7. marca 1916 sa začala písať história firmy BMW. Jej prvým oficiálnym názvom bolo Bayerische Flugzeugwerke AG, nakoľko ich prvotná činosť bola zameraná na výrobu leteckých motorov. Tejto činosti sa však firma venovala len krátkodobo. Svoj aktuálny názov Bayerische Motoren Werke (BMW) firma nesie od roku 1922. Firma BMW sa teda dostala od leteckých motorov, cez motocykle až k autám, kde dnes patrí k popredným výrobcom prémiových modelov. Čím sa však, táto už viac ako sto ročná značka, odlišuje od konkurencie? Čo chce ľuďom prinášať? Aké hodnoty vo svojej práci vyznáva a ako ich prezentuje? 

BMW Concept

BMW I Vision, koncept budúcnosti BMW

Vízia, poslanie a hodnoty firmy BMW

Vízia firmy BMW

Vízia, alebo aj najväčší dlhodobý cieľ firmy určuje smerovanie celej firmy. V prípade BMW firemná vízia prezentovaná v roku 2021 znie nasledovne:

 “BMW Group chce byť najúspešnejším a najudržateľnejším prémiovým výrobcom pre individuálnu mobilitu.” 

Vysvetlenie vízie BMW

Najúspešnejší výrobca – táto časť vyhlásenia smeruje k veľkosti firmy. Nechcú byť len jedným z mnohých, chcú sa stať lídrom vo svojom segmente.

Prémiový výrobca – BMW už nie je zameraná len na športové autá, jej cieľom je prinášať ľuďom prémiovú kvalitu, ktorá bude synonynom kvality značky.

Najudržateľnejší výrobca – najnovšia časť vízie BMW je spojená s výrazným vzostupom elektromobility a znižovania tvorby emisií vo všetkých činostiach. BMW sa preto nezameriava len na tvorbu elektromobilov, ale aktívne pracuje aj na uhlíkovej neutralite svojich tovární.

Udržateľnosť BMW

Udržateľnosť je pre BMW významným cieľom

Udržateľnosť je pre BMW aktuálne veľmi významnou témou, preto ju prezentujú rôznymi spôsobmi nie len v priamom spojení s ich výrobným procesom či výrobou elektromobilou. Pekným príkladom významu udržateľnosti a ochrany prírody je aj článok a video: “Udržateľná cesta: objavte Japonsko s Genta Ishiharom” (v anglickom jazyku), z ktorého pochádza aj toto video.

“Udržateľnosť nie je niečo, čo v BMW robíme, my robíme BMW udržateľným.”

Oliver Zipse, predseda predstavenstva BMW

Poslanie firmy BMW

Poslanie je niečo, čo je ukryté niekde pod povrchom. Niečo čo vás motivuje k práci, čo by ste robili aj zadarmo a čo vytvára rozdiel medzi jednotlivými firmamy. Poslanie BMW znie:

“Formovať zajtrajšiu prémiovú mobilitu”, “Vytvárať inovácie”

” Je to naše poslanie: nastavovať nové štandardy.”

Centrála BMW

Architektúra centrály BMW aj dnes predstavuje priekopníckeho ducha značky

Kľúčové hodnoty značky

Hodnoty značky BMW sú stále už od jej počiatkov. Firma ich prezentuje ako súčasť ich zamestnaneckej kultúry, ktorou sa prezentujú navonok, ako aj smerom dovnútra k svojim zamestnancom. Medzi kľúčové hodnoty značky BMW patria:

Zodpovednosť
“Prijímame konzistentné rozhodnutia a osobne sa za ne zaväzujeme. To nám umožňuje pracovať slobodne a efektívnejšie.”

Oceňovanie
“Premýšľame o svojich činoch, rešpektujeme sa navzájom, poskytujeme si jasnú spätnú väzbu a spoločne oslavujeme úspech.”

Transparentnosť
“Priznávame svoje obavy a konštruktívnym spôsobom identifikujeme nezrovnalosti. Konáme čestne.”

Dôvera
“Dôverujeme si a spoliehame sa jeden na druhého. To je nevyhnutné, ak máme konať rýchlo a dosahovať svoje ciele.”

Otvorenosť
“Sme nadšení zo zmien a sme otvorení novým príležitostiam. Učíme sa na vlastných chybách.”

Ako BMW prezentuje svoje hodnoty?

Najnovšia ukážka prezentácie hodnôt značky BMW sa spája so športovým marketingom. Počas júla 2022 došlo k uzatvoreniu partnerstva medzi BMW a športovým klubom Real Madrid. Toto spojenie je výnimočné tým, že je už od začiatku prezentované ako spojenie organizácií s rovnakými hodnotami.

Ako povedal prezident BMW Group Španielsko, Manuel Terroba: 

“Real Madrid predstavuje nielen poprednú svetovú športovú inštitúciu, ale aj organizáciu v neustálom vývoji, ktorá sa usiluje o dokonalosť vo svojich aktivitách založených na náročnosti, talente, kvalite a vodcovstve. Má tiež pevný záväzok k udržateľnosti, solidarite, rozmanitosti a víťaznému duchu. Vďaka tomu je klub pre nás dokonalým partnerom pri riešení výziev súčasných, ako aj tých budúcich. Obe inštitúcie budú spolupracovať na rozvíjaní týchto hodnôt,  predovšetkým rešpektu k životnému prostrediu, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok k udržateľnej mobilite, vzhľadom na to, že v roku 2022 bude BMW Group oslavovať 50 rokov od predstavenia svojho prvého elektrického BMW“.

V tomto prípade teda nejde len o využitie reklamných možností ktoré športový marketing prináša, ale zároveň aj o výraznú podporu a prezentáciu vnútorných hodnôt oboch týchto značiek.

Podpis spolupráce BMW a Realu Madrid

Podpis spolupráce medzi BMW a Realom Madrid

Spolupráca BMW a Realu Madrid

Hráči a hráčky Realu Madrid dostanú k dispozícii elektromobily BMW

Prvý elektromobil BMW (1972)

BMW zostrojilo svoj prvý elektrombil pre účely Olympíjskych hier v Mníchove 1972

5/5 - (1 vote)

Pin It on Pinterest