Sú vaše ciele dostatočne SMART?

Sú vaše ciele dostatočne SMART?

„Dosiahnuť cieľ, ktorý si neurčíte je rovnako ťažké ako vrátiť sa z miesta, kde ste nikdy neboli.“

~Zig Ziglar  americký spisovateľ, obchodník, rečník (1926 -2012)~

Každý máme v živote nejaké ciele. Menšie, väčšie, krátkodobé aj tie dlhodobejšie. Osobné či tie firemné. K rôznym cieľom sme v našej kultúre vedení už od malička – k dobrým výsledkom v škole, v športe, neskôr v práci… Niektoré ciele sa nám podarí naplniť, niektoré nie. Z niektorých sa tešíme, z iných nie. Niektoré nás inšpirujú, motivujú a prebúdzajú v nás vášeň, niektoré sú nám „proti srsti“ a snažíme sa im vyhnúť. Isto by ste vedeli ku každej vymenovanej kategórii priradiť nejaké svoje súčasné ciele, či ciele z minulosti.

Prečo teda niektoré ciele fungujú a niektoré nie?
Prečo nás niektoré nadchnú a iné napĺňame len s ťažkosťami?
Prečo sa niekedy z naplneného cieľa nedokážeme dlho tešiť?
Prečo niekedy nesplnený cieľ hodnotíme ako svoje zlyhanie, a iné úspešne splnené ciele prehliadame?

Aká je téma, problém, ktorý chcem vyriešiť?

Človek sa veľmi často púšťa do riešenia nejakej úlohy, témy, problému a hneď v úvode predurčí svoju cestu k neúspechu. Prečo? Lebo si vlastne neuvedomí, čo je v skutočnosti jeho problém a čo chce riešiť. Alebo si stanoví veľmi nejasný cieľ v tom, čo chce dosiahnuť. Potom sa rozbehne a napriek tomu, že nejaké úspechy dosahuje, je nespokojný, lebo si ich nedokáže zmerať či uvedomiť. Alebo naopak – začne a veľmi rýchlo zíde z cesty, lebo ju vlastne ani nemá nakreslenú, alebo je jeho cieľ nereálny, nedosiahnuteľný, či ho vlastne ani nechce, alebo nemá skutočnú motiváciu ho naplniť.

Mnoho ľudí si ciele stanovuje bez celkového kontextu toho, kam vlastne smerujú, kam ich splnenie zadefinovaného cieľa posunie.  Po dlhšom čase, ale človek zistí, že si plní jeden cieľ za druhým a radosť z každého naplneného cieľa je stále kratšia a menej sladšia. Môže za to chémia v našom mozgu – jeden z hormónov šťastia, ktorý sa pri dosiahnutí cieľa vylučuje – dopamín.

Cieľoví feťáci

Náš mozog funguje na dopamíne ako na „droge“, problémom je, že dopamín skutočne ako droga pôsobí. Mozog totiž začína dopamín vylučovať už v čase, kedy si cieľ stanovíme – od toho momentu sa začne tešiť na jeho naplnenie a postupne, ako sa k cieľu blížime a myslíme na jeho naplnenie, náš mozog uvoľňuje do tela malé dávky dopamínu. Preto napríklad ľudia, ktorí si svoju letnú dovolenku naplánujú už v januári, z nej majú omnoho lepší pocit, ako tí, ktorí si ju kúpia na poslednú chvíľu – last minute. Od januára až do samotnej dovolenky totiž pri každej predstave ako sa budeme „čľapotať“ v mori, či „štverať sa“ na nejaký kopec, náš mozog uvoľní do tela trošku dopamínu. Pri samotnom dosiahnutí cieľa sa do tela vylúči posledná dávka dopamínu a nastane …… NIČ. Zrazu je prázdno. Cieľ splnený, posledná dávka dopamínu už vyprchala a zostáva prázdno. Dostávame sa do stavu tzv. hedonickej adaptácie, naše telo si na splnený cieľ veľmi rýchlo zvykne, po pár dňoch ho berie ako samozrejmosť.

No schválne – skúste si spomenúť na Váš posledný dosiahnutý cieľ – ako ste sa cítili, keď sa Vám to podarilo, keď ste cieľ splnili? A ako ste sa cítili po troch dňoch? A ako ste sa cítili po dvoch týždňoch?

Keďže nemáme skúsenosti s tým, ako udržať dopamín v tele neustále, robíme úplne prirodzenú vec – stanovíme si ďalší NOVÝ a častokrát VÄČŠÍ cieľ – začneme sa na neho tešiť, tvrdo pracujeme na jeho  naplnení …. A cyklus sa opakuje. Stávajú sa z nás postupne tzv. cieľoví feťáci.

Naše ambície nás často ženú stanoviť si viac cieľov naraz – mnohokrát výrazne rozdielnych a vo vzájomnej kontradikcii. Alebo si stanovíme ciele, ktoré sú natoľko náročné, že po pár dňoch sa cítime vyčerpaní. Zrazu nesplníme jeden deň to,  pre čo sme sa rozhodli, a ani druhý deň sa nám to „nepodarí“. Až sa zrazu náš cieľ rozplynie ako hmla.  Často sa to deje s našimi novoročnými predsavzatiami – ruku na srdce – koľkokrát ste si ich dali a koľko z nich ste aj naozaj splnili?  A kedy asi ste to vzdali? Po dvoch týždňoch? Po troch?

Pokiaľ je cieľ, ktorý si stanovíte náročný na dosiahnutie, musíte tvrdo drieť a cieľ nevychádza z vášho vnútra, vaša motivácia dlho nevydrží a ani tá kvapka dopamínu vás na ceste neudrží. Ako sa tomu vyhnúť? Ako nájsť ciele, ktoré nás budú napĺňať dlhodobo?

Ako na ciele?

Je to jednoduché a zložité zároveň…  Faktom však je, že nás trvalo dokážu uspokojovať ciele, ktoré majú zmysel dlhodobo. Ciele, ktoré nás motivujú z nášho vnútra a  ktoré zvyčajne smerujú k naplneniu nášho najvyššieho cieľa – našej osobnej vízie.

Na to, aby bol človek schopný stanoviť si svoju osobnú víziu, sa potrebuje pozrieť do hĺbky seba samého a zamyslieť sa nad tým, čo chce v živote dosiahnuť, kým chce byť a čo chce svetu zanechať. Osobnou víziou sa tak človek vydáva na cestu za zmyslom svojho života. No za víziou a rovnako aj cesta za jej naplnením trvá zvyčajne trochu dlhšie. A čo do tej doby s našimi súčasnými cieľmi? Hodiť ich do koša?

Určite nie. Predsa je nejaký dôvod, prečo ich chceme naplniť, prečo sme si ich dali. Stačí sa iba pozrieť na to, ako sme si ich stanovili a či nám dávajú zmysel, či poznáme odpoveď na otázku PREČO sme si ich stanovili a ČO KONKRÉTNE nimi chceme dosiahnuť.

Mnoho našich cieľov však končí neúspechom lebo si ich  zadefinujeme veľmi povrchne. Napríklad:

Cieľ: Schudnem.
Otázka: Koľko? Ako? Do kedy? Kedy začnem? Prečo to chcem? Čo bude potom? Kým budem ako štíhla žena?

Cieľ: Naučím sa francúzsky.
Otázka: Akú úroveň chcem dosiahnuť a prečo? Kedy chcem hovoriť týmto jazykom?  Ako často sa môžem a budem učiť?

Cieľ: Nebudem fajčiť.
Otázka: A prečo chceš prestať? Ako použiješ ušetrené peniaze? Čo si za ne kúpiš? Ako sa odmeníš?

Obrovskou prekážkou pri napĺňaní cieľov je, že si stanovujeme nedosiahnuteľné ciele. Cieľ je tak náročný, že nás „prevalcuje“, rýchlo sa dostaneme do stavu vyčerpania a rezignujeme – povieme si: „Nemá to zmysel…“, „Nemám na to… “,  „Toto nedám“.

Pravdou však je, že dokážeme všetko pre čo sa rozhodneme. Iba nad tým musíme viac premýšľať, viac si uvedomovať čo sa vlastne okolo nás deje a namiesto dôvodov Prečo to nejde, hľadať riešenia ako to ide.

Aký by teda mal byť náš cieľ?

Je obrovské množstvo možností a odporúčaní, ako definovať svoje ciele tak, aby sme boli schopný ich naplniť. Našim cieľom môže byť čokoľvek – mať lepšiu prácu, schudnúť, byť lepším rodičom, zvládnuť skúšku v škole…

Optimálne zvolený cieľ by mal mať 4 základné parametre – mal by byť:

 • pozitívny
 • aktívny
 • merateľný
 • etický
Optimálne zvolený ciel

Cieľ má byť pozitívny

Často si cieľ definujeme NEGATÍVNE, čo má dopad na to, ako nad cieľom premýšľame – napr. už nechcem fajčiť, nechcem byť tučná, nebudem chodiť neskoro z práce.  Ak chceme NAPREDOVAŤ musíme si cieľ vymedziť pozitívne, vtedy sa totiž začína náš mozog nastavovať na riešenie, na to ako bude vyzerať budúci stav. Ak je teda náš cieľ postavený negatívne, mali by sme ho najprv PRERÁMCOVAŤ. Napríklad: Už nechcem byť tučná → A ČO CHCEŠ? Ako to chceš mať? Ako to bude vyzerať keď to budeš mať? S čím budeš spokojná? Kým budeš, keď to budeš mať?

Cieľ má byť aktívny

Chcem byť chudý, pekný, bohatý…. – takto zadefinovaný cieľ tiež nie je veľmi v poriadku, nevyzýva totiž k žiadnej aktivite, k činu. PASÍVNE zadefinovaný cieľ je ako politická kampaň – je to iba kopa rečí. Bez reálnych skutkov  cieľ nikdy nedosiahneme a povedzme si otvorene, očakávať, že niekto náš cieľ naplní za nás, je pomerne utopistická predstava. Náš PASÍVNY cieľ v znení „SCHUDNI MA“, musíme teda zmeniť na AKTÍVNY a presne si v ňom definovať, čo pre jeho dosiahnutie spravíme. Napríklad  – čo konkrétne pre to spravíš, ako to spravíš….

Cieľ má byť merateľný

Náš cieľ musí byť za každých okolností merateľný.  Je to podmienka toho, aby sme vedeli sledovať naše napredovanie, ale aj samotné dosiahnutie cieľa. Bez toho nebude náš mozog pracovať, nebude uvoľňovať dopamín, nebudeme cítiť žiadne uspokojenie. Ak si náš cieľ stanovíme napr. „Urobiť všetko pre to, aby som bol chudý,“, vynárajú sa nám hneď otázky:  „ Kedy bude cieľ dosiahnutý?,“ Čo znamená byť chudý – koľko budeš vážiť, či merať v páse? „A o akej metrike vlastne hovoríme – chceš dosiahnuť nejakú hmotnosť v kilogramoch? Či sa chceš pozerať na Tvoj BMI index?“

Pri zadefinovaní cieľa bez konkrétnych čísel, metriky, sa môžeme dostať do situácie, že budeme stále nespokojní a nikdy nie „dosť chudí.“

Cieľ má byť etický

Pri definovaní cieľa, by sme si mali uvedomiť, že cieľ stanovujeme sebe samému a nie niekomu inému. Preto by sme mali myslieť na to, aby sme našim cieľom neublížili iným ľuďom, nekonali proti nim, Náš cieľ nesmie negatívne zasahovať do života iných, rovnako by sme však iných nemali do svojich cieľov zaťahovať. Napríklad:

Nevhodne stanovený cieľ: Mojim cieľom je donútiť manžela každý piatok upratovať.  – no môj manžel z toho asi nebude šťastný.

Lepšie stanovený cieľ: Mojim cieľom je porozprávať sa s manželom o piatkovom upratovaní. – ani tu môj manžel asi nebude šťastný, ale už je to LEPŠIE, nenútim ho robiť čo nechce, iba otváram tému v diskusii, možno mi pomôže nájsť riešenie.

Správne stanovený cieľ: Mojim cieľom je nájsť spôsob, ako mať doma upratané. – v tomto prípade JA AKTÍVNE hľadám riešenie a nezasahujem do nikoho života, nikoho neobmedzujem.

Je tvoj cieľ dostatočne SMART?

Existuje množstvo pohľadov a odporúčaní na to, ako si správne zadefinovať ciele. Dnes nepanuje zhoda v tom, kto je autorom najznámejšieho SMART konceptu definovania cieľov. Je to Peter F. Drucker, poradca v odbore manažmentu, pedagóg, lektor, autor ekonomických, politických a sociologických štúdií, ktorý spomenul tento koncept  v roku 1954 vo svojej knihe, alebo je to George T. Doranen, ktorý o tomto koncepte písal v roku 1981 v časopise Management Review?  Autorstvo je v podstate irelevantné, tzv. koncept SMART sa totiž stal rýchlo obľúbeným nielen medzi manažérmi, pedagógmi, ale postupne prenikol do všetkých sfér biznisu a aj do štátnej správy. SMART je akronym – skratka, ktorá v preklade z angličtiny znamená „šikovný“. A čo jednotlivé písmená znamenajú?

SMART koncept definovania cieľov vo všeobecnosti znamená, že definovaný cieľ by mal byť:

S – SPECIFIC (špecifický)
M – MEASURABLE (merateľný)
A – ACHIEVABLE (dosiahnuteľný)
R – REALISTIC (realistický)
T – TIME  BOUND (časovo ohraničený)

SMART ciele

Dnes existujú mnohé obmeny konceptu SMART, doplnené o ďalšie jedno či dve písmená, ktoré sú rozdielne v závislosti od situácie či od prostredia, kde sa používajú. Rovnako tak jednotlivé písmená akronymu majú v rôznych prostrediach a situáciách rôznu interpretáciu, opäť však neexistuje jednoznačná zhoda, čo znamenajú. Môžete sa tak stretnúť aj so skratkami ako SMAART či SMARTER.

Ako teda jednotlivé ciele definovať podľa konceptu SMART, či dokonca SMARTER?

S = Specific

Konkrétny

Significant – významný,
Stretching – posúvajúci,
Simple – jednoduchý

Špecifický cieľ musí obsahovať jasné kritéria, podľa ktorých spoznáme, či sa nám ho podarilo splniť. Nestačí povedať si iba: “Chcel by som byť niekto.” alebo “Rád by som mal veľa peňazí.”. Musí byť jasne definované, čo vlastne chceme. Čo znamená “niekto”? Koľko je “veľa peňazí“? Špecifický cieľ  musí poskytovať presnú odpoveď na otázku: “Ako zistím, či som bol alebo nebol úspešný. Na čom to zistím? Čo presne sú tie kľúčové kritéria?”.

M = Measurable

Merateľný

Meaningful – zmysluplný, Motivational – motivující, Manageable – uriaditeľný

“Prestať fajčiť” je na prvý pohľad dobre definovaný cieľ. Je špecifický, no nie úplne merateľný. Lepšie a účinnejšie je dostať do nášho cieľa číslo. Napríklad: “Vyfajčím maximálne 5 cigariet denne” alebo “Chcem zarábať 3000 EUR mesačne”.

A = Achievable

Dosiahnuteľný

Appropriate – vhodný
Attainable – dosiahnuteľný
Agreed – odsúhlasený Assignable – zadateľný
Ambitious – ambiciózny,
Aligned – zladený

Aby sme vedeli posúdiť, či je náš cieľ dosiahnuteľný, potrebné je sa zamyslieť nad svojim súčasným stavom – máme dostatok kapacít, zdrojov na dosiahnutie cieľa? Máme dostatok vedomostí, zručností, času? Potrebné je posudzovať nielen hmotné, ale aj nehmotné zdroje.

R = Realistic

Realistický

Relevant – zodpovedajúci,
Results oriented – orientovaný na výsledok,
Resourced – pokrytý zdrojmi

Ak naše ciele nebudú realistické, spôsobia nám väčšiu škodu ako úžitok. Každý cieľ má na nás nejaký efekt. Splnený cieľ nám dodá sebadôveru, lepší pocit a chuť do ďalšieho sebarozvoja. Nesplnený cieľ naopak frustráciu a ešte väčšiu nepohodu. Súčasne sa pod písmenkom R skrýva ešte relevantnosť. Bude mať splnený cieľ na náš život vôbec nejaký pozitívny efekt? Má zmysel tomu vôbec venovať energiu? Stojí cieľ za to?

T = Time-bound

Časovo ohraničený

Timed – termínovaný,
Timely – časovaný,
Time limited – časovo obmedzený,
Trackable – dohľadateľný, Tangible – hmatatelný

Nestačí mať len jeden jasný konečný dátum, kedy chceme cieľ dosiahnuť. Potrebné je sa zamyslieť a stanoviť si aj míľniky, akési kontrolné body na ceste k cieľu, ktoré nám umožnia zhodnotiť čo máme za sebou, prípadne upraviť smer cesty – napr. čo dosiahnem za 4 týždne? Čo dosiahnem za 2 mesiace? Za 4 mesiace?

E = Exciting

Motivujúci

Enjoyable – zábavný,
Engaging – strhující,
Ethical – etický,
Evaluated – vyhodnotený

Pokiaľ máme zadefinované ciele z vonkajšieho prostredia, len veľmi ťažko k nim pristupujeme s nadšením a chuťou. Rovnako sa často stáva, že si stanovíme ciele, ktoré ani nechceme zrealizovať, chce ich viac naše okolie. Zamyslite sa teda, či cieľ skutočne chcete VY alebo vás do toho tlačí Vaše okolie a hlavne prečo chcete cieľ dosiahnuť.

R = Recorded

Zaznamenaný

Rewarded – odmenený,
Revisit – znovu hodnotený,
Rewarding – hodnotný,
Reaching – dosiahnuteľný

Cieľ proste musí byť niekde zaznamenaný. Nech znie akokoľvek dobre, nestačí ho iba vysloviť. Ideálne riešenie je napísať si svoj cieľ na papier a podeliť sa oň s niekým blízkym, kto nám v ťažších chvíľkach pomôže a bude nás na ceste k cieľu motivovať, bude pre nás podporou.

Definovanie SPRÁVNEHO cieľa je vždy iba začiatok cesty. Potom treba na cestu vykročiť, prekonávať prekážku za prekážkou a postupne cieľ naplniť. Stanovenie dosiahnuteľného a realistického, ale veľmi náročného cieľa, nám však môže „zlomiť väzy.“ Pokiaľ nemáme silnú vnútornú motiváciu a na našej ceste k cieľu sa nakopia prekážky, cez ktoré zrazu cieľ nedokážeme vidieť, ľahko sa vzdávame. Rezignujeme. Je to tá jednoduchšia cesta. Často ale iba v danej situácii. Naše nenaplnené ciele sa nám totiž do života vracajú a my, vzhľadom na predchádzajúci neúspech, necháme cieľ cieľom. No a on nás „potvora“ doháňa stále s väčšou intenzitou. Ak ho nenaplníme, alebo pre jeho naplnenie neurobíme maximum, doženie nás aj v náš posledný deň. V momente, keď si uvedomíme, že náš čas je úplne na konci, doháňajú nás naše nenaplnené sny a ciele ako naše ľútosti.  V ten posledný moment totiž ľudia zvyčajne neľutujú to čo sa stalo, to čo spravili. Práve naopak – ľutujeme  naše zlyhania, ľutujeme to, o čo sme sa nepokúsili – nech to už bolo z akéhokoľvek dôvodu.

Venujte teda čas premýšľaniu a správnemu definovaniu vašich cieľov. Lebo tento čas a definícia sú základom vášho budúceho úspechu. Robíte to predsa pre seba.

A ja vám k tomu budem silno držať palce 😊

Tento text je úryvkom z knihy Heleny Rojkovičovej s názvom Jedinečné JA.

Viac o tejto knihe, ako aj o jej autorke sa dozviete na stránkach www.dreamboardhr.com

Audit, ktorého sa nemusíte báť

Audit, ktorého sa nemusíte báť

Čo cítite, keď počujete slovo audit?

Slovo audit u mnohých podnikateľov vyvoláva zdesenie, hrôzu, strach, paniku, niektorým stúpa tlak, iným sa zasa zastavuje srdce. Ak je to aj váš prípad, zvýšte na chvíľu vašu pozornosť. Nie je audit ako audit, a nie každého auditu sa treba báť! Existujú aj audity, ktoré sú pre vaše podnikanie podnecujúce. Jedným z takých auditov je práve audit marketingovej stratégie a marketingových procesov. Poďme sa preto pozrieť na to, prečo môže byť takýto audit pre vás dobrý, a čo môže vám a vašej firme priniesť.

Najprv sa však pozrime na to, čo znamenajú jednotlivé slová v rámci jeho názvu.

Marketing

To najdôležitejšie hneď na začiatok: Marketing nie je „len“ komunikácia! Samotná komunikácia vašej firmy by mala byť výsledkom komunikačnej marketingovej stratégie, ktorá by zase mala vychádzať k marketingového mixu detailne rozobraného vo vašej marketingovej stratégii. Všetky výrazy sú vám známe a jasné, však? smile

Nemusíte sa však preto trápiť. Je možné, že váš marketing je dlhodobo na výbornej úrovni, no neoznačujete ho takýmito slovami. V tomto bode je dôležité vedieť len to, že marketing je všetko to, čo vykonávate v prospech dosahovania vašich firemných cieľov. Od komunikácie, cez vzhľad predajne a vystupovanie predajcov, až po vašu cenovú politiku.

Marketingová stratégia

Spísaná firemná marketingová stratégia pomáha firmám efektívnejšie sa rozhodovať aj pri vykonávaní bežných, denno-denných činností. Pomáha im udržať stanovený smer a zároveň im pomáha udržať si konzistentnosť v ich rozhodnutiach.

V praxi sa stáva, že marketingová stratégia nie je spísaná, ale je „žitá“ skrz majiteľa firmy. V takom prípade predstavuje spísanie tejto stratégie dôležitý bod, ktorý môže pomôcť pripraviť firmu na roky budúce, na jej udržateľný rast a na efektívne vykonávanie všetkých procesov, ktorých realizácia jedného dňa už skrátka nebude v ľudských silách jedného človeka.

Procesný marketingový audit

Audit marketingový procesov sa pozerá na všetky vaše marketingové aktivity, ktoré vykonávate opakovane a máte k nim k dispozícii určité dáta (štatistiky).

Existujú dáta, ku ktorým sa skúsený marketér dostane aj ak ste ich doteraz nesledovali, napríklad pozície vašej internetovej stránky vo vyhľadávačoch a ich prípadné porovnanie s konkurenciou, rovnako tak aktivity vašich fanúšikov na vašej Fanpage na Facebooku sú k dispozícii aj bez vášho ďalšieho pričinenia, no vyhodnotiť zdroje návštevnosti vašej internetovej stránky bez funkčných analytických nástrojov, alebo vyhodnotenie efektivity vašej účasti na propagačných akciách bez dostupnosti predajných dát nebude možné.

Čo vám môže prinesť audit marketingovej stratégie a marketingových procesov?

Dobre odvedený audit marketingovej stratégie a marketingových procesov vám môže priniesť úplne nový pohľad na marketing vašej firmy. Proces vykonávania takéhoto auditu trvá bežne jeden až tri mesiace, počas ktorých absolvujete s marketingovým stratégom, alebo iným marketingovým špecialistom, množstvo hodín konzulzácii, dozviete sa množstvo informácii o funkciách marketingovej stratégie, a vďaka analýze dát nájdete miesta potenciálneho rozvoja vášho marketingu.

Vo finále tak:

 • budete môcť robiť efektívnejšie a konzistentnejšie rozhodnutia
 • budete vedieť, ktoré komunikačné kanály sú pre vaše podnikanie aktuálne tie najvýhodnejšie, a do ktorých je vhodné investovať (čas či peniaze)
 • budete sa môcť v danom momente objektívnejšie porovnať s vašou konkurenciou
 • spoznáte potenciálny smer rozvoja vášho podnikania

Pre koho je takýto audit vhodný?

Audit marketingovej stratégie a marketingových procesov je vhodný pre všetky firmy, ktoré už majú určitú históriu, nemajú neobmedzený marketingový rozpočet a hľadajú cesty efektívneho rozvoja ich podnikania. Pre firmy s neobmedzeným marketingovým rozpočtom, ktoré nehľadajú efektivitu, len chcú niekam poslať ich peniaze, takýto audit nemá zmysel. smile

A rovnako tak audit nie je vhodný ani pre začínajúce firmy. Pre tie odporúčame zamerať sa na samotnú tvorbu marketingovej a komunikačnej stratégie, ktoré im môžu priniesť vysokú efektivitu vykonávania marketingových činnosti hneď v začiatkoch ich podnikania.

Zaujala vás táto téma a máte záujem o marketingový audit od JD Agency? Kontaktujte nás!

Ak si nie ste istý tým, či je pre vás vhodnejší samostatný audit marketingovej stratégie a marketingových procesov, alebo služba komplexný marketingový rozvoj, dohodnite si s nami marketingovú kávu, počas ktorej spoločne objavíme odpoveď na túto otázku!

JD Agency

Konzistentnosť značky Motorola

Konzistentnosť značky Motorola

Viete ktorá firma ako prvá prišla na trh s “mobilným” telefónom? Tie úvodzovky sú zámerné, pretože dnes si už nikto z nás nevie predstaviť, ako by sa mohol pohybovať s telefónom vážiacim viac ako jeden kilogram, no v roku 1973 bol tento telefón značky Motorola obrovským prelomom. Pri príležitosti 50. výročia uvedenia prvého mobilného telefonú Motorola na trh sa teraz poďme pozrieť na to, čím je značka Motorola taká výnimočná, a čím sa odlišuje od svojej konkurencie.

Vznik značky Motorola 

Značka Motorola bola založená 25. septembra 1928 v Chicagu, v USA bratmi Paulom a Josephom Galvinovými. Pôvodné meno spoločnosti bolo Galvin Manufacturing Corporation – Galvinová výrobná spoločnosť. Toto meno bolo využívané až do roku 1947, kedy sa meno značky oficiálne zmenilo na Motorola. Tento názov sa však neoficiálne používal už od roku 1930, kedy sa firma začala zaoberať výrobou rádií do áut. Názov značky vznikol spojením dvoch slov. Motor – ako dedičstvo počiatočných rokov značky, kedy sa firma zameriavala na výrobu automobilovej elektroniky, a koncovka – Ola, ktorá bola v 20. rokoch minulého storočia spájaná so zvukom a s mnohými spoločnosťami, ktoré vyrábali gramofóny, rádiá a ostatné zvukové vybavenie. Názov firmy teda znamenal zvuk v pohybe. Už v počiatkoch firmy tak môžeme vidieť silný zmysel pre marketing, ktorý pretrval až dodnes. 

Motorola

Výhlasenie o značke Motorola

“Spoločnosť Motorola existuje, aby navrhovala, vytvárala a dodávala cieľavedomé inovácie ľuďom na celom svete, aby tak zmenila spôsob, akým objavujú, zdieľajú a spájajú sa s okolitým svetom. Už od roku 1928 nás ženie snaha posúvať priemysel vpred. V spoločnosti Motorola sa snažíme poskytnúť ľuďom lepší prístup k intuitívnym mobilným produktom a službám, ktoré sú potrebné  na uľahčenie, pozdvihnutie a spríjemnenie každodenného života pre všetkých.”

Toto vyhlásenie o značke môžeme pokojne označiť ako vzorové výhlasenie. Skrýva sa v ňom totižto oveľa viac, ako “len” zmysel a poslanie firmy. No nie sú to len pekné slová. Je to konzistentnosť firmy, ktorá naozaj žije to čo hlása, ktorá odlišuje značku Motorola od mnohých jej konkurentov.

Čo všetko sa teda skrýva za týmto vyhlásením, a prečo môžeme značku Motorola označiť ako konzistentnú značku?

Poslanie značky Motorola v praxi

“Navrhovať, vytvárať a dodávať cieľavedomé inovácie pre ľudí na celom svete, aby sme zmenili spôsob, akým ľudia objavujú svet, zdieľajú svoje životy a ako sa spájajú s okolitým svetom. “

Znie to krásne, však?

Ale predstavte si, že by ste takéto vyhlásenie počuli pred rokom 1973. Práve vtedy totižto firma Motorola uskutočnila historický prvý telefonát s pomocou mobilného telefónu. Išlo o model Motorola dynatax 8000x, ktorý vážil viac ako jeden kilogram, a v dobe uvedenia na trh stál viac ako 3500 dolárov. Prvý hovor uskutočnil práve človek zodpovedný za prípravu tohto modelu, Martin Cooper. Neskôr Motorola prispela aj k vývoju GSM systému, a ako prvá priniesla na trh mobilný telefón, ktorý podporoval túto technológiu. No inovácie a spájanie ľudí neboli spojené so značkou iba počas počiatočnej éry mobilných telefónov…

Motorola dynatac 8000x bol prvý mobilný telefón na svete. Za jeho otca sa považuje inžinier firmy Motorola, Martin Cooper

Prečo veriť značke Motorola?

Dedičstvo prvenstiev značky Motorola predstavuje najlepší možný dôkaz dôveryhodnosti značky. Takmer storočné skúsenosti s navrhovaním a vytváraním inovácií, ktoré pomáhajú ľuďom na celom svete (a aj mimo neho) spájať sa s ostanými sú preto faktom, nie len komunikačným sloganom.

N

Spoločnosť Motorola vyvinula jedno z prvých komerčne úspešných auto rádií

1930
N

Motorola predstavila prvý mobilný rádiotelefón, ktorý využívali najmä taxikári a záchranné služby

1937
N

19-palcový televízor Motorola Astronaut, bol prvým veľkoplošným, tranzistorovým, bezdrôtovým prenosným televízorom na svete

1960
N

Rádiové zariadenie Motorola prenáša prvé slová z Mesiaca na Zem

1969
N

Motorola predstavila prvý mobilný telefón, ktorý vážil viac ako kilogram a stál viac ako 3 500 dolárov

3. apríl 1973
N

Fotografie Saturnu z Voyageru 1 boli prenesené komunikačným zariadením Motoroly na Zem na vzdialenosť 1 miliardy míľ

1977
N

Motorola predstavila svetu prvý mobilný telefón so systémom GSM

1991
N

Motorola predstavila prvý obojmerný Pager na svete

1995

Benefity značky Motorola

“Uľahčovanie a spríjemňovanie každodenného života všetkých ľudí,” tak znie ďalšia časť vyhlásenia značky Motorola. Ako sa však tieto slová premietajú do praxe? Pozrime si príklady komunikácie značky na jej sociálnych sieťach. 

Motorla edge 30 ultra

Zabudli ste si nabiť svoj telefón? Za 7 minút nabíjania môžete mať dostatok energie na celý váš deň!

Systém zvuku Dolby Atmos nemusí byť len v kinách Uživájte si priestorový zvuk aj s vašim mobilom!

Káble už viac netreba hľadať, ani skrývať. Privítajte vysokovýkonné bezdrôtové nabíjanie!

Technológia Ultra Pixel vám uľahčí fotenie za nepriaznivých svetelných podmienok!

Cenový positioning značky

Značka Motorola pravidelne dokazuje svoje zameranie na inovácie. Ako sa však značka dostáva bližšie k ľudom? Ohlasuje predsa jednoduchší prístup k inováciám, a technológie dostupné pre všetkých.

Ďalším dôležitým dôkazom toho, že značka Motorola žije to čo hlása je preto aj jej cenová politka, respektíve cenový positioning.

Aj značky Apple a Samsung patria k technologicky silným spoločnostiam, ktoré sú schopné priniesť na trh najnovšie technológie. Rozdiel medzi nimi a značkou Motorola sa však ukrýva v positioningu značku.

Porovnanie najčastejšie porovnávaných parametrov mobilných telefónov, vykonané 29.3.2023 na základe dát z internetovej stránky www.organge.sk:

Iphone 14 Pro

Apple iPhone 14 Pro 512GB Silver

Veľkosť úložiska: 512 GB

Operačná pamäť: 6GB

Zadný Fotoaparát: 48 Mpix

Cena bez paušálu: 1719

Samsung Galaxy S23 Ultra 5G 512GB black

Veľkosť úložiska: 512 GB

Operačná pamäť: 12GB

Zadný Fotoaparát: 200 Mpix

Cena bez paušálu: 1579

Motorola Edge 30 Ultra 256GB

Veľkosť úložiska: 256 GB

Operačná pamäť: 12GB

Zadný Fotoaparát: 200 Mpix

Cena bez paušálu: 879

Inovatívne technológie dostupné pre všetkých? To je značka MOTOROLA! Mobilný telefón si samozrejme môžete vybrať aj na základe iných kritérií, no dlhodobá konzistentnosť značky Motorola stojí v každom prípade za povšimnutie (a vyslovenie uznania). 

Spojenie značiek Motorola a Chicago Bulls

Na rozširovanie svojho mena firma Motorola aktívne využíva aj sponzoring v športe. V roku 2022 sa opätovne vrátila k spolupráci s ich lokálnym partnerom, basketbalovým tímom Chicago Bulls.

„Chicago je miesto, ktoré nazývame domovom už mnoho rokov, a Bulls je organizáciou, ktorú sme celý ten čas rešpektovali a fandili jej,“ povedal prezident Motoroly pre Severnú Ameriku Rudi Kalil.

„Motorola a Bulls zdieľajú nielen obrovskú hrdosť pre ich rodné mesto, ale aj vášeň spájať ľudí prostredníctvom jedinečných spotrebiteľských zážitkov. Sme nadšení, že môžeme spojiť naše dve značky, a ešte viac naplniť našu spoločnosť a naše všestranné produktové portfólio pulzujúcou energiou mesta, a fanúšikov Chicago Bulls na celom svete.“.

Bulls a Motorola budú propagovať svoje partnerstvo na miestnej, ako aj medzinárodnej úrovni, a vytvoria podujatia a zážitky pre fanúšikov po celom svete.

V rámci spolupráce získava Motorola prvotriednu prezentáciu ich značky v rámci všetkých komunikačných kanálov Chicago Bulls. Motorola bude mať svoje miesto v United Centre, ako aj vo vysielaní v rádiu Bulls počas všetkých ich hracích dní. Logo Motoroly bude taktiež umiestnené na výsledkovej tabuli počas zápasov, bude využívané naprieč sociálnymi sieťami klubu v rámci sponzorovaného digitálneho obsahu, ako aj na oficiálnej internetovej stránke. Logo Motoroly sa bude taktiež nachádzať na dresoch Chicago Bulls, ako aj v každej oficiálnej komunikácii medzi Bulls a ich fanúšikmi.

Čo je to marketingový mix

Čo je to marketingový mix

Počuli ste už o marketingovom mixe? Keďže ešte stále si mnohí ľudia zamieňajú marketing s komunikáciou, často prevláda predstava, že marketingový mix opisuje len výber komunikačných kanálov, ktoré daná značka či organizácia využíva. Komunikačný mix je však len jednou z častí marketingové mixu. Čo to teda je ten marketingový mix?

Marketingový mix je súbor nástrojov, ktoré sa využívajú na dosiahnutie zvolených marketingových cieľov. Medzi základné nástroje marketingového mixu sa radia produkt (product), cena (price), distribúcia (place) a propagácia (promotion). Základný marketingový mix sa preto označuje aj ako marketingový mix 4P.

Marketingový mix tvorý jadro marketingu celej firmy. Jednotlivé časti marketingového mixu spoločne pokrývajú celý proces dosahovania vašich cieľov, alebo inak povedané –  celý podnikateľský (alebo predajný) proces. V rôznych podnikateľských odvetviach a segmentoch sa stretávame s rôznymi podobami marketingového mixu. Môže to byť napríklad marketingový mix 4P alebo 4C, no taktiež aj marketingový mix 4S, 7P alebo 8P.

Ako sami môžete vidieť, existuje viacero pôdob marketingového mixu. Za základný marketingový model sa však považuje marketingový mix 4P, z ktorého je odvodený jeho mladší, modernejší brat – marketingový mix 4C. Poďme sa preto detailnejšie pozrieť práve na tieto dva modely marketingového mixu, aby sme tak mohli zhodnotiť, ktorý z modelov 4P a 4C považujeme za výhodnejší práve pre vašu firmu.

Marketingový mix 4P

Marketingový mix 4P

Za základný, klasický model marketingového mixu je považovaný marketingový mix 4P. Skratka 4P označuje 4 zložky marketingového mixu, ktoré v angličtine začínajú na písmeno P.

Marketingový mix 4P obsahuje tieto 4 zložky:

 • Produkt (produkt)
 • Price (cena)
 • Place (distribúcia, alebo aj miesto)
 • Promotion (reklama, alebo propagácia)

Jednotlivé časti marketingového mixu sa v praxi môžu označovať ako produktový mix, cenový mix, distribučný mix a komunikačný mix. Takéto označovanie má svoj praktický význam, nakoľko len výnimočne sa stáva, že vo firme pracujete iba s jedným produktom, jednou cenou, využívate len jeden distribučný kanál a len jeden typ komunikácie. Často preto ide o mix viacerých položiek, ktoré sú vyberané na základe zvolených kritérií.

Marketingový mix 4C

Odlišný pohľad na marketingový mix predstavuje model 4C. Zatiaľ čo marketingový mix 4P je vytváraný prevažne z pohľadu firmy, marketingový mix 4C sa vytvára z pohľadu samotného zákazníka.

Marketingový mix 4C popisuje tieto 4 zložky:

 • Customer Solution (zákaznícke riešenie)
 • Cost (náklady)
 • Convenience / Channel (Zákaznícke pohodlie, alebo aj predajné kanály)
 • Communication (komunikácia)
Marketingový mix 4C

Napriek rozdielnemu pohľadu ma marketingový mix však nepovažujeme za vhodné hovoriť, že jeden model je lepší, ako ten druhý. Za najefektívnejšie, a teda aj nami využívané riešenie, považujeme využívanie týchto dvoch marketingových mixov ako jedného celku. Takéto spojenie preto nazývame Marketingový mix 4CP, alebo aj Marketingový mix JD.

Marketingový mix JD (4CP) 

Zákaznícke riešenie a produkt

Customer Solution and Produkt

Aký zákaznícky problém pomáhate ľuďom vyriešiť? A aké konkrétne vlastnosti má  váš produkt, ktorý je naň odpoveďou?

Peknou ukážkou komplexného prístupu vychádzajúceho z kombinácie marketingových mixov 4P a 4C je popis biznis modelu využívaného v ostrovných dovolenkových destináciách:

 • Customer Solution: ochrana osušky či oblečenia pred odfúknutím z vášho lehátka
 • Produkt: Štipec. Väčší ako bežný štipec na prádlo, ktorý dokáže vo vetre udržať aj veľké plážové osušky. Vyhotovený vo veselých plážových farbách.

Keby ste štipec predávali vo vnútrozemí, kde ľudia nemajú daný problém, neuspeli by ste. Rovnako by ste však nemali šancu na úspech, pokiaľ by ste nemali popísaný dizajn a vlastnosti produktu, nakoľko malý štipec by konkrétne riešenie neposkytol, a tým pádom by ani nepriniesol očakávané tržby a zisky.

Zákaznícke riešenie

Ďalšie praktické ukážky zo série #SvetMarketingu nájdete na našom Instagrame, ako aj na Facebooku.

Náklady a cena

Cost and Price 

Pokiaľ nastavíte vaše ceny na rovnakú úroveň, ako má vaša konkurencie, je isté, že náklady na získanie vášho produktu budú pre zákazníkov rovnaké ako u konkurencie? Čo keď však poštovné a balné, ktoré pre vás nie sú ziskom, no vstupujú do nákladov pre zákazníka, máte výrazne vyššie ako vaša konkurencia? Pri prepočítaní potom možno zistíte, že ten malý lokálny predajca 200 kilometrov od vás má síce o niečo vyššie ceny ako vy, no keďže do konečných nákladov pre zákazníkov v jeho meste nevstupuje poštovné, je to pre nich finančne výhodnejšie.

Pohodlie a distrubúcia

Convenience (chanel) and Place

Predajné kanály, umiestnenie vašej predajne, distribúcia alebo aj pohodlie pre zákazníkov. To všetko sa skrýva v tomto jednom bode. Doručujete váš tovar vrámci vášho regiónu do 48 hodín, a v rámci celej krajiny do 72 hodín bez ohľadu na rozmery klientskej objednávky? Alebo neponúkate rozvoz, nemáte tovar skladom, a nadrozmerný tovar si musí klient prísť vyzdvihnúť sám? To všetko zohráva významnú rolu pri zákazníckom rozhodovaní sa.

Komunikácia a propagácia

Comunication and Promotion

Ďalšou skvelou ukážkou holistického vnímania marketingu je spojenie častí marketingového mixu Comunication (komunikácia) a Promotion (promovanie, alebo reklama) do jedného celku.

Rozhodli ste sa investovať 1000 eur do reklamy na sociálnych sieťach, no zároveň nemáte určeného človeka, ktorý bude na zákaznícke dopyty okamžite odpovedať? Gratulujem! Práve ste úspešne utopili 1000 eur, a ešte ste aj spravili zlý prvý dojem! 😊

Základné komunikačne otázky komunikačného mixu

Základné otázky komunikačnej stratégie od JD Agency

Marketingový mix predstavuje jadro každej firemnej marketingovej stratégie, na ktorej stojí každý dlhodobo úspešný podnik či značka. Je však len a len na vás, či chcete patriť do skupiny dlhovekých firiem, akými sú 3M, BMW či KIA, a či investujete do vytvorenia pevných strategických základov vašej firmy.

Pokiaľ vás táto téma zaujala, no neviete kde máte začať, dohodnite si s nami marketingovú kávuwink

Rozvojová marketingová agentúra JD Agency
Čo je to sponzoring?

Čo je to sponzoring?

Zamysleli ste sa niekedy, prečo majú mnohé firmy v zahraničí tak kladný vzťah k sponzoringu,  zatiaľ čo u nás je sponzoring často považovaný za určitú zlodejinu? Táto minca má podľa nás dve strany. Jednou je pohľad športových funkcionárov na sponzoring, a tou druhou je pohľad samotných firiem. V tomto článku sa zameriame práve na to, aby firmy a ich majitelia získali nový pohľad na sponzoring v športe.

Začnime ale od začiatku. Kto je to sponzor, a čo je to sponzoring v športe?

Sponzor je osoba alebo spoločnosť, ktorá za protihodnotu poskytuje určitý typ podpory pre podujatie, aktivitu, osobu alebo organizáciu. Najčastejšou formou podpory je poskytnutie finančných prostriedkov, a najčastejšou protihodnotou býva obvykle reklama, alebo reklamný priestor. 

Sponzoring v športe je teda určitá forma obchodnej dohody, v ktorej sponzor investuje svoje finančné prostriedky alebo produkty do športového klubu, tímu alebo jednotlivca, výmenou za reklamu a propagáciu svojich produktov, služieb či značky.

Čo je to sponzoring

Či už sa sponzoring týka podpory športovca ako osoby, športového klubu, športového zväzu alebo určitého športového podujatia, sponzor za ňu očakáva určitú komerčnú protihodnotu. Sponzoring nie je dobročinou akciou, ale vedomým komerčným partnerstvom prinášajúcim určitý úžitok obom zúčastneným stranám.

Sponzoring môže prinášať sponzorom zvýšenie povedomia o ich značke, ako aj určitý sklon športových fanúšikov k nákupu ich produktov či služieb. Aby však sponzoring napĺňal svoj účel, vyžaduje si aj určité podporné prvky. Medzi takéto podporné prvky neradíme len samotnú prezentáciu spolupráce, ale aj jej konkrétne dlhodobé propagovanie. Najväčší prínos sponzoringu pre značky však spočíva v možnosti symbolického prepájania sa so športom (klubom, športovcom) na základe určitých podobných znakov či hodnôt. Tu už ale hovoríme o propagácii sponzoringu na majstrovskej úrovni.

Red bull vám dáva kríídla

Ako môže vyzerať sponzoring?

V hovorovej reči sa často stretávame s tým, že pojem sponzoring vyjadruje nie len samotný akt podpory, ale často aj označenie marketingovej komunikácie viazanej práve na sponzorské aktivity. Zjdednodušene preto môžeme povedať, že sponzoring chápeme aj ako marketing firiem vplývajúci na ich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom športu.

Pozrime sa teraz na to, ako môže takýto marketing v praxi vyzerať, a aké prínosy môže mať pre samotné firmy.

Viditeľnosť a poznateľnosť značky.

Propagácia sponzora pomocou umiestnenia jeho loga na dohodnutých miestach prináša hlavne zvyšovanie povedomia o jeho značke. Ak je váš podnik nový, alebo ak vstupujete na nový trh, ľudia sa môžu o vás rýchlejšie dozvedieť práve vďaka sponzoringu. Zásluhou viditeľnosti na športových podujatiach môžete napríklad podnietiť aj spontánne vyhľadávanie vašej značky na internete.
Pokiaľ ste už na trhu etablovanou firmou, takáto pravidelná viditeľnosť vám zasa pomáha získať určité pevné miesto v mysliach vašich potenciálnych zákazníkov.

Čo je to sponzoring

Vaše logo môžete umiestňovať napríklad v okolí hracej plochy, v priestoroch určených pre tlačové konferencie, ale aj na výstroji jednotlivých športovcov (na dresoch, prilbách či kombinézach).

Ďalším, násobne finančne náročnejším spôsobom zviditeľňovania značky, je sponzoring celej súťaže. Vďaka takejto podpore sa bude vaša firma zobrazovať na všetkých štadiónoch v rámci danej súťaže, ako aj vo všetkých televíznych prenosoch. No do myslí zákazníkov sa dostávate napríklad aj pri čítaní aktuálnych výsledkov či tabuliek danej súťaže.

Skvelým príkladom konkurenčného boja o miesto v mysliach potenciálnych zákazníkov je naša najvyššia futbalová súťaž. Generálnym partnerom celej súťaže sa stala jedna zo stávkových spoločností. Ostatné stávkové spoločnosti na to zareagovali tak, že sa stali generálnymi partnermi väčšiny prvoligových klubov.

Generálni partneri Fortunaligových klubov
Sponzori ako generálny partneri
Sponzori ako generálny partneri

Vo športovom svete sa stáva čoraz bežnejšie, že sa výmenou za lukratívne sponzorské zmluvy poskytuje prenájom názvu celého štadióna. Na Slovensku takýto typ propagácie značky vidíme zatiaľ len sporadicky, no za zmienku stojí napríklad Mol Football Academy, čo je názov areálu akadémiu futbalového klubu DAC Dunajská Streda.

Sponzoring a názov štadióna
Sponzoring a názov štadióna
Sponzoring a názov štadióna

Majstrovské využívanie sponzoringu

Najvyššiu úroveň vedomého využívania sponzorignu v prospech rozvoja firemnej značky môžeme vidieť u firiem, ktoré sa snažia o symbolické prepájanie ich vízií či hodnôt so športom a športovými subjektmi. Je však dôležité povedať, že aby ste vôbec mohli uvažovať o takejto úrovni propagácie, musíte nutne poznať nielen vašu komunikačnú stratégiu, ale aj vašu celkovú marketingovú stratégiu firmy.

Nie len lokal patriotizmus…

“Motorola a Bulls majú silné spojenie s naším spoločným domovským mestom Chicago, ktoré zohralo úlohu pri vytváraní základov pre náš vzťah. V minulosti sme spolupracovali a je vzrušujúce vidieť, ako sme urobili tento významný krok v novom, rozšírenom partnerstve, ktoré bude mať lokálny, národný, ako aj globálny dosah.”

Prezident Chicago Bulls, Michael Reinsdorf

“Motorola a Bulls zdieľajú nie len obrovskú hrdosť na rodné mesto, ale aj vášeň spájať ľudí prostredníctvom jedinečných spotrebiteľských zážitkov. Sme nadšení, že môžeme spojiť naše dve značky a ďalej napĺňať našu spoločnosť a naše všestrané produktové portfólio pulzujúcou energiou mesta, fanúšikov Chicago Bulls a fanúšikov NBA po celom svete.”

Rudi Kalil, riaditeľ Motorola pre Severnú Ameriku

Čo je to sponzoring

Sponzoring a prepájanie vízií a hodnôt

“Real Madrid predstavuje nielen poprednú svetovú športovú inštitúciu, ale aj organizáciu v neustálom vývoji, ktorá sa usiluje o dokonalosť vo svojich aktivitách založených na náročnosti, talente, kvalite a vodcovstve. Má tiež pevný záväzok k udržateľnosti, solidarite, rozmanitosti a víťaznému duchu. Vďaka tomu je klub pre nás dokonalým partnerom pri riešení výziev súčasných, ako aj tých budúcich. Obe inštitúcie budú spolupracovať na rozvíjaní týchto hodnôt,  predovšetkým rešpektu k životnému prostrediu, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok k udržateľnej mobilite, vzhľadom na to, že v roku 2022 bude BMW Group oslavovať 50 rokov od predstavenia svojho prvého elektrického BMW“.

prezident BMW Group Španielsko, Manuel Terroba

Navždy rýchlejšie

Za najrýchlejšieho človeka na planéte je považovaný držiteľ rekordu v behu na 100 metrov. Za najrýchlejšieho jazdca v motorisitickom svete je zasa považovaný víťaz pretekov F1. A viete čo majú spoločné Usain Bolt ako najrýchlejší človek na svete, a Lewis Hamlton ako jazdec s najvyšším počtom titulom v F1 (7 titulov rovnako ako Michael Schumacher)? Oboch sponzoruje Puma, ktorej  jeden zo sloganov je “Forever Faster” – čo v preklade znamená “navždy rýchlejšie”.

Sponzoring Puma
Sponzoring Puma

Symbolika v športovom marketingu

Pri prepájaní firiem so športom nejde však len o slová riaditeľov, ktoré z mysle ľahko vyprchajú. A nejde ani o to podpisovať sponzorské zmluvy vždy iba s majstrami. Pokiaľ vo vašej spoločnosti, alebo v športovom klube, pracujú šikovný a kreatívny tvorcovia komunikačnej stratégie, môžete vašu značku majstrovsky prepájať so športom na pravidelnej báze.

Pohyb ktorý inšpiruje

Či už je to Australian Open, Európska liga UEFA, alebo sú to Majstrovstvá sveta vo futbale, KIA sa vždy drží svojho sloganu: Movement that inspires – pohyb ktorý inšpiruje. Avšak nie je to len samotný slogan, ale predovšetkým jeho symbolické prepájanie značky so športom, ktoré odlišuje značku KIA od ostatných sponzorov.

Ešte raz Chicago Bulls

First Alert, alebo v našom jazyku prvá výstraha pre súpera prichádza hneť v úvode zápasu. Šikovné využitie športového marketingu tesne pred zápasom symbolicky prepojené so sponzorom. First Alert je totižto nie len prvá výstraha, ale zároveň aj názov firmy, ktorá poskytuje protipožiarné výstražné zariadenia.

Tak čo poviete? Dokážete si predstaviť, že by vaša firma takto šikovne využívala sponzoring v športe na svoju vlastnú propagáciu? Vyžaduje to samozrejme aj určité kroky od športových funkcionárov, no pokiaľ máte jasnú firemnú víziu, zaručene dokážete nájsť spôsob, ako naplno využiť komerčný potenciál športu vo váš prospech.

Sponzoring NBA

Tak čo poviete? Dokážete si predstaviť, že by vaša firma takto šikovne využívala sponzoring v športe na svoju vlastnú propagáciu? Vyžaduje to samozrejme aj určité kroky od športových funkcionárov, no pokiaľ máte jasnú firemnú víziu, zaručene dokážete nájsť spôsob, ako naplno využiť komerčný potenciál športu vo váš prospech.

Použité zdroje:

Čo je to marketingové 3M?

Čo je to marketingové 3M?

Poznáte stratégiu prípravy reklamných kampaní nazývanú marketingové 3M? Táto jednoduchá, no pritom veľmi učinná stratégia výrazným spôsobom zvyšuje nielen efektivitu, ale aj výkonnosť vašej komunikácie. A hoci táto stratégia nemá nič spoločné so spoločnosťou 3M, je rovnako silná a nadčasová.

Predstavte si, že v malom mestečku otvárate kaviareň, ktorej dominantou by mal byť veľký detský kútik a priestor na organizovanie detských osláv. Prípravy na otvorenie už pokročili a vy začínate hľadať najvhodnejší spôsob, ako dáte ľuďom o sebe vedieť. Ako budete postupovať pri tvorbe vašej prvej reklamnej kampane?

Marketingové 3M

Market, alebo aj cieľový trh či cieľový zákazník predstavuje prvé M.

Druhé M predstavuje Message, správu ktorú chcete ľuďom vyslať.

Tretie M znamená Medium, komunikačný kanál cez ktory svoju správu vyšlete.

Pokiaľ máte vytvorenú kompletnú marketingovú stratégiu vaše firmy , je pre vás jednoduché efektívne komunikovať. Pokiaľ ju však nemáte, môžete vašu reklamnú kampaň výrazne zlepšiť využitím stratégie marketingových 3M.

Avšak pozor!

Stratégia 3M nie je založená len na poznaní jednotlivých M! Kľúčom k využitiu jej plného potenciálu je poradie, v akom s jej jednotlivými častami pracujete!

Medium – komunikačné médium, komunikačný kanál

Musíte byť na TikToku, to je teraz trend! Musíte točiť veľa videí, mať na internetovej stránke umelú inteligenciu a zároveň spoluprácu so silným influencerom s celoštátnym dosahom! Lebo tak sa to teraz robí, do psej matere! 😊

No takto by sa to však robiť nemalo…

Marketingové trendy a hlboké zvyky vybraného marketéra by vášmu úspechu nikdy nemali stáť v ceste. Tretie M v poradí, teda médium, by malo byť naozaj až tretím krokom tvorby úspešnej reklamnej kampane. Samozrejme iba pokiaľ chcete veci robiť efektívne, či dokonca aj udržateľne.

Message – správa, ktorú chcete ľuďom vyslať

“Každý si u nás nájde to svoje!”

“Máme tú najkvalitnejšiu kávu v meste, 5 druhov pív a množstvo exotických miešaných drinkov!”

Druhé M vyjadruje správu, ktorú chcete ľudom povedať. Mnohí marketéri si však mylne myslia, že ich hlavnou úlohou pri príprave akejkoľvek reklamnej kampane je zaujať úplne všetkých. Krátkodobo, povedzme pri otváraní kaviarne to môže byť úspešná taktika. No ak nepoznáte svoje „prečo“, neviete aká je vaša odlišnosť, respektíve konkurenčná výhoda, a neviete pre koho to všetko vlastne robíte, kto je váš ideálny cieľový zákazník, nakoniec stratíte úplne všetkých.

Market, alebo aj target market – cieľový trh

Správny začiatok marketingovej stratégie 3M spočíva v poznaní vášho cieľového zákazníka. Pre koho to všetko robíte? Koho chcete zaujať? Akej skupine obyvateľstva sa chcete venovať? Pokiaľ poznáte odpovede na tieto otázky, môžete tomu prispôsobiť vašu komunikáciu (vašu message), a následne vybrať aj vhodné médium pre jej efektívne šírenie.

Marketingové 3M môžeme označiť za stratégiu prípravy marketingových kampaní, pri ktorej je dôležité, že na jej jednotlivé časti pozeráme v správnom poradí:

Market → MessageMedium

Cieľový trh (cieľový zákazník) → konkrétna správakomunikačné médium (komunikačný kanál)

Marketingové 3M

Príprava reklamnej kampane v praxi

V malom mestečku otvárate kaviareň, ktorej dominantami sú veľký detský kútik a priestor na organizovanie detských osláv. Predmetom vášho podnikania je teda denno-denná činnosť kaviarne a prenájom priestorov na účely detských osláv. Vašim primárnym marketingovým cieľom tejto kampane je predstaviť ľuďom váš podnik (vybudovať povedomie o značke) a získať svojich prvých zákazníkov.

Cieľový trh:

Rodiny s malými deťmi vo vašom meste a blízkom okolí. Detailnejšie môžeme cieľové skupiny rozdeliť aj takto:

 • Rodičia detí predškolského veku / detí prvého stupňa ZŠ, a ich priatelia
 • Starí rodičia detí predškolského veku / detí prvého stupňa ZŠ

Keď poznáme cieľového zákazníka, môžeme začať plánovať našu komunikáciu.

Správa ktorú chceme vyslať

Čo nás pre našu cieľovú skupinu robí výnimočnými?

V tomto prípade je to hlavne veľkosť detského kútika, v ktorom sa deti môžu vyblázniť, zatiaľ čo ich rodičia majú čas na rozhovor s niekým, kto už používa slovník dospelých 😊. Zároveň je naša kaviareň miestom, ktoré si deti obľúbia a budú nadšené, ak im tam pripravíte narodeninovú oslavu!

A ako túto správu dostať do reklamnej podoby? To už necháme na vašej tvorivosti, nebudeme predsa prezrádzať úplne všetko 😊

Komunikačný kanál

Keďže komunikačným cieľom je vytvorenie povedomia o značke v rámci určitého, geograficky neveľkého územia, môžeme využiť na predstavenie nášho podniku kombináciu online a offline propagácie.

Leták, ktorý správu o vašom podniku, ako aj vaše posolstvo (message) dostane medzi ľudí v meste, roznesiete po schránkach, zatiaľ čo platenú propagáciu príspevku na vybraných sociálnych sieťach zacielite na širší geografický okruh, no predovšetkým na rodiny s deťmi. Predsa aj ľudia z okolitých obcí môžu mať záujem presne o to, čo ponúkate.

“Dostať správnu správu, správnym ľuďom v správnom čase. Aj tak môžeme definovať ideálny výsledok využívania marketingových 3M”

Marketingové 3M ako stratégia tvorby komunikačných kampaní predstavuje jednoduchú, no pritom veľmi účelnú pomôcku na ceste k vytvoreniu úspešnej a zároveň efektívnej reklamnej kampane. Pokiaľ máte malý lokálny podnik, poznáte vášho cieľové zákazníka, a poznáte aj svoje “prečo”, môžete si s pomocou marketingových 3M naplánovať efektívnu reklamnú kampaň aj sami. Pokiaľ však chcete vašu firmu podporovať dlhodobou premyslenou komunikáciou, odporúčame pripraviť si dôkladnú komunikačnú stratégiu, a jej realizáciu delegovať na iných smile.

Pin It on Pinterest