MARKETINGOVÝ AUDIT

Viete, že niečo vo vašom podnikaní nefunguje tak ako by ste chceli, no neviete čo presne to je? Alebo chcete zefektívniť vaše marketingové aktivity, no neviete ako ich objektívne zhodnotiť? Práve pre vás je tu marketingový audit od JD Agency!

Čo je to marketingový audit?

Marketingový audit je proces, pri ktorom sa vyhodnocuje efektívnosť a úspešnosť marketingovej stratégie, ako aj všetkých marketingových aktivít firmy.

Cieľom marketingového auditu je poskytnúť firmám detailný prehľad o tom, ako úspešné sú ich marketingové aktivity, a v ktorých oblastiach je možné, prípadne  nutné, prispôsobiť ich firemnú marketingovú stratégiu. 

V JD Agency zabezpečujeme klientom 2 základné typy marketingového auditu. Sú to:

    • Špecializovaný marketingový audit, detailne zameraný na zvolenú časť vášho marketingu.
    • Úplný, komplexný marketingový audit, ktorý do hĺbky skúma celý marketingový mix vašej firmy. 
Marketingový audit JD Agency

Špecializovaný marketingový audit

Úzko zameraný, inak nazývaný aj špecializovaný marketingový audit sa využíva predovšetkým u firiem, ktoré vidia jasné nedostatky v niektorej z častí jej marketingu, alebo ktoré potrebujú špiecializovaný pohľad na niektorý z ich komunikačných či predajných kanálov. Medzi najčastejšie vyhľadávané špecializované audity môžeme zaradiť napríklad SEO audit.

Komplexný marketingový audit

Komplexný marketingový audit je určený firmám, ktoré cítia potrebu zmien, no nevedia presne určit, aký je ich marketingový problém. Tento typ auditu sa na firmy pozerá  komplexne a do hĺbky. Komplexný marketingový audit môžeme označiť aj ako audit marketingovej stratégie a marketingových procesov firmy.

Súčasťou komplexného marketingového auditu môže byť aj špecializovaný audit určitej časti predaja či komunikácie. Napríklad komplexný audit bude rozoberať firmu ako celok vrátane jej kamenných pobočiek a konkurencie, zatiaľ čo špecializovaná časť sa pozrie na e-shop aj z technického hľadiska.

JD Agency

Ako prebieha marketingový audit JD Agency?

1. krok: Marketingová káva

Marketingová káva, alebo inými slovami vstupný spoznávací rozhovor, na ktorom je našim cieľom dozvedieť sa o vás čo najviac. Pomocou otvorených otázok chceme zistiť, prečo existuje vaša firma, ako aktuálne pracujete a kam mierite. Medzi najdôležitejšie odpovede, ktoré budeme spoločne hľadať, patria odpovede na otázky: Čo očakávate od marketingového auditu? Aký problém chcete vyriešiť, alebo aký je ideálny stav po vyriešení problému, ktorý teraz neviete pomenovať?

marketingová káva
Podnikateľské poradenstvo

2. krok: Analýza

Analýza marketingu vašej firmy z vonkajšej perspektívy

Na základe vami popísaných faktov v prvom kroku marketingového auditu sa v druhom kroku zameriavame na detailný rozbor všetkých súvisiacich firemných činností.

Ako aktuálne vyzerá váš marketing? Ako ladí vaša komunikácia s vašimi hodnotami? V čom ste pred vašou konkurenciou, a naopak čo si pýta zlepšenie?

2. krok: Analýza

Analýza marketingu vašej firmy z vonkajšej perspektívy

Na základe vami popísaných faktov v prvom kroku marketingového auditu sa v druhom kroku zameriavame na detailný rozbor všetkých súvisiacich firemných činností.

Ako aktuálne vyzerá váš marketing? Ako ladí vaša komunikácia s vašimi hodnotami? V čom ste pred vašou konkurenciou, a naopak čo si pýta zlepšenie?

Podnikateľské poradenstvo

3. krok: Porovnávací meeting:

Aktuálny problém VS. aktuálny stav marketingu firmy pri pohľade z vonka

Tretím krokom marketingového auditu od JD Agency je stretnutie, na ktorom si spoločne prejdeme všetky naše zistenia. Našim cieľom nie je hodnotiť všetky vaše činnosti, ale pochopiť prečo dané činnosti robíte tak ako ich robíte. Je možné, že v tomto kroku dokážete sami nájsť riešenie aktuálneho problému, prípadne dokážete vyjadriť obmedzenia, bez odstránenia ktorých sa vám nepodarí vykonať žiadaný pokrok. Vďaka strategicky voleným marketingovým otázkam je možné, že príde aj váš „Aha“ moment, ktorý vám pomôže zmeniť pohľad na vašu situáciu.

Podnikateľské poradenstvo
Podnikateľské poradenstvo

4. krok: Zhrnutie výsledkov a odporúčaní

Zhrnutie výsledkov marketingového auditu a odporúčania pre vašu ďalšiu činnosť  

Neodmysliteľnou súčaťou marketingového auditu je aj predstavenie našich odporúčaní, ktoré by podľa nás mali viesť k rozvoju vášho marketingu, alebo k odstráneniu vašich problémov.

V tomto bode nastáva čas aj na zadefinovanie prípadného ďalšieho smerovania našej spolupráce. Máte záujem, aby určitý čas prebiehalo naše podnikateľské poradenstvo, ktoré vám pomôže s aplikovaním navrhovaných zmien do praxe?  Alebo ste vďaka výstupom z marketingového auditu a vášmu „Aha“ momentu objavili presne to, čo ste hľadali, a naša prvotná spolupráca sa v tomto momente končí?

Najdôležitejšie je však to, že výsledkom marketingového auditu je poznanie vašich ďalších krokov na ceste k vyriešeniu vášho problému, respektíve k dosiahnutiu vami očakávaného stavu.

4. krok: Zhrnutie výsledkov a odporúčaní

Zhrnutie výsledkov marketingového auditu a odporúčania pre vašu ďalšiu činnosť  

Neodmysliteľnou súčaťou marketingového auditu je aj predstavenie našich odporúčaní, ktoré by podľa nás mali viesť k rozvoju vášho marketingu, alebo k odstráneniu vašich problémov.

V tomto bode nastáva čas aj na zadefinovanie prípadného ďalšieho smerovania našej spolupráce. Máte záujem, aby určitý čas prebiehalo naše podnikateľské poradenstvo, ktoré vám pomôže s aplikovaním navrhovaných zmien do praxe?  Alebo ste vďaka výstupom z marketingového auditu a vášmu „Aha“ momentu objavili presne to, čo ste hľadali, a naša prvotná spolupráca sa v tomto momente končí?

Najdôležitejšie je však to, že výsledkom marketingového auditu je poznanie vašich ďalších krokov na ceste k vyriešeniu vášho problému, respektíve k dosiahnutiu vami očakávaného stavu.

Podnikateľské poradenstvo

Marketingový audit od JD Agency a často kladené otázky (FAQ)

Ste pripravený na marketingový audit, alebo máte nejaké otázky? Vďaka odpovediam na najčastejšie otázky budete mať vo všetkom ešte jasnejšie!

Ako dlho trvá marketingový audit?

Dĺžka realizácie marketingového auditu závisí od vašich konkrétnych požiadaviek, a od aktuálneho stavu (veľkosti) vašej firmy. Špecializovaný marketingový audit trvá najčastejšie 2-3 týždne, zatiaľ čo komplexný marketingový audit môže trvať od piatich týždňov až po 3 mesiace.

Pre ktoré regióny je určený marketingový audit JD Agency?

Naš audit je k dispozícii v rámci celého Slovenska (ako aj všetkých prímorských krajín 🙂 ), no realizácia jednotlivých krokov podlieha našim hodnotám – efektivite a udržateľnosti. Pokiaľ sú cestovné náklady na vašu adresu výraznou položkou, alebo je pre vás výhodný netradičný čas stretnutia, zvolíme na časť našej komunikácie online komunikáciu (video konferencie).

Aká je cena marketingového auditu?

Cena špecializovaného marketingového auditu začína na úrovni 751 eur, a jej presná výška závisí predovšetkým od vašich konkrétnych požiadaviek a potrebnej špecializácie.

Cena komplexného marketingového auditu závisí hlavne od veľkosti a zamerania vašej firmy, a teda od času,ktorý bude potrebný na preskúmanie všetkých vašich marketingových činností.

Je možné využiť regionálnu podporu JD Agency aj na marketingový audit?

Áno, regionálne podpora pre “našich ľudí” platí aj pre marketingový audit. Pokiaľ teda vaša firma sídli v okresoch Poltár, Lučenec či Rimavská Sobota, vieme vám pomôcť aj ďalším spôsobom.

Máte záujem o marketingový audit? Kontaktujte nás! 

Pin It on Pinterest