Pred viac ako sto rokmi začala spoločnosť 3M ako malý ťažobný podnik v severnej Minnesote, vtedy známy ako Minnesota Mining and Manufacturing Company  (Minnesotská ťažobná a výrobná spoločnosť). Dnes je značka 3M globálna veľmoc, ktorej výrobky zlepšujú každodenný život ľudí na celom svete.

Avšak ich úspech a dlhovekosť neboli zjavné hneť od začiatku. Práve naopak. Skúšali. Zlyhali. Skúšali niečo nové. Opakovali tento cyklus znova a znova. Inovácie a vytrvalosť poháňali ich zakladateľov, a poháňajú firmu 3M dodnes.

Čo robí túto firmu tak výnimočnou, že napriek prvotnému zlyhaniu prežila už viac ako 100 rokov? Čím sa odlišuje od svojej konkurencie, a o ktorých prvkoch jej riadenia by sa mohlo prednášať?

3M

Vznik značky 3M

V roku 1902, keď spoločnosť 3M začínala, mali jej 5 zakladatelia jednoduchý a jasný cieľ:  ťažiť korund, minerál vhodný na výrobu brúsnych papierov a brúsnych kotúčov. Ukázalo sa však, že to čo považovali za korund, bol v skutočnosti iný minerál nižšej kvality nazývaný anartozit.

Objavenie nekvalitného minerálu mohlo znamenať rýchly koniec tejto začínajúcej spoločnosti, no zakladatelia firmy to nevzdali a firma vytrvala až do dnes.

Prečo?

Pretože v tom prvom roku sa u nich zrodilo niečo výnimočné: duch inovácie a spolupráce, ktorý aj dnes tvorí základ spoločnosti 3M. Namiesto skorého zániku sa firma obrátila na iné materiály, ktoré aplikovala na nové produkty, získala dôveru dôležitých investorov a pomaly krok za krokom zvyšovala svoje predaje .

Cesta 3M

Nové podnikateľské nápady často prichádzajú náhodou, neplánovane. To sa stávalo aj firme 3M.

Popri tom, ako priamo v lakovni áut testovali vzorky brúsnych materiálov (ich prvý významný výrobok bol The 3M™ Three-M-ite™ Abrasive Cloth – u nás známy ako brúsna handrička, alebo šmirgľová páska) započul Richard Drew, laboratórny asistent v 3M, jedného z lakýrnikov sťažovať sa, aký je problém prekrývať jednotlivé časti karosérie pri lakovaní. V tej dobe boli v móde tónované farby, no nebol známy spôsob, ako ľahko a efektívne ochrániť časti karósérie pred nechceným zafarbením. Pri farbení sa preto používali staré noviny (ktoré nedostatočne kryli) a podomácky vyrobené lepidlá  (ktoré na karosérii zanechávali nepekné škvrny). Drew sa preto rozhodol nájsť riešenie tohto problému, neskôr známe ako maskovacia páska Scotch®. Vznik tohto výrobku by však nebol možný, pokiaľ by firma 3M…

Nebola firmou 3M.

Objaviť problém a nájsť k nemu riešenie. To je prístup 3M

„Naša spoločnosť skutočne o niektoré zo svojich nových produktov len zakopla. Ale nikdy nezabudnite, že potknúť sa môžete len vtedy, ak ste v pohybe.“

~ Richard P. Carlton, niekdajší CEO 3M, 1950 ~

Formujúce roky

Schopnosť byť stále v pohybe si firma osvojila za čias Williama L. McKnighta, ktorý vo firme začal pracovať už v roku 1907. McKnight sa cez pozície pomocného účtovníka, prevádzkového účtovníka a manažéra predaja dostal v roku 1914 na pozíciu generálneho manažéra (neskôr top manažéra a predsedu, pričom sa vedeniu firmy 3M venoval neuveriteľných 52 rokov!). Jedným z jeho prvých dôležitých krokov bolo, že vyhradil jednu z rohových miestností firmy na vytvorenie prvého pokusného laboratória 3M. McKnight sa dlhodobo významne podieľal na formovaní firemnej kultúry 3M založenej na inovácii a spolupráci, vďaka čomu sa stal jedným z najvýznamnejších ľudí v histórii firmy. 

Ani vizionár na pozícii generálneho manažéra, a ani priestor na vykonávanie pokusov by však sami o sebe nedokázali priniesť myšlienku maskovacej pásky k životu. Tou najdôležitejšou ingredienciou bola základná ideológia 3M.

„3M! O tom niet pochýb. Nikdy neviete, s čím prídu nabudúce. Krásne na tom je, že oni pravdepodobne tiež nevedia, čo nabudúce vymyslia. Ale aj keď nikdy nedokážete predpovedať, čo presne spoločnosť urobí, viete, že bude naďalej úspešná.“

~ Odpoveď Billa Hewletta z HP na otázku, ktorú firmu obdivuje a vníma ako vzor ~

Od brúsneho papiera k ochrane zdravia. 3M hľadá riešenia na akékoľvek problémy

Základná ideológia 3M

Základná ideológia 3M predstavuje súbor názorov a hodnôt, ktoré firma vyznávala:

 • Inovácia: „nezabiješ nápad o novom produkte
 • Absolútna poctivosť
 • Rešpektovanie individuálnej iniciatívy a osobného rastu
 • Tolerancia poctivých chýb
 • Kvalita produktu a spoľahlivosť
 • „Našim skutočným podnikaním je riešenie problémov.“

Mnohé firmy dokážu spísať svoju ideológiu, no nie každá firma ňou naozaj žije tak, ako to robí práve 3M. Skvelým príkladom je pravidlo 15%, podľa ktorého výskumní pracovníci môžu stráviť 15 percent času (6 hodín týždenne) na projektoch podľa vlastného výberu. Tým sa vytvára priestor na to, aby ľudia rozvíjali a otestovali svoje vlastné nápady.

“Jedného dňa v roku 1974, keď som spieval v kostolnom zbore, som zažil jeden z tých kreatívnych momentov. Aby som si uľahčil hľadanie piesní, ktoré sme mali spievať na každej nedeľnej omši, zvykol som si dané miesta označiť malými pásikmi papiera, (no tie vždy povyletovali práve v ten najhorší moment, ponechajúc ma v zúfalstve). Pomyslel som si: “Páni, keby som mal na týchto záložkách trochu lepidla, bolo by to presne to pravé,” a tak som sa rozhodol pozrieť na… Lepidlo Spenca Silvera”

~ Spenc Silver, spoluobjaviteľ Post-it samolepiacich poznámkových blokov ~

3M nielen že dovolila svojim zamestnancom pracovať na svojich vlastných individuálnych projektoch. Ona vytvorila prostredie, ktoré motivovalo ľudí k takejto práci!

“Musíme mať pre nápady dvojpästný proces vytvárania a testovania. Každá rozvinutá myšlienka by mala dostať šancu dokázať svoju hodnotu a to z dvoch dôvodov:

 1.  Ak je dobrá, chceme ju
 2. Ak nie je dobrá, zakúpime si poistku a pokoj v dušie, keď dokážeme, že je nepraktická”

~ Richard P. Carlton, riaditeľ výskumu a neskôr prezident 3M, 1925 ~

3M diferzifikovala svoje portfólio, vytvorila vnútorný kapitálový fond pre riskantné činy a zaviedlo pravidlo, že 25 percent ročných tržieb z každej divízie by malo pochádzať z výrobkov uvedených na trh v posledných piatich rokoch.

K tomu všetkému však mali vo firme nastavené jasné kritéria výberu nápadov, ktorým sa môžu ľudia venovať. Boli to kľúčové kritéria na vyhodnocovanie a výber nápadov vytvorené na základe ideológie 3M:

 1. Aby bola myšlienka vybraná, musela byť v zásade nové (3M chcela vyberať len inovatívne nápady)
 2. Myšlienka musela napĺňať preukázateľnú ľudskú potrebu – vyriešiť skutočný problém. Inovácia, ktorá by sa „nepremenila na produkty a postupy, ktoré niekto niekde bude považovať za užitočné“, by 3M nezaujímala.

“Zvedavosť je len začiatok.” Takto 3M vyzdobila svoju centrálu, aby motivovala ľudí k objavovaniu

Reakcie na chyby

Pri každej tvorivej činnosti, pri každom hľadaní niečoho nového sa stávajú chyby. Preto ak chcela byť firma 3M  naozaj inovatívna, musela mať ten správny postoj k chybám:

“V rámci toho, že sa ľuďom dá voľnosť a povzbudenie, aby konali samostatne, sa urobia chyby…

Ale chyby, ktoré on alebo ona urobí nie sú z dlhodobého hľadiska tak vážne, ako chyby, ktoré urobí manažment, ak je diktátorský a podujme sa hovoriť tým, čo podliehajú jeho autorite, ako musia robiť svoju prácu. Manažment, ktorý je deštruktívne kritický, keď sa urobia chyby, iniciatívu zabíja, a ak máme pokračovať v raste, je dôležité, aby sme mali veľa iniciatívnych ľudí. “

~ William McKnight ~

Základné piliere firmy 3M v skratke

Základný zmysel firmy 3M:

“Inovatívne riešiť nevyriešené problémy.”

Vízia firmy 3M

 • 3M technológie posúvajúce každú firmu
 • 3M produkty vylepšujúce každý domov
 • 3M inovácie zlepšujúce každý život

Poslanie firmy 3M:

” Využívame vedu na zlepšenie života a pomoc pri riešení najťažších výziev sveta”

” Využívame vedu ako spoločníka na každodenné zlepšovanie životov”

Hodnoty firmy 3M:

 • spolupráca
 • inovácie
 • vytrvalosť
 • vášeň pre zmenu
 • integrita
 • čestnosť
etický kódex 3m

Záver: 3M ako vzor

Viac ako 93 tisíc zamestnancov v 87 krajinách sveta. Viac ako 100 000 patentov a 60 tisíc rôznych produktov predávaných vo viac ako 200 krajinách. Už viac ako 120 rokov života firmy, ktorá podľa mnohých mala zaniknúť hneť vo svojich začiatkoch…

Tieto čísla nám iba potvrdzujú, že firma 3M je dokonalým príkladom dlhodobo úspešnej firmy žijúcej s jasnou víziou, poslaním a hodnotami, na ktorých sú v praxi postavené jasné princípy riadenia a fungovania celej firmy. Firma je teda v dokonalej jednote medzi tým, čo komunikuje a tým, čo naozaj denno denne žije.

JD Agency

Hľadáte spôsoby ako podporiť rozvoj vašej firmy? Môžete si prečítať napríklad náš článok o holistickom pohľade na marketing, alebo si s nami rovno dohodnite jednu marketingovú kávu!

5/5 - (1 vote)

Pin It on Pinterest