KOMPLEXNÝ ROZVOJ MARKETINGU

Chcete výrazným spôsobom podporiť rozvoj vášho podnikania a byť pri tom zároveň veľmi efektívny? Hľadáte niekoho, kto vám bude nápomocný naprieč viacerými marketingovými činnosťami? Presne pre vás sme pripravili službu s názvom Komplexný rozvoj marketingu JD Agency!

Čo je to komplexný rozvoj marketingu JD Agency?

Už sa viac nemusíte zamýšľať nad tým, čo by vašej firme najviac pomohlo. Komplexný rozvoj marketingu od JD Agency je odpoveďou na otázky, ktoré ste ešte ani nevyslovili.

Komplexný rozvoj marketingu JD agency je 6 mesačný rozvojový program, počas ktorého dostávate komplexné zhodnotenie vášho aktuálneho marktingu, strategické plány pre ďalší rozvoj vášho podnikania, a zároveň aj podporu pri ich prvotnom realizovaní!

Podnikatelske poradenstvo JD Agency

Komplexný rozvoj marketingu od JD Agency:

Komplexný marketingový audit

Krátkodobo intenzívny, dlhobo dôsledný pohľad na váš marketing. 

V úvode naše spolupráce sa sústredíme na vaše najakútnejšie problémy, vykonávame rýchly čiastočný audit marketingových aktivít, ako aj konkurenčnú analýzu. No počas celých 6 mesiacov pracujeme na tom, aby sme sa o vás, vašej firme, vašom marketingu ako aj o vašej konkurencii dozvedali stále nové a nové informácie. Vďaka tomuto dlhodobému nezainteresované pohľadu dostanete k dispozícii komplexné zhodnotenie všetkých vašich marketingových činností.

Marketingový audit zároveň slúži aj ako podklad na vytvorenie, alebo upravenie vašej firemnej marketingovej stratégie.

marketingový mentoring
Marketingový outsourcing

Marketingová stratégia

Posilnenie strategických základov vašej firmy.

Vďaka dlhodobému pohľadu na vaše marketingové činnosti môžeme prísť s konkrétnymi a veľmi efektívnymi návrhmi na vylepšenie vašej marketingovej stratégie.

V praxi sa často stáva, že majitelia firiem majú jasnú predstavu o svojom marketingu, no nemajú ju písomne zdokumentovanú. Pri delegovaní činností a denno dennej operatívnej činnosti sa tak potom stáva, že majitelia síce vedia, no ich zamestnanci netušia… 

Spísanie marketingovej stratégie založené na dlhodobom aktívnom pozorovaní je preto ďalším krokom efektívneho rozvoja vašej firmy. 

Marketingová stratégia

Posilnenie strategických základov vašej firmy.

Vďaka dlhodobému pohľadu na vaše marketingové činnosti môžeme prísť s konkrétnymi a veľmi efektívnymi návrhmi na vylepšenie vašej marketingovej stratégie.

V praxi sa často stáva, že majitelia firiem majú jasnú predstavu o svojom marketingu, no nemajú ju písomne zdokumentovanú. Pri delegovaní činností a denno dennej operatívnej činnosti sa tak potom stáva, že majitelia síce vedia, no ich zamestnanci netušia… 

Spísanie marketingovej stratégie založené na dlhodobom aktívnom pozorovaní je preto ďalším krokom efektívneho rozvoja vašej firmy. 

Marketingový outsourcing

Komunikačná stratégia

Navonok najviditeľnejšie zmeny postavené na strategických základoch.

Komunikácia firmy (značky) nie je jediná časť marketingového mixu, ktorej sa pri našej práci venujeme. Často je však práve tou na prvý pohľad najviditeľnejšou.

Pri rozvoji marketingovej stratégie dochádza aj k súčasnému rozvoju komunikácie firmy, nakoľko strategické informácie sa vo väčšej miere dostávajú aj k ľuďom zodpovedným za realizáciu vašej komunikácie. A nie len to. Spísanie a pochopenie komunikačnej stratégie pomáha firmám konzistentne komunikovať, vďaka čomu sa dokážu lepšie odlíšiť, a môžu byť dlhodobo úspešné (napríklad tak, ako firma Motorola).

Externý dátový analytik
Asistenčné služby

Podnikateľské poradenstvo

Aby rozvoj neostal len na papieri…

Významnou súčasťou komplexného rozvoja marketingu je aj všestrané podnikateľské poradenstvo. Našim cieľom nie je poskytnúť vám “len” strategické dokumenty a informácie, ale pomôcť vám priviesť tieto myšlienky k životu.

V rámci celého dohodnutého obdobia vám poskytujeme všetky služby nášho podnikateľského poradenstva. Konzultácie a poradenstvo pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre poverených zamestnancov, pravidelné dátové analýzy, asistenčné služby pri zavádzaní nových myšlienok, ale aj prípadná spoluúčasť pri práci vašich marketingom poverených pracovníkov dotvárajú holistický obraz nášho komplexného marketingového rozvoja firiem. 

Podnikateľské poradenstvo

Aby rozvoj neostal len na papieri…

Významnou súčasťou komplexného rozvoja marketingu je aj všestrané podnikateľské poradenstvo. Našim cieľom nie je poskytnúť vám “len” strategické dokumenty a informácie, ale pomôcť vám priviesť tieto myšlienky k životu.

V rámci celého dohodnutého obdobia vám poskytujeme všetky služby nášho podnikateľského poradenstva. Konzultácie a poradenstvo pre vedúcich pracovníkov, ako aj pre poverených zamestnancov, pravidelné dátové analýzy, asistenčné služby pri zavádzaní nových myšlienok, ale aj prípadná spoluúčasť pri práci vašich marketingom poverených pracovníkov dotvárajú holistický obraz nášho komplexného marketingového rozvoja firiem.

Asistenčné služby

Komplexný rozvoj marketingu JD Agency a často kladené otázky (FAQ)

Ste pripravený začať komplexný marketingový rozvoj vašej firmy, alebo máte ešte nejaké otázky? Vďaka odpovediam na najčastejšie otázky budete mať vo všetkom ešte jasnejšie!

Ako dlho trvá Komplexný marketingový rozvoj JD Agency?

Dĺžka služby Komplexný marketingový rozvoj je primárne nastavená na 6 mesiacov (2 kvartály roka). V tomto časovom období je možné efektívne zozbierať dostatok podkladových údajov, a zároveň je to dostatočný čas na to, aby sa vybraná časť marketingového rozvoja začala prejavovať aj v praxi.  V prípade potrieb je však možné dĺžku predĺžiť až na jeden rok, alebo v určitom rozsahu skrátiť (minimálna akceptovaná dĺžka sú však 4 mesiace).

Pre ktoré regióny je určený Komplexný rozvoj marketingu JD Agency?

Komplexný marketingový rozvoj JD Agency je k dispozícii v rámci celého Slovenska, Česka, ako aj všetkých prímorských štátov smile, no realizácia jednotlivých krokov podlieha našim hodnotám – efektivite a udržateľnosti. Pokiaľ sú cestovné náklady na vašu adresu výraznou položkou, alebo je pre vás výhodný netradičný čas stretnutia, zvolíme pre časť našej komunikácie online spoluprácu (video konferencie).

Aká je cena 6 komplexného rozvoja marketingu JD Agency?

Cena 6 mesačného komplexného rozvoja marketingu od JD Agency začína na cene 3501 eur. Cena sa môže líšiť na základe špecifických potrieb klienta, napríklad pri zapojení ďalších konkrétnych špecialistov, na základe zmeny dĺžky nášho komplexného progamu, zvýšeného počtu hodín poradenských služieb alebo po zohľadnení špeciálnych neštandardných požiadaviek.

Čo ešte dokáže JD Agency zabezpečiť v rámci komplexného rozvoja firiem?

V rámci našich firemných spoluprác vám dokážeme pomôcť so širokým spektrom vašich požiadaviek. Či už je to založenie s.r.o., zabezpečenie účtovníckych služieb, príprava mobilnej aplikácie na mieru, odborný kaučing či vzdelávanie vašich zamestnancov. Na všetky tieto, ako aj mnohé ďalšie činnosti, vám dokážeme zabezpečiť skúsených špecialistov.

Je možné využiť regionálnu podporu JD Agency aj na Komplexný rozvoj marketingu?

Áno, regionálne podpora pre “našich ľudí” platí aj pre Komplexný rozvoj marketingu JD Agency. Pokiaľ teda vaša firma sídli v okresoch Poltár, Lučenec či Rimavská Sobota, vieme vám pomôcť aj ďalším spôsobom.

Máte záujem o Komplexný rozvoj marketingu JD Agency? Kontaktujte nás! 

Pin It on Pinterest