MARKETINGOVÁ KÁVA

Marketingová káva

Prvý krok zmeny (rozvoja) je vždy rozhodnutie sa pre zmenu.  Možno vidíte, že vaša prevádzka nie je taká plná, ako by ste si predstavovali. Možno vaše predaje nie sú tak vysoké, ako by ste chceli. Alebo citíte, že vaši zamestnanci nie sú takí šťastní, ako by ste chceli…

Nemusíte vedieť, čo treba zmeniť (zlepšiť), aby vaša firma fungovala lepšie. Dôležité je rozhodnúť sa pre zlepšenie niečo urobiť.

Druhým krok zmeny je zistenie, čo presne nefunguje. A to je presne úloha “Marketingovej kávy”!

Čo je to Marketingová káva?

Marketingová káva je krátky, 30-45 minútový, analyticko-koučovací rozhovor, ktorého cieľom je zistiť aktuálny stav vášho firemného fungovania, resp. marketingu vašej firmy, a pomôcť vám odhaliť možné zlepšenia.

Rozhovor je analytický preto, že pri ňom pomenúvate všetky prvky vášho marketingu, hoci možno ani neviete, že “To” a “To” sa tiež označuje za marketing. Cez koučovací prístup ste zasa nabádaný k tomu, aby ste prípadné vylepšenia objavili najprv vy sami, aby to boli vaše riešenia, s ktorými sa dokážete okamžite stotožniť. Aby to boli riešenia, ktoré sú v súlade s vašou víziou a hodnotami firmy.

Priebeh Marketingovej kávy

Priebeh marketingovej kávy je rovnaký, ako priebeh každej inéj “kávy”. V tichom kúte vašej obľúbenej kaviarne, vo vašej kancelárii, alebo v pohodlí vášho domova za monitorom vášho počítača sa usadíte k vašej oblúbenej káve, a necháte sa unášať prúdom rozhovoru. Vašou jedinou úlohou pred takýmto rozhovorom je sformulovať si, s akou situáciou by vám tento rozhovor mal pomôcť . Čo je tým, čo vám nedovolí dobre spávať?

Výsledok Marketingovej kávy

Vďaka koučovaciemu prístupu možno sami objavíte tú jednu vec, ktorá vám pomôže výrazne sa zlepšiť. Pokiaľ nie, stále tú máme analytický rozmer nášho stretnutia, vďaka ktorému dostanete odporúčania a rady, akým smerom sa vydať, prípadne čo by sme navrhovali ako žlepšenie, ktoré môžete vykonať úplne sami.

POZOR! Marketingová káva nie je predajný rozhovor! Je možné, že sa neskôr dohodneme na určitej forme online marketingu, alebo na vytvorení internetovej stránky, no zároveň je možné, že vám “len” odporúčime zmenu spôsodu vašej komunikácie na určitej sociálnej sieti, zmenu nejakej bežnej činnosti na vašej prevádzke, alebo vás dokonca nasmerujeme za väčším odborníkom na konkrétnu tému, ktorú spoločne označíme ako kľúčovú pre váš firemný rozvoj.

Cena Marketingovej kávy?

Online Marketingová káva vás stojí presne toľko, koľko ste investovali do prípravy vašej vlastnej kávy. Nič viac sa za tento rozhovor neplatí. Pri osobnom stretnutí v rámci našich blízkych regiónov (PT, LC, RS) vás tento rozhovor stojí presne toľko, koľko sú náklady na prípravu, či objednanie kávy pre vás, ako aj pre nás. V prípade záujmu o osobné stretnutie mimo tieto regióny sa cena dohodne individuálne podľa cestovných nákladov.

Kontaktujte nás! 

A dohodneme si termín, počas ktorého si dáme spoločnú Marketingovú kávu! wink

Rozvojová agentúra JD Agency

Pin It on Pinterest