Už vieme, že základom úspešnej marketingovej komunikácie firmy je vhodne zvolená komunikačná stratégia. Poďme sa ďalej teraz pozrieť, na čom by mohla byť postavená vaša online marketingová stratégia, pokiaľ by vaša firma stála na hodnotách, ako napríklad zjednodušovanie života vašich zákazníkov, udržateľnosť a efektivita. Stratégiou, ktorá je postavená na prinášaní hodnôt (zmysluplného obsahu), časovej udržateľnosti a finančnej efektivite je Moderné SEO. Čo všetko sa pod týmto pojmom skrýva?

SEO vs. Moderné SEO

Ako prvé je nutné ozrejmiť si dojmy a pojmy. Moderné SEO nie je marketingový názov pre SEO. Ide o dva významovo odlišné pojmy.

SEO (Search engine optimization) je súbor techník na zlepšenie návštevnosti webstránky z organických výsledkov vyhľadávania v internetových vyhľadávačoch (Wikipedia)

Moderné SEO – je online marketingová stratégia, ktorá je postavená na poskytovaní hodnotného obsahu, distribuovaného udržateľnou a zároveň pre zákazníkou prijateľnou formou. 

SEO ako proces optimalizácie nie len internetovej stránky, ale už aj sociálnych sietí či video obsahu, je teda dôležitou súčasťou online marketingovej stratégie s názvom Moderné SEO. Táto stratégia sa skladá z 3 základných častí, ktorými sú Obsahový marketing (Content marketing), SEO optimalizácia a Marketing sociálnych sietí (Social media marketing alebo aj SMM).

Moderné SEO JD Agency

Moderné SEO môžeme označiť ako stratégiu Inbound marketingu, čo znamená, že jej cieľom je nenásilne priviesť zákazníka k vašej značke na základe jeho záujmov alebo vnútorných hodnôt.

Obsahový marketing (Content marketing)

Vytvárať kvalitný, zmysluplný, akýmkoľvek spôsobom hodnotný obsah pre ľudí, ktorý je určitým spôsobom napojený na vašu značku či vaše podnikanie. To je cieľ Obsahového marketingu. A prečo zaradiť Content marketing do vašej komunikačnej stratégie?

“Okrem hodnoty, ktorú váš obsah vytvára, je prínosom Obsahového marketingu aj vytváranie silného vzťahu medzi zákazníkmi a vašou značkou. Tento vzťah sa posilňuje predovšetkým pravidelným zobrazovaním vašej značky v spojitosti s prínosmi vášho obsahu.”

Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)

Aby vaša práca (čas, či peniaze), ktorú ste venovali tvorbe obsahu, dosiahla čo najlepšie výsledky a zároveň bola čo najefektívnejšia, je výhodné venovať čas aj optimalizácii vášho obsahu pre čo najlepšie budúce zobrazovanie v organickom vyhľadávaní. Vďaka tomu bude vami vytvorený obsah slúžiť ako magnet, ktorý bude priťahovať tých ľudí, ktorý hľadajú presne to, čo vy ponúkate (čo váš produkt, či služba rieši).

“Najväčším pozitívom optimalizovania prínosného obsahu pre vyhľadávače je to, že váš obsah vám môže aj bez ďalšej investície opakovane priniesť nových a nových zákazníkov, a to práve vo chvíľach, kedy vás najviac potrebujú. “

Marketing sociálnych sietí (SMM)

Sociálne siete majú v dnešnom online svete špeciálne postavenie. Aj keď sa objavuje stále väčšie množstvo ľudí a firiem, ktoré sa od niektorých sociálnych sietí začínajú dištancovať, ich postavenie bude už asi natrvalo veľmi významné. V rámci stratégie Moderné SEO využívame sociálne siete ako rýchly publikačný nástroj, a zároveň ako nástroj obojsmernej komunikácie so zákazníkmi.

Všimli ste si, že aj spravodajské portály zdieľajú svoje najnovšie príspevky na sociálnych sieťach? Je to preto, že sociálne siete sa stali akýmsi smerovačom našej pozornosti. Mnohí ľudia už zo zvyku ako prvé navštívia sociálne siete, odkiaľ sa presunú na ten obsah, ktorý ich aktuálne najviac zaujal.”

Pre koho je vhodné Moderné SEO?

Moderné SEO môžeme označiť ako univerzálnu online marketingovú stratégiu, ktorá je vhodná takmer pre každého. Nie pre každého je však jedinou, alebo prvou a najdôležitejšou stratégiou. Zároveň aj jej využitie je projekt od projektu iné. Niekto tvorí video obsah a využíva profesné sociálne siete, iný zasa píše články a využíva univerzálne sociálne siete. Každému však môže poskytnúť silný základ firemného online marketingu.

Moderné SEO v skratke

Online marketingová stratégia zložená z troch prvkov:

  • Obsahový marketing
  • SEO optimalizácia
  • Marketing sociálnych sietí

Jej cieľom je príprava hodnotného obsahu, ktorý sa vďaka sociálnym sieťam rýchlo dostane k širokému publiku, no zároveň ktorý bude dlhodobo dohľadateľný na internete vďaka jeho optimalizácii pre vyhľadávanie. Kombinácia týchto prvkov v praxi podporuje rozvoj vašej značky pri súčastne vysokej efektivite využitia vašich finančných prostriedkov.

Zaujala vás tato stratégia a chceli by ste ju využiť na rozvoj vášho podnikania? Kontaktujte nás! Dohodneme si jednu marketingovú kávu na ktorej spoločne zistíme, či je potrebné najprv nastaviť kompletnú firemnú stratégiu (vrátane tej komunikačnej), alebo môžeme ísť rovno na vec!

5/5 - (1 vote)

Pin It on Pinterest