobie

Hoci prestupové obdobie neprinieslo veľa vzruchu, došlo aj k prestupu na trase FC Chelsea → Manchester United. Išlo o nórku menom Maria Thorisdottir. Prestup bol o to zaujímavejší, že nešlo len o transfer medzi dvoma top klubmi, ale zároveň išlo aj o kluby, ktoré majú momentálne rovnaký bodový zisk a sú spoločne na špici ligovej tabuľky!

Ešte zaujímavejšie ako prestupy hráčov boli počas januára zmeny na trénerských postoch. Novými trénermi sa môžu pochváliť V FC Chealsea, PSG ako aj v Inter Miami.

Použité zdroje:

 • Maria Thorisdottir: FB Manchester United
 • Thomas Tuchel: FB FC Chelsea
 • Philip Neville: FB Inter Miami
 • Mauro Pochetino: FB PSG

Basketbalová NBA

V JD Sport Marketing sledujeme dianie a prácu marketérov aj v iných športoch, ako je futbal. Za január tu máme ukážky z basketbalovej NBA. Konkrétne spôsoby, ako zobrazovali výsledky svojich zápasov, a ako prezentujú svoje úvodné zostavy kluby Miami Heat a Chicago Bulls (zdroje: FB daných klubov) 

Aké prvky ešte môžeme nájsť v športovom marketingu?

Šport vo všeobecnosti má ľuďom prinášať určité emócie, no zároveň má aj svoje celospoločenské postavenie, z ktorého mu vyplývajú určité možnosti/povinnosti.  Napĺňanie týchto úloh môže mať v praxi rôzne podoby.

Emócia = humor. Keď sa práve nehrajú zápasy, môžete využiť humor presne tak, ako to urobili Vlci zo Žiliny, ako aj AS Trenčín. Predsa len,  americký senátor na Slovensku nie je bežná záležitosť smile

použité zdroje:

 • FB AS Trenčín
 • FB Vlci Žilina

 

Spoločenské postavenie = celospoločenské  kampane.  #WeRemember a #Niewieder – 27.1. je svetový deň obetí holokaustu. Do tejto kampane sa výrazne zapájajú aj všetky klub nemeckej Bundesligy, aby tak svetu pripomínali, že Nemci nezabudnú na to, čo sa vykonalo počas 2. svetovej vojny.

Ďalšou ukážkou celospoločenskej kampane môže byť vakčinačná kampaň, ktorá sa práve spustila aj s našim Marekom Hamšíkom. Ľudia môžu mať na dané témy rôzne názory, no vďaka športu a športovcom, je dosah takýchto kapaní ešte výraznejší.

Použité zdroje:

 • FB Red Bull Lipsko
 • FB Maccabi Tel Aviv
 • FB Bayern Mníchov
 • FB Union Berlín
 • webová stránka slovenskoproticovidu.sk

Na titulnej fotografii nájdete Davida Beckhama, ktorý sa začiatkom mesiaca aktívne zapojil do tréningu klubu Inter Miami, ktorého je spoluvlastníkom. Zdroj: internetová stránka Inter Miami.

Páčil sa vám náš mesačný výber? Ohodnoďte náš článok hviezdičkami nižšie a prezrite si aj náš výber roka 2020!wink

Pin It on Pinterest