“Hľadám niekoho na marketing”. Veta ktorá sa čím ďalej tým častejšie objavuje v našej spoločnosti. Čo však ľudia v skutočnosti hľadajú? V praxi sa často stretávame s tým, že si ľudia pojem marketing vysvetľujú ako synonymum pre reklamu. Marketing je však oveľa, oveľa viac. Reklama, respektíve všetky spôsoby vonkajšej komunikácie vašej firmy patria do marketingových činností, no nie sú jedinými. Čo teda je v skutočnosti ten marketing?

Symboly v marketingu

Priznajte sa, akú emóciu vo vás vyvoláva tento kamión?

Existuje množstvo odborných poučiek, v ktorých rôzni ľudia rôznym spôsobom opisujú jeden a ten istý výraz – marketing. Jadro všetkých moderných poučiek je však rovnaké:

“Marketing je proces zameraný na uspokojovanie  potrieb zákazníka.”

Marketing znamená uspokojenie zákazníka so ziskom. Cieľom marketingu je prilákať nových zákazníkom sľubom vyššej hodnoty a udržanie si súčastných zákazníkov tým, že im prinesieme uspokojenie”

Kottler

“Cieľavedomá činnosť firmy zameraná na uspokojenie potrieb a želaní zákazníkov, čo dosahuje prostredníctvom ekonomických, technologických a psychologických prostriedkov.”

Tombsányi

“Marketing predstavuje takú podnikateľskú činnosť, ktorá v záujme uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov skúma trh za účelom poznania potrieb, vytvára trhom požadované výrobky a služby, oboznámi s nimi spotrebiteľov, určí ceny, zorganizuje predaj produktov a ovplyvňuje kupujúcich.”

Bauer

Marketing v sebe integruje všetky nástroje, ktoré budujú silné vzťahy so zákazníkom, ovplyvňujú celkovú stratégiu podniku ako aj jeho postavenie na trhu. Je to teda pojem, ktorým sa označujú všetky činnosti aktívneho ovplyvňovania podnikania. 

Vnímanie značky

Na vnímanie značky zákazníkmi majú vplyv rôzne prvky. Zdroj: Sluchadlakmobilu.sk

Patrí teda reklama do marketingu? Áno, patrí. Ale patrí tam aj cena produktu, balenie produktu, spôsob predaja ale aj emócia, ktorú zákazník prežíva pri používaní vášho produktu či služby! Aspoň tak chápeme marketing my v JD Agency. Práve z toho dôvodu využívame pri našej práci marketingovú holistickú filozofiu. Jej základom je uvedomenie si toho, že všetky žložky fungovania organizácie sú prepojené a navzájom sa tak ovplyvňujú.

JD Agency

Marketingová holistická filozofia v praxi

Priviedli ste do vašej reštaurácie nových zákazníkov vďaka presne cielenej reklame? Skvelé! Ale koľko krát sa k vám títo ľudia vrátia, pokiaľ sú vaši zamestnanci unavení a negatívne naladení? Postačuje teda k rastu vašej firmy zlepšená komunikácia, alebo plánujete vytvoriť zákazníkom aj nezabudnuteľný zážitok?

Firemná kultúra

Koho teda hľadáte, keď hľadáte odborníka na marketing? Ani po pochopení základného pojmu “marketing” nemusíte poznať odpoveď na túto otázku. Preto môže byť pre vás výhodné, ak túto otázku vymeníte za niekoľko iných, detailnejších otázok: Čo chcem vo svojej organizácií zmeniť? Aký problém chcem vyriešiť, alebo čo konkrétne chcem zlepšiť?  Pokiaľ poznáte odpovede na tieto otázky, je pre vás oveľa jednoduchšie rozhodnúť sa, či hľadáte niekoho, kto vám pomôže nastaviť komplexnú marketingovú stratégiu, niekoho, kto vám vylepší určitú časť vašej komunikácie, alebo či hľadáte firmu, ktorá vaše podnikanie preskúma ako celok a navrhne vám vylepšenia naprieč celým spektrom marketingových činností.

JD Agency
Ako sa vám páčil tento článok?

Pin It on Pinterest