Počuli ste už o marketingovom mixe? Keďže ešte stále si mnohí ľudia zamieňajú marketing s komunikáciou, často prevláda predstava, že marketingový mix opisuje len výber komunikačných kanálov, ktoré daná značka či organizácia využíva. Komunikačný mix je však len jednou z častí marketingové mixu. Čo to teda je ten marketingový mix?

Marketingový mix je súbor nástrojov, ktoré sa využívajú na dosiahnutie zvolených marketingových cieľov. Medzi základné nástroje marketingového mixu sa radia produkt (product), cena (price), distribúcia (place) a propagácia (promotion). Základný marketingový mix sa preto označuje aj ako marketingový mix 4P.

Marketingový mix tvorý jadro marketingu celej firmy. Jednotlivé časti marketingového mixu spoločne pokrývajú celý proces dosahovania vašich cieľov, alebo inak povedané –  celý podnikateľský (alebo predajný) proces. V rôznych podnikateľských odvetviach a segmentoch sa stretávame s rôznymi podobami marketingového mixu. Môže to byť napríklad marketingový mix 4P alebo 4C, no taktiež aj marketingový mix 4S, 7P alebo 8P.

Ako sami môžete vidieť, existuje viacero pôdob marketingového mixu. Za základný marketingový model sa však považuje marketingový mix 4P, z ktorého je odvodený jeho mladší, modernejší brat – marketingový mix 4C. Poďme sa preto detailnejšie pozrieť práve na tieto dva modely marketingového mixu, aby sme tak mohli zhodnotiť, ktorý z modelov 4P a 4C považujeme za výhodnejší práve pre vašu firmu.

Marketingový mix 4P

Marketingový mix 4P

Za základný, klasický model marketingového mixu je považovaný marketingový mix 4P. Skratka 4P označuje 4 zložky marketingového mixu, ktoré v angličtine začínajú na písmeno P.

Marketingový mix 4P obsahuje tieto 4 zložky:

  • Produkt (produkt)
  • Price (cena)
  • Place (distribúcia, alebo aj miesto)
  • Promotion (reklama, alebo propagácia)

Jednotlivé časti marketingového mixu sa v praxi môžu označovať ako produktový mix, cenový mix, distribučný mix a komunikačný mix. Takéto označovanie má svoj praktický význam, nakoľko len výnimočne sa stáva, že vo firme pracujete iba s jedným produktom, jednou cenou, využívate len jeden distribučný kanál a len jeden typ komunikácie. Často preto ide o mix viacerých položiek, ktoré sú vyberané na základe zvolených kritérií.

Marketingový mix 4C

Odlišný pohľad na marketingový mix predstavuje model 4C. Zatiaľ čo marketingový mix 4P je vytváraný prevažne z pohľadu firmy, marketingový mix 4C sa vytvára z pohľadu samotného zákazníka.

Marketingový mix 4C popisuje tieto 4 zložky:

  • Customer Solution (zákaznícke riešenie)
  • Cost (náklady)
  • Convenience / Channel (Zákaznícke pohodlie, alebo aj predajné kanály)
  • Communication (komunikácia)
Marketingový mix 4C

Napriek rozdielnemu pohľadu ma marketingový mix však nepovažujeme za vhodné hovoriť, že jeden model je lepší, ako ten druhý. Za najefektívnejšie, a teda aj nami využívané riešenie, považujeme využívanie týchto dvoch marketingových mixov ako jedného celku. Takéto spojenie preto nazývame Marketingový mix 4CP, alebo aj Marketingový mix JD.

Marketingový mix JD (4CP) 

Zákaznícke riešenie a produkt

Customer Solution and Produkt

Aký zákaznícky problém pomáhate ľuďom vyriešiť? A aké konkrétne vlastnosti má  váš produkt, ktorý je naň odpoveďou?

Peknou ukážkou komplexného prístupu vychádzajúceho z kombinácie marketingových mixov 4P a 4C je popis biznis modelu využívaného v ostrovných dovolenkových destináciách:

  • Customer Solution: ochrana osušky či oblečenia pred odfúknutím z vášho lehátka
  • Produkt: Štipec. Väčší ako bežný štipec na prádlo, ktorý dokáže vo vetre udržať aj veľké plážové osušky. Vyhotovený vo veselých plážových farbách.

Keby ste štipec predávali vo vnútrozemí, kde ľudia nemajú daný problém, neuspeli by ste. Rovnako by ste však nemali šancu na úspech, pokiaľ by ste nemali popísaný dizajn a vlastnosti produktu, nakoľko malý štipec by konkrétne riešenie neposkytol, a tým pádom by ani nepriniesol očakávané tržby a zisky.

Zákaznícke riešenie

Ďalšie praktické ukážky zo série #SvetMarketingu nájdete na našom Instagrame, ako aj na Facebooku.

Náklady a cena

Cost and Price 

Pokiaľ nastavíte vaše ceny na rovnakú úroveň, ako má vaša konkurencie, je isté, že náklady na získanie vášho produktu budú pre zákazníkov rovnaké ako u konkurencie? Čo keď však poštovné a balné, ktoré pre vás nie sú ziskom, no vstupujú do nákladov pre zákazníka, máte výrazne vyššie ako vaša konkurencia? Pri prepočítaní potom možno zistíte, že ten malý lokálny predajca 200 kilometrov od vás má síce o niečo vyššie ceny ako vy, no keďže do konečných nákladov pre zákazníkov v jeho meste nevstupuje poštovné, je to pre nich finančne výhodnejšie.

Pohodlie a distrubúcia

Convenience (chanel) and Place

Predajné kanály, umiestnenie vašej predajne, distribúcia alebo aj pohodlie pre zákazníkov. To všetko sa skrýva v tomto jednom bode. Doručujete váš tovar vrámci vášho regiónu do 48 hodín, a v rámci celej krajiny do 72 hodín bez ohľadu na rozmery klientskej objednávky? Alebo neponúkate rozvoz, nemáte tovar skladom, a nadrozmerný tovar si musí klient prísť vyzdvihnúť sám? To všetko zohráva významnú rolu pri zákazníckom rozhodovaní sa.

Komunikácia a propagácia

Comunication and Promotion

Ďalšou skvelou ukážkou holistického vnímania marketingu je spojenie častí marketingového mixu Comunication (komunikácia) a Promotion (promovanie, alebo reklama) do jedného celku.

Rozhodli ste sa investovať 1000 eur do reklamy na sociálnych sieťach, no zároveň nemáte určeného človeka, ktorý bude na zákaznícke dopyty okamžite odpovedať? Gratulujem! Práve ste úspešne utopili 1000 eur, a ešte ste aj spravili zlý prvý dojem! 😊

Základné komunikačne otázky komunikačného mixu

Základné otázky komunikačnej stratégie od JD Agency

Marketingový mix predstavuje jadro každej firemnej marketingovej stratégie, na ktorej stojí každý dlhodobo úspešný podnik či značka. Je však len a len na vás, či chcete patriť do skupiny dlhovekých firiem, akými sú 3M, BMW či KIA, a či investujete do vytvorenia pevných strategických základov vašej firmy.

Pokiaľ vás táto téma zaujala, no neviete kde máte začať, dohodnite si s nami marketingovú kávuwink

Rozvojová marketingová agentúra JD Agency
5/5 - (1 vote)

Pin It on Pinterest