KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA

Komunikačná stratégia, komunikačná marketingová stratégia alebo komunikačný mix. Všetky tieto slovné spojenia opisujú to isté: spôsob ako dosiahnuť vybrané komunikačné ciele.

Vhodne zvolená komunikačná stratégia sa výrazným spôsobom podieľa na dosahovaní vašich firemných cieľov. Môžete mať najkvalitnejší produkt na svete, môžete riešiť problém veľkého množstva ľudí, no pokiaľ o vás ľudia nevedia, ste odsúdený na zánik.

Propagovať vašu organizáciu môžete rôznymi spôsobmi, no pokiaľ chcete dosiahnuť dlhodobo udržateľný úspech, vaša komunikácia by mala byť plánovaná, cielená, dlhodobá a efektívne vykonávaná.

„Efektívna komunikačná stratégia vychádza z poznania celkovej marketingovej (firemnej) stratégie, pričom je v úplnom súlade s víziou a hodnotami firmy.“

JD Agency

Na pevných základoch položených vďaka firemnej marketingovej stratégii je postavený druhý stupeň rozvojovej pyramídy od JD Agency – komunikačná stratégia. Komunikačná stratégia dopodrobna opisuje všetky časti marketingovej komunikácie vašej organizácie. Výsledný komunikačný plán obsahuje odpovede na všetky bežné strategické otázky:

Základné otázky komunikačnej stratégie

Prečo komunikujeme?

Efektívna komunikácia nikdy nie je bezdôvodná. Aké sú vaše dôvody, prečo komunikujete s vašim publikom? Ktoré SMART ciele svojou komunikáciou napĺňate? Ako vám má pomôcť zvolená komunikácia napĺňať vaše strategické ciele a firemné poslanie?

Pre koho komunikujeme?

Vedieť koho problém pomáhate vyriešiť, a aké máte geografické a demografické cielenie, je len začiatok. Vytvorenie ideálneho cieľového zákazníka vám pomôže lepšie pochopiť jeho zákaznícke správanie. Čím viac opisných znakov dokážete priradiť svojmu primárnemu a sekundárnemu zákazníkovi, tým lepšie dokážete zacieliť vašu propagáciu. A čím lepšie zacielite, tým vyššia bude vaša efektivita (pomer medzi nákladmi na komunikáciu a dosiahnutými výnosmi)

Pre koho komunikujeme

Ako komunikujeme?

Ako sa odlišujete od konkurencie, a ako chcete, aby vás ľudia vnímali? No nie len z pohľadu ceny… Predstavuje vaša značka vášeň alebo pokoj? Komunikujete odborné výrazy, alebo ste miestny blázni? Využívate psychológiu farieb, alebo je pre vás špecifický určitý symbol či zvuk? To ako vás potecionálny zákazník vníma, ovplyvňuje viac vecí, ako len logo vašej značky a cena. wink

Archetyp značky

12 archetypov značiek, zdroj: BBG

Čo a kde komunikujeme?

Jadrom komunikačnej stratégie je obsahová stratégia. Aký obsah tvoríte pre jednotlivé fázy nákupného cyklu See – Think -Do – Care, a cez aké kánaly ho šírite? Tvorba obsahu je dominantou vo viacerých online marketingových stratégiách, preto je nutné tomuto bodu venovať patričnú pozornosť. Či už máte v pláne využívať na svoj rast moderné SEO, Content marketing na sociálnych sieťach alebo Influencer marketing, práve výber vhodného obsahu a zabezpečenie jeho pravidelnej tvorby sú kľúčom k efektivite a udržateľnosti vašej komunikačnej stratégie. Budete obsah tvoriť vo vlastnej réžii, alebo si na to nájdete externých pracovníkov? Budete to rátať ako platený nadčas pre vašich zamestnancov, alebo to bude ich bežná pracovná náplň?

taktika pre sociálne siete

Kedy komunikujeme?

Finálnym produktom komunikačnej stratégie je komunikačný plán. Ide vlastne o publikačný plán vašej marketingovej komunikácie. Okrem časového harmonogramu komunikačný plán obsahuje aj zhrnutie všetkých predchádzajúcich bodov do jedného prehľadného celku: kedy zverejníme aký obsah, v akom formáte, cez akú platformu a s akým cieľom. Komunikačný plán teda predstavuje akýsi akčný plán vašej komunikačnej stratégie, vďaka ktorému presne viete, aké kroky máte urobiť pre dosiahnutie vašich komunikačných cieľov.

Komunikačný plán

Taktika na dosiahnutie zvoleného cieľa môže byť v mnohých organizáciách veľmi podobná, no konkrétna forma a vaša firemná DNA ju robia jedinečnou. Pre úspešnú komunikáciu preto nestačí poznať komunikačný plán. Je to komunikačná stratégia ako celok, ktorá vytvára očakávaný rozdiel.

Komunikačná marketingová stratégia (FAQ)

Zaujala vás myšlienka efektívnej a účelnej komunikácie? Potom vás pravdepodobne budú zaujímať aj odpovede na nasledujúce, najčastejšie otázky:

Ako dlho trvá príprava komunikačnej stratégie?

V nadveznosti na firemnú marketingovú stratégiu trvá príprava komunikačnej stratégie 3-5 týždnov, v závislosti od vášho segmentu a množstva vašich komunikačných cieľov.  V prípade, že ste nám dodali vlastnú marketingovú stratégiu sa príprava komunikačnej stratégie predĺži o ďalšie 1-2 týždne.

Aká je cena komunikačnej stratégie?

Cena komunikačnej stratégie sa odvíja od vášho segmentu a množstva stanovených komunikačných cieľov. Cena samostatnej komunikačnej stratégie začína na úrovni  751€. Pokiaľ vaša organizácia sídli v “našom” regióne, môžete pri objednaní celej strategickej časti (firemná+komunikačná stratégia) využiť našu regionálnu podporu.

Môžem vynechať celú strategickú časť a zamerať sa len na ďalšie kroky rozvojovej pyramídy?

Pokiaľ máte jasno vo svojej stratégii a využívate efektívnu formu komunikácie, môžeme sa zameriavať výhradne na firemnú kultúru a leading. Je však nutné, aby sme mali možnosť dôkladne preskúmať aj vašu firemnú a komunikačnú stratégiu, nakoľko veríme, že všetky zložky firmy sa navzájom ovplyvňujú (napríklad komunikácia smerom von z organizácie má významný vplyv aj na ľudí vo vnútri organizácie).

Máte záujem o komunikačnú stratégiu od JD Agency, alebo máte ešte nejaké ďalšie otázky? Kontaktujte nás a dohodnite si s nami úvodnú marketingovú kávu!

Rozvojová marketingová agentúra JD Agency

Pin It on Pinterest