ONLINE MARKETING

Svet internetu ľudí spája, no zároveň  výrazne zvyšuje konkurenciu vo všetkých sférach podnikania. V dnešnej online dobe  e-shopy pomaly nahrádzajú kamenné predajne, kvalita služieb sa čoraz viac porovnáva cez recenzie vo vyhľadávačoch, otázky na cestu sa už nepýtame pri ceste stojacich ľudí, ale uja Googla… Aj preto je online marketing tak významnou súčasťou marketingu 21. storočia.

Ako sa teda na online marketing pozeráme my v JD Agency, a aké činnosti v rámci neho svojim klientom ponúkame?

Online marketing JD Agency

Pri dlhodobej spolupráci v rámci online marketingu máme v zásade len 2 možnosti: budovanie alebo rozvoj. V začínajúcich firmách, alebo vo firmách ktoré doteraz aktívne nevyužívali žiadne online nástroje, tvoríme marketing úplne od základov. Začíname teda od firemnej marketingovej stratégie, pokračujeme prípravou nadväzujúcej komunikačnej stratégie, aby sme následne mohli dlhodobo, efektívne a udržateľne vykonávať zvolené stratégie a taktiky online marketingu. V organizáciách, v ktorých online marketing už určitým spôsobom funguje, je našou prioritnou úlohou jeho spoznanie a dôkladné pochopenie. Pri takejto forme spolupráce je našim cieľom nadviazať na vašu doterajšiu prácu a využiť všetok jej potenciál. Samozrejme len za predpokladov, že ju dokážeme úspešne zakomponovať do našej novovytvorenej komunikačnej stratégie.

Online Marketing JD Agency

Komunikačná stratégia

Základom dlhodobo efektívnej firemnej komunikácie je komunikačná stratégia. Pokiaľ aj sami viete, že vašej firme chýba práve ucelený pohľad na vašu komunikáciu, môžeme hneť prejsť práve k takémuto rozvoju vašej firmy.

Analýza (audit) existujúceho online marketingu

Čo robíte, ako to robíte, prečo to robíte a čo vám to prináša? Tak v jednoduchosti vyzerá spôsob analyzovania vášho doterajšieho online pôsobenia. Ide vlastne o spoznávanie vašej komunikačnej stratégie, ktorá tvorí základ pre všetky ďalšie činnosti.

Špecializovaný marketingový audit je služba, ktorú vám môžeme zabezpečiť aj ako samostatnú službu. Súčasťou takéhoto auditu je aj analýza zdravia internetovej stránky.

Analýzy zdravia vašej internetovej stránky + SEO analýza

Pokiaľ vaša firma využíva na svoju propagáciu aj internetovú stránku, zameriavame sa pri jej analyzovaní v prvom rade na jej zdravotný stav, optimalizáciu pre vyhľadávače (SEO) a užívateľskú skúsenosť (UX). Všetky tieto prvky by mali samozrejme nadväzovať na zvolené online stratégie a v konečnom dôsledku podporovať vaše podnikanie.

Tvorba internetovej stránky

Pokiaľ internetovú stránku pre svoje podnikania zatiaľ nevyužívate, vieme vám s tým pomôcť. Internetová stránka je základom (takmer) každého úspešného online marketingu, a pri jej správnom využívaní môže priniesť firmám výrazný podnikateľský rast. Pri tvorbe web stránok sa zameriavame na 4 základné piliere zdravej webovej stránky:

Personalizácia

Responzivita

Udržateľnosť

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Tvorba web stránok WP

Tak ako veríme v holistický marketingový prístup, tak veríme aj v potrebu poskytovať zákazníkovi komplexné služby, na ktorých bude postavená efektivita a dlhodobá udržateľnosť jeho podnikania. Preto aj pri tvorbe tých najzákladnejších internetových stránok poskytujeme zákazníkovi základnú optimalizáciu pre vyhľadávanie, ako aj inštaláciu a nastavenie základných analytických nástrojov už v cene projektu.

Udržateľná online marketingová stratégia – Moderné SEO

Naša preferovaná stratégia online marketingu nesie meno Moderné SEO. O čo v nej ide?

Cieľom tejto stratégie je vybudovať čo najväčšiu organickú návštevnosť vašej internetovej stránky, ktorá bude tvoriť udržateľný a efektívny základ vašej celkovej marketingovej stratégie. Moderné SEO je zložené z nasledovných častí:

SEO (optimalizácia pre vyhľadávače) – kompletná optimalizácia vášho webu

Content marketing (obsahový marketing) – príprava hodnotného obsahu, ktorý zaujíma vašich potencionálnych zákazníkov

Social media marketing (správa sociálnych sietí) – vytvorenie čo najširšej základne lojálnych fanúšikov, ktorí budú aktívne využívať vami vytvorený obsah

Moderné SEO JD Agency

Každá z daných častí má zvolenú svoju vlastnú taktiku, pričom tie sa však vhodne dopĺňajú a navzájom podporujú.

V niektorých prípadoch môže aj správne cielená PPC reklama vystupovať ako podporná taktika pre moderné SEO, ktorá môže výrazne zvýšiť efektivitu dosahovania vami zvolených cieľov. Predovšetkým kvôli zmenám algoritmov sociálnych sietí už organické šírenie vášho obsahu v praxi často nepostačuje. 

PPC reklama ako online  marketingová stratégia

Neodmysliteľnou súčasťou marketingu bola, je a vždy aj bude určitá forma priamej reklamy. Každá firma sa z času na čas ocitne v situácií, kedy je výhodné investovať do reklamy vo vyhľadávaní, banerovej reklamy na internetových stránkach alebo reklamy na sociálnych sieťach. My v JD Agency pristupujeme však aj k plateným reklamám s ohľadom na naše vnútorné hodnoty. Získavať zákazníkov na internetovú stránku platenou reklamou, pričom nemať vyladené technické SEO, ktoré by danú reklamu podporovalo, alebo nemať vhodne zadefinované ciele online marketingu preto u nás neprichádza do úvahy.

Bezškodcov.sk

Ako začať?

Máte záujem o online marketing JD Agency? Zanechajte nám váš kontakt aj s vašou internetovou stránkou a my sa vám ozveme! Prečo navrhujeme takúto formu prvého kontaktu? Pretože analýzu zdravia vašej webovej stránky máte teraz od nás hneť v úvode zdarma! Takto môžeme byť všetci efektívnejší a už pri prvom online/offline rozhovore pracovať s konkrétnými otázkami a návrhmi.

Pokiaľ ešte stále váhate, čo vlastne hľadáte pre vašu firmu, dohodnite si s nami marketingovú kávu! Na nej spoločne prídeme na to, akými spôsobmi je možné pracovať na rozvoji vašej firmy.

JD Agency

Pin It on Pinterest