ROZVOJOVÁ MARKETINGOVÁ AGENTÚRA JD AGENCY

Mám víziu…

 • V ktorej organizácie vedia, kam smerujú, čo chcú ľuďom prinášať a akou zmenou chcú byť…
 • V ktorej firmy efektívne komunikujú svoje hodnoty, nie len svoje ceny…
 • V ktorej sa majitelia firiem rovnako zaujímajú o šťastie svojich zamestnancov, ako o dennú uzávierku…
 • V ktorej lídri vedú organizácie smerom k vytváraniu trvalých hodnôt, nie len ku krátkodobým ziskom… 

Preto vznikla rozvojová marketingová agentúra JD Agency… 

Aby prostredníctvom rozvoja organizácií a ľudí v ich vnútri prispela k zdravšej a šťastnejšej spoločnosti.

Jozef Danko

zakladateľ JD Agency

Polostručná história

Mnohým firmám trvá roky, kým sa z ranného obdobia plného skúšania a objavovania preklopia do obdobia, v ktorom už poznajú svoju víziu, poslanie a hodnoty, a v súlade s nimi aj konajú. Podobný je aj prípad Rozvojovej marketingovej agentúry JD Agency. Pokiaľ vás zaujíma, ako cestou si agentúra prešla v jej prvotných rokoch, prečítajte si opis počiatkov agentúry slovami jej zakladateľa.

2020 – Rozhodnutie

Po prvej korona vlne sa mnohé v našich životoch zmenilo. Rozhodol som sa preto začať si budovať niečo svoje. Niečo, v čom využijem všetko v čom som dobrý, pričom ma to však bude baviť a zároveň aj napĺňať. Zároveň niečo, v čom bude možná určitá časová a priestorová flexibilita. Po rozhodnutí bolo teda nutné zadefinovať si, s čím skutočne začnem.

2020 – Prvotné “ČO”

Vytvoriť si prvý web, prvé logo, ale stráviť aj dlhé hodiny rozmýšľania nad tým, ako to celé vlastne chcem poňať…

Vo všetkých futbalových kluboch som sa venoval športovému online marketingu, na základnej a strednej škole som robil weby, v každom zamestnaní som sledoval štýl vedenia mojich nadriadených, ako aj spôsob riadenia a prezentácie firiem, z kníh som študoval spôsoby riadenia svetových organizácií, vo futbale som koučoval ľudí a pomáhal im stať sa lepšími…
Čo z toho ale preniesť do počiatkov podnikania?

Rozhodol som sa, že v prvom roku činnosti bola JD Agency Digitálna agentúra, ktorá sa venovala tvorbe informačných web stránok, správe sociálnych sietí a športovému marketingu.

Matchday Sklotatran Poltár

2021 – Zisťovanie “AKO”

Samoštúdiom, poznávaním samého seba, potrieb trhu ako aj konkurencie som postupne zistoval, AKO chcem svoj projekt naozaj vykonávať. Po objavení vlastných, a tým pádom aj prvotných firemných hodnôt som začal projekt JD Agency viesť smerom ku komplexnému, holistickému marketingu. Nepáčil sa mi (a stále sa mi nepáči) prístup firiem, ktorým keď zadáte jednu špecializovanú zákazku, oni ju bez reálneho spoznania vašich možností, cieľov a potrieb “len” vykonajú, aby mali príjem. Pustil som sa preto viac do štúdia základov toho “skutočného marketingu”, a začal som sa venovať viac strategickému plánovaniu, ako digitálnej realizácii.

V tomto roku sa JD Agency postupne transformovala z  Digitálnej agentúry na Komplexnú marketingovú agentúru.

JD Agency
JD Sport Marketing

2022 – Pochopenie “Prečo”

Keď som si uvedomil, že rozvoj je niečo, čo je možné nájsť takmer v každej mojej činnosti, takmer v každom mojom dni, pochopil som, že aj môj projekt by sa mal rozvíjať týmto smerom.

Pokiaľ poznáte svoje hodnoty, ako aj svoje “prečo”, zaručene sa vám otvoria nové obzory…

V roku 2022 sa preto JD Agency rozvinula  z  Marketingovej agentúry na Rozvojovú marketingovú agentúru.

JD Agency

2023 – Rozvojový rok

Po troch rokoch podnikania slušne spoznáte svoje priority, svoje silné a slabé stránky, a lepšie dokážete pochopiť skutočné potreby vašich klientov.

V roku 2023 preto pribudli do ponuky JD Agency nové služby ako komplexný rozvoj marketingu či podnikateľské poradenstvo.

Začal som výraznejšie rozvíjať partnerstvá so špecialistami na určité oblasti, a zároveň sa v júni zo mňa stal oficiálny mentálny kouč, čo znamená že môžem rozvoj ľudí oficiálne povýšiť na novú úroveň.

Rozvojová marketingová agentúra JD Agency 2023
JD Agency

Čo bude ďalej?

Cieľov je mnoho, no čo môže byť vašim najväčším cieľom, ak vaše poslanie a aj vaše hodnoty hovoria hlavne o rozvoji?
Každopádne, je nutné si pripomínať, že je to cesta…
To cesta nám prináša šťastie…
Nie jej cieľ…

(~ citát z filmy pokojný bojovník~)

Hodnoty JD Agency

 • Udržateľnosť:
  • Na pevných strategických základoch firiem stoja ich jasné a udržateľné rozhodnutia  
 • Efektivita:
  • Poznanie poslania a cieľov firmy umožňuje efektívnejšie vynakladanie všetkých dostupných prostriedkov
 • HDŠ (hrubé domáce šťastie):
  • Šťastní zamestnanci robia spokojných zákazníkov. Spokojní zákazníci tvoria šťastné komunity. Šťastné komunity tvoria lepší svet…
 • Tvorba hodnôt
  • Vo všetkých činnostiach preferovať tvorbu dlhodobých hodnôt
JD Agency

Aby ľudia poznali aj vaše hodnoty, nie len vaše ceny…

Ako pracuje rozvojová marketingová agentúra JD Agency?

Najväčšou výhodou rozvojovej marketingovej agentúry je to, že vy ako klient nemusíte vedieť detailne opísať váš aktuálny marketingový nedostatok, ani poznať konkrétny návrh cesty, ktorá by vás mala dostať k vašim cieľom. Stačí, aby ste sa rozhodli pre rozvoj vášho podnikania, konktaktovali nás a boli pripravený nám venovať určitú časť vášho času. 

Ak spolupracujeme pri rozbiehaní vášho podnikania, alebo rozbiehaní vášho osobného projektu (influenceri), môže na naše úvodné stretnutia a rozhovory rovno nadväzovať proces tvorby marketingovej stratégie a komunikačnej stratégie. Pokiaľ má vaša firma už čo-to za sebou, je vhodné vykonať aj audit marketingových procesov, pomocou ktorého lepšie odhalíme priestor na rozvoj vášho podnikania, a efektívnejšie tak naplánujeme naše (vaše) ďalšie kroky.

Pokiaľ na realizovanie navrhovaných zlepšení a marketingových činností aktuálne nemáte k dispozícii vlastné kapacity, vieme ich vykonať my, alebo na to zabezpečíme vhodného partnera. 

Našou špecialitou je služba Komplexný marketingový rozvoj, v rámci ktorej po procese spoznávania a analyzovania nedostávate do rúk “len” strategické dokumenty, ale na dohodnuté obdobie máte k dispozícii aj partnera, ktorý vám pomáha priviesť tieto nové zlepšenia k životu.  

Kde všade rozvojová agentúra JD Agency pôsobí?

Rovnako ako moderný svet nepozná hranice, tak ani naša práca nie je ukotvená na jednom pevnom mieste. V mobilnej dobe sme aj my plne mobilní a schopní spolupráce kdekoľvek na Slovensku (nebránime sa však ani iným, napríklad prímorským krajinám smile ).

Rozvoj a komplexná podpora firiem v okresoch Poltár, Lučenec a Rimavská Sobota sú však našou srdcovkou. Pre všetkých však vieme často poskytnúť prvotné online stretnutie už v priebehu 48 hodín! V prípade záujmu o osobné stretnutie si najprv zladíme naše časové harmonogramy a letové plány, a “až” potom sa pustíme do práce.

JD Agency

Pár slov na záver

Pýtajte sa!

Čokoľvek vás zaujalo, no nie je vám to jasné… Čímkoľvek si nie ste istí… Pýtajte sa! Sme vám k dispozícii!

A pokiaľ si ešte nie ste istí, či sú naše služby tým, čo hľadáte, napíšte nám! Konzultáciu vášho aktuálne marketingu – našu marketingovú kávu, vám poskytneme nezáväzne a zdarma. Možno práve vďaka nej objavíte niečo, čo dokážete spraviť aj sami a okamžite. A možno si “len” ujasníte svoje myšlienky…

Tak či onak sa posuniete vpred, a to je pre nás dôležité. Pretože TO je náš cieľ!

Kontaktujte nás!

Odoslaním správy vyjadrujete svoj súhlas so spracovaním osobných údajov.

JD Agency

Pin It on Pinterest