Čo je to sponzoring?

Čo je to sponzoring?

Zamysleli ste sa niekedy, prečo majú mnohé firmy v zahraničí tak kladný vzťah k sponzoringu,  zatiaľ čo u nás je sponzoring často považovaný za určitú zlodejinu? Táto minca má podľa nás dve strany. Jednou je pohľad športových funkcionárov na sponzoring, a tou druhou je pohľad samotných firiem. V tomto článku sa zameriame práve na to, aby firmy a ich majitelia získali nový pohľad na sponzoring v športe.

Začnime ale od začiatku. Kto je to sponzor, a čo je to sponzoring v športe?

Sponzor je osoba alebo spoločnosť, ktorá za protihodnotu poskytuje určitý typ podpory pre podujatie, aktivitu, osobu alebo organizáciu. Najčastejšou formou podpory je poskytnutie finančných prostriedkov, a najčastejšou protihodnotou býva obvykle reklama, alebo reklamný priestor. 

Sponzoring v športe je teda určitá forma obchodnej dohody, v ktorej sponzor investuje svoje finančné prostriedky alebo produkty do športového klubu, tímu alebo jednotlivca, výmenou za reklamu a propagáciu svojich produktov, služieb či značky.

Čo je to sponzoring

Či už sa sponzoring týka podpory športovca ako osoby, športového klubu, športového zväzu alebo určitého športového podujatia, sponzor za ňu očakáva určitú komerčnú protihodnotu. Sponzoring nie je dobročinou akciou, ale vedomým komerčným partnerstvom prinášajúcim určitý úžitok obom zúčastneným stranám.

Sponzoring môže prinášať sponzorom zvýšenie povedomia o ich značke, ako aj určitý sklon športových fanúšikov k nákupu ich produktov či služieb. Aby však sponzoring napĺňal svoj účel, vyžaduje si aj určité podporné prvky. Medzi takéto podporné prvky neradíme len samotnú prezentáciu spolupráce, ale aj jej konkrétne dlhodobé propagovanie. Najväčší prínos sponzoringu pre značky však spočíva v možnosti symbolického prepájania sa so športom (klubom, športovcom) na základe určitých podobných znakov či hodnôt. Tu už ale hovoríme o propagácii sponzoringu na majstrovskej úrovni.

Red bull vám dáva kríídla

Ako môže vyzerať sponzoring?

V hovorovej reči sa často stretávame s tým, že pojem sponzoring vyjadruje nie len samotný akt podpory, ale často aj označenie marketingovej komunikácie viazanej práve na sponzorské aktivity. Zjdednodušene preto môžeme povedať, že sponzoring chápeme aj ako marketing firiem vplývajúci na ich potenciálnych zákazníkov prostredníctvom športu.

Pozrime sa teraz na to, ako môže takýto marketing v praxi vyzerať, a aké prínosy môže mať pre samotné firmy.

Viditeľnosť a poznateľnosť značky.

Propagácia sponzora pomocou umiestnenia jeho loga na dohodnutých miestach prináša hlavne zvyšovanie povedomia o jeho značke. Ak je váš podnik nový, alebo ak vstupujete na nový trh, ľudia sa môžu o vás rýchlejšie dozvedieť práve vďaka sponzoringu. Zásluhou viditeľnosti na športových podujatiach môžete napríklad podnietiť aj spontánne vyhľadávanie vašej značky na internete.
Pokiaľ ste už na trhu etablovanou firmou, takáto pravidelná viditeľnosť vám zasa pomáha získať určité pevné miesto v mysliach vašich potenciálnych zákazníkov.

Čo je to sponzoring

Vaše logo môžete umiestňovať napríklad v okolí hracej plochy, v priestoroch určených pre tlačové konferencie, ale aj na výstroji jednotlivých športovcov (na dresoch, prilbách či kombinézach).

Ďalším, násobne finančne náročnejším spôsobom zviditeľňovania značky, je sponzoring celej súťaže. Vďaka takejto podpore sa bude vaša firma zobrazovať na všetkých štadiónoch v rámci danej súťaže, ako aj vo všetkých televíznych prenosoch. No do myslí zákazníkov sa dostávate napríklad aj pri čítaní aktuálnych výsledkov či tabuliek danej súťaže.

Skvelým príkladom konkurenčného boja o miesto v mysliach potenciálnych zákazníkov je naša najvyššia futbalová súťaž. Generálnym partnerom celej súťaže sa stala jedna zo stávkových spoločností. Ostatné stávkové spoločnosti na to zareagovali tak, že sa stali generálnymi partnermi väčšiny prvoligových klubov.

Generálni partneri Fortunaligových klubov
Sponzori ako generálny partneri
Sponzori ako generálny partneri

Vo športovom svete sa stáva čoraz bežnejšie, že sa výmenou za lukratívne sponzorské zmluvy poskytuje prenájom názvu celého štadióna. Na Slovensku takýto typ propagácie značky vidíme zatiaľ len sporadicky, no za zmienku stojí napríklad Mol Football Academy, čo je názov areálu akadémiu futbalového klubu DAC Dunajská Streda.

Sponzoring a názov štadióna
Sponzoring a názov štadióna
Sponzoring a názov štadióna

Majstrovské využívanie sponzoringu

Najvyššiu úroveň vedomého využívania sponzorignu v prospech rozvoja firemnej značky môžeme vidieť u firiem, ktoré sa snažia o symbolické prepájanie ich vízií či hodnôt so športom a športovými subjektmi. Je však dôležité povedať, že aby ste vôbec mohli uvažovať o takejto úrovni propagácie, musíte nutne poznať nielen vašu komunikačnú stratégiu, ale aj vašu celkovú marketingovú stratégiu firmy.

Nie len lokal patriotizmus…

“Motorola a Bulls majú silné spojenie s naším spoločným domovským mestom Chicago, ktoré zohralo úlohu pri vytváraní základov pre náš vzťah. V minulosti sme spolupracovali a je vzrušujúce vidieť, ako sme urobili tento významný krok v novom, rozšírenom partnerstve, ktoré bude mať lokálny, národný, ako aj globálny dosah.”

Prezident Chicago Bulls, Michael Reinsdorf

“Motorola a Bulls zdieľajú nie len obrovskú hrdosť na rodné mesto, ale aj vášeň spájať ľudí prostredníctvom jedinečných spotrebiteľských zážitkov. Sme nadšení, že môžeme spojiť naše dve značky a ďalej napĺňať našu spoločnosť a naše všestrané produktové portfólio pulzujúcou energiou mesta, fanúšikov Chicago Bulls a fanúšikov NBA po celom svete.”

Rudi Kalil, riaditeľ Motorola pre Severnú Ameriku

Čo je to sponzoring

Sponzoring a prepájanie vízií a hodnôt

“Real Madrid predstavuje nielen poprednú svetovú športovú inštitúciu, ale aj organizáciu v neustálom vývoji, ktorá sa usiluje o dokonalosť vo svojich aktivitách založených na náročnosti, talente, kvalite a vodcovstve. Má tiež pevný záväzok k udržateľnosti, solidarite, rozmanitosti a víťaznému duchu. Vďaka tomu je klub pre nás dokonalým partnerom pri riešení výziev súčasných, ako aj tých budúcich. Obe inštitúcie budú spolupracovať na rozvíjaní týchto hodnôt,  predovšetkým rešpektu k životnému prostrediu, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok k udržateľnej mobilite, vzhľadom na to, že v roku 2022 bude BMW Group oslavovať 50 rokov od predstavenia svojho prvého elektrického BMW“.

prezident BMW Group Španielsko, Manuel Terroba

Navždy rýchlejšie

Za najrýchlejšieho človeka na planéte je považovaný držiteľ rekordu v behu na 100 metrov. Za najrýchlejšieho jazdca v motorisitickom svete je zasa považovaný víťaz pretekov F1. A viete čo majú spoločné Usain Bolt ako najrýchlejší človek na svete, a Lewis Hamlton ako jazdec s najvyšším počtom titulom v F1 (7 titulov rovnako ako Michael Schumacher)? Oboch sponzoruje Puma, ktorej  jeden zo sloganov je “Forever Faster” – čo v preklade znamená “navždy rýchlejšie”.

Sponzoring Puma
Sponzoring Puma

Symbolika v športovom marketingu

Pri prepájaní firiem so športom nejde však len o slová riaditeľov, ktoré z mysle ľahko vyprchajú. A nejde ani o to podpisovať sponzorské zmluvy vždy iba s majstrami. Pokiaľ vo vašej spoločnosti, alebo v športovom klube, pracujú šikovný a kreatívny tvorcovia komunikačnej stratégie, môžete vašu značku majstrovsky prepájať so športom na pravidelnej báze.

Pohyb ktorý inšpiruje

Či už je to Australian Open, Európska liga UEFA, alebo sú to Majstrovstvá sveta vo futbale, KIA sa vždy drží svojho sloganu: Movement that inspires – pohyb ktorý inšpiruje. Avšak nie je to len samotný slogan, ale predovšetkým jeho symbolické prepájanie značky so športom, ktoré odlišuje značku KIA od ostatných sponzorov.

Ešte raz Chicago Bulls

First Alert, alebo v našom jazyku prvá výstraha pre súpera prichádza hneť v úvode zápasu. Šikovné využitie športového marketingu tesne pred zápasom symbolicky prepojené so sponzorom. First Alert je totižto nie len prvá výstraha, ale zároveň aj názov firmy, ktorá poskytuje protipožiarné výstražné zariadenia.

Tak čo poviete? Dokážete si predstaviť, že by vaša firma takto šikovne využívala sponzoring v športe na svoju vlastnú propagáciu? Vyžaduje to samozrejme aj určité kroky od športových funkcionárov, no pokiaľ máte jasnú firemnú víziu, zaručene dokážete nájsť spôsob, ako naplno využiť komerčný potenciál športu vo váš prospech.

Sponzoring NBA

Tak čo poviete? Dokážete si predstaviť, že by vaša firma takto šikovne využívala sponzoring v športe na svoju vlastnú propagáciu? Vyžaduje to samozrejme aj určité kroky od športových funkcionárov, no pokiaľ máte jasnú firemnú víziu, zaručene dokážete nájsť spôsob, ako naplno využiť komerčný potenciál športu vo váš prospech.

Použité zdroje:

Čo je to marketingové 3M?

Čo je to marketingové 3M?

Poznáte stratégiu prípravy reklamných kampaní nazývanú marketingové 3M? Táto jednoduchá, no pritom veľmi učinná stratégia výrazným spôsobom zvyšuje nielen efektivitu, ale aj výkonnosť vašej komunikácie. A hoci táto stratégia nemá nič spoločné so spoločnosťou 3M, je rovnako silná a nadčasová.

Predstavte si, že v malom mestečku otvárate kaviareň, ktorej dominantou by mal byť veľký detský kútik a priestor na organizovanie detských osláv. Prípravy na otvorenie už pokročili a vy začínate hľadať najvhodnejší spôsob, ako dáte ľuďom o sebe vedieť. Ako budete postupovať pri tvorbe vašej prvej reklamnej kampane?

Marketingové 3M

Market, alebo aj cieľový trh či cieľový zákazník predstavuje prvé M.

Druhé M predstavuje Message, správu ktorú chcete ľuďom vyslať.

Tretie M znamená Medium, komunikačný kanál cez ktory svoju správu vyšlete.

Pokiaľ máte vytvorenú kompletnú marketingovú stratégiu vaše firmy , je pre vás jednoduché efektívne komunikovať. Pokiaľ ju však nemáte, môžete vašu reklamnú kampaň výrazne zlepšiť využitím stratégie marketingových 3M.

Avšak pozor!

Stratégia 3M nie je založená len na poznaní jednotlivých M! Kľúčom k využitiu jej plného potenciálu je poradie, v akom s jej jednotlivými častami pracujete!

Medium – komunikačné médium, komunikačný kanál

Musíte byť na TikToku, to je teraz trend! Musíte točiť veľa videí, mať na internetovej stránke umelú inteligenciu a zároveň spoluprácu so silným influencerom s celoštátnym dosahom! Lebo tak sa to teraz robí, do psej matere! 😊

No takto by sa to však robiť nemalo…

Marketingové trendy a hlboké zvyky vybraného marketéra by vášmu úspechu nikdy nemali stáť v ceste. Tretie M v poradí, teda médium, by malo byť naozaj až tretím krokom tvorby úspešnej reklamnej kampane. Samozrejme iba pokiaľ chcete veci robiť efektívne, či dokonca aj udržateľne.

Message – správa, ktorú chcete ľuďom vyslať

“Každý si u nás nájde to svoje!”

“Máme tú najkvalitnejšiu kávu v meste, 5 druhov pív a množstvo exotických miešaných drinkov!”

Druhé M vyjadruje správu, ktorú chcete ľudom povedať. Mnohí marketéri si však mylne myslia, že ich hlavnou úlohou pri príprave akejkoľvek reklamnej kampane je zaujať úplne všetkých. Krátkodobo, povedzme pri otváraní kaviarne to môže byť úspešná taktika. No ak nepoznáte svoje „prečo“, neviete aká je vaša odlišnosť, respektíve konkurenčná výhoda, a neviete pre koho to všetko vlastne robíte, kto je váš ideálny cieľový zákazník, nakoniec stratíte úplne všetkých.

Market, alebo aj target market – cieľový trh

Správny začiatok marketingovej stratégie 3M spočíva v poznaní vášho cieľového zákazníka. Pre koho to všetko robíte? Koho chcete zaujať? Akej skupine obyvateľstva sa chcete venovať? Pokiaľ poznáte odpovede na tieto otázky, môžete tomu prispôsobiť vašu komunikáciu (vašu message), a následne vybrať aj vhodné médium pre jej efektívne šírenie.

Marketingové 3M môžeme označiť za stratégiu prípravy marketingových kampaní, pri ktorej je dôležité, že na jej jednotlivé časti pozeráme v správnom poradí:

Market → MessageMedium

Cieľový trh (cieľový zákazník) → konkrétna správakomunikačné médium (komunikačný kanál)

Marketingové 3M

Príprava reklamnej kampane v praxi

V malom mestečku otvárate kaviareň, ktorej dominantami sú veľký detský kútik a priestor na organizovanie detských osláv. Predmetom vášho podnikania je teda denno-denná činnosť kaviarne a prenájom priestorov na účely detských osláv. Vašim primárnym marketingovým cieľom tejto kampane je predstaviť ľuďom váš podnik (vybudovať povedomie o značke) a získať svojich prvých zákazníkov.

Cieľový trh:

Rodiny s malými deťmi vo vašom meste a blízkom okolí. Detailnejšie môžeme cieľové skupiny rozdeliť aj takto:

 • Rodičia detí predškolského veku / detí prvého stupňa ZŠ, a ich priatelia
 • Starí rodičia detí predškolského veku / detí prvého stupňa ZŠ

Keď poznáme cieľového zákazníka, môžeme začať plánovať našu komunikáciu.

Správa ktorú chceme vyslať

Čo nás pre našu cieľovú skupinu robí výnimočnými?

V tomto prípade je to hlavne veľkosť detského kútika, v ktorom sa deti môžu vyblázniť, zatiaľ čo ich rodičia majú čas na rozhovor s niekým, kto už používa slovník dospelých 😊. Zároveň je naša kaviareň miestom, ktoré si deti obľúbia a budú nadšené, ak im tam pripravíte narodeninovú oslavu!

A ako túto správu dostať do reklamnej podoby? To už necháme na vašej tvorivosti, nebudeme predsa prezrádzať úplne všetko 😊

Komunikačný kanál

Keďže komunikačným cieľom je vytvorenie povedomia o značke v rámci určitého, geograficky neveľkého územia, môžeme využiť na predstavenie nášho podniku kombináciu online a offline propagácie.

Leták, ktorý správu o vašom podniku, ako aj vaše posolstvo (message) dostane medzi ľudí v meste, roznesiete po schránkach, zatiaľ čo platenú propagáciu príspevku na vybraných sociálnych sieťach zacielite na širší geografický okruh, no predovšetkým na rodiny s deťmi. Predsa aj ľudia z okolitých obcí môžu mať záujem presne o to, čo ponúkate.

“Dostať správnu správu, správnym ľuďom v správnom čase. Aj tak môžeme definovať ideálny výsledok využívania marketingových 3M”

Marketingové 3M ako stratégia tvorby komunikačných kampaní predstavuje jednoduchú, no pritom veľmi účelnú pomôcku na ceste k vytvoreniu úspešnej a zároveň efektívnej reklamnej kampane. Pokiaľ máte malý lokálny podnik, poznáte vášho cieľové zákazníka, a poznáte aj svoje “prečo”, môžete si s pomocou marketingových 3M naplánovať efektívnu reklamnú kampaň aj sami. Pokiaľ však chcete vašu firmu podporovať dlhodobou premyslenou komunikáciou, odporúčame pripraviť si dôkladnú komunikačnú stratégiu, a jej realizáciu delegovať na iných smile.

3M™ – Predurčený na (ne)úspech

3M™ – Predurčený na (ne)úspech

Pred viac ako sto rokmi začala spoločnosť 3M ako malý ťažobný podnik v severnej Minnesote, vtedy známy ako Minnesota Mining and Manufacturing Company  (Minnesotská ťažobná a výrobná spoločnosť). Dnes je značka 3M globálna veľmoc, ktorej výrobky zlepšujú každodenný život ľudí na celom svete.

Avšak ich úspech a dlhovekosť neboli zjavné hneť od začiatku. Práve naopak. Skúšali. Zlyhali. Skúšali niečo nové. Opakovali tento cyklus znova a znova. Inovácie a vytrvalosť poháňali ich zakladateľov, a poháňajú firmu 3M dodnes.

Čo robí túto firmu tak výnimočnou, že napriek prvotnému zlyhaniu prežila už viac ako 100 rokov? Čím sa odlišuje od svojej konkurencie, a o ktorých prvkoch jej riadenia by sa mohlo prednášať?

3M

Vznik značky 3M

V roku 1902, keď spoločnosť 3M začínala, mali jej 5 zakladatelia jednoduchý a jasný cieľ:  ťažiť korund, minerál vhodný na výrobu brúsnych papierov a brúsnych kotúčov. Ukázalo sa však, že to čo považovali za korund, bol v skutočnosti iný minerál nižšej kvality nazývaný anartozit.

Objavenie nekvalitného minerálu mohlo znamenať rýchly koniec tejto začínajúcej spoločnosti, no zakladatelia firmy to nevzdali a firma vytrvala až do dnes.

Prečo?

Pretože v tom prvom roku sa u nich zrodilo niečo výnimočné: duch inovácie a spolupráce, ktorý aj dnes tvorí základ spoločnosti 3M. Namiesto skorého zániku sa firma obrátila na iné materiály, ktoré aplikovala na nové produkty, získala dôveru dôležitých investorov a pomaly krok za krokom zvyšovala svoje predaje .

Cesta 3M

Nové podnikateľské nápady často prichádzajú náhodou, neplánovane. To sa stávalo aj firme 3M.

Popri tom, ako priamo v lakovni áut testovali vzorky brúsnych materiálov (ich prvý významný výrobok bol The 3M™ Three-M-ite™ Abrasive Cloth – u nás známy ako brúsna handrička, alebo šmirgľová páska) započul Richard Drew, laboratórny asistent v 3M, jedného z lakýrnikov sťažovať sa, aký je problém prekrývať jednotlivé časti karosérie pri lakovaní. V tej dobe boli v móde tónované farby, no nebol známy spôsob, ako ľahko a efektívne ochrániť časti karósérie pred nechceným zafarbením. Pri farbení sa preto používali staré noviny (ktoré nedostatočne kryli) a podomácky vyrobené lepidlá  (ktoré na karosérii zanechávali nepekné škvrny). Drew sa preto rozhodol nájsť riešenie tohto problému, neskôr známe ako maskovacia páska Scotch®. Vznik tohto výrobku by však nebol možný, pokiaľ by firma 3M…

Nebola firmou 3M.

Objaviť problém a nájsť k nemu riešenie. To je prístup 3M

„Naša spoločnosť skutočne o niektoré zo svojich nových produktov len zakopla. Ale nikdy nezabudnite, že potknúť sa môžete len vtedy, ak ste v pohybe.“

~ Richard P. Carlton, niekdajší CEO 3M, 1950 ~

Formujúce roky

Schopnosť byť stále v pohybe si firma osvojila za čias Williama L. McKnighta, ktorý vo firme začal pracovať už v roku 1907. McKnight sa cez pozície pomocného účtovníka, prevádzkového účtovníka a manažéra predaja dostal v roku 1914 na pozíciu generálneho manažéra (neskôr top manažéra a predsedu, pričom sa vedeniu firmy 3M venoval neuveriteľných 52 rokov!). Jedným z jeho prvých dôležitých krokov bolo, že vyhradil jednu z rohových miestností firmy na vytvorenie prvého pokusného laboratória 3M. McKnight sa dlhodobo významne podieľal na formovaní firemnej kultúry 3M založenej na inovácii a spolupráci, vďaka čomu sa stal jedným z najvýznamnejších ľudí v histórii firmy. 

Ani vizionár na pozícii generálneho manažéra, a ani priestor na vykonávanie pokusov by však sami o sebe nedokázali priniesť myšlienku maskovacej pásky k životu. Tou najdôležitejšou ingredienciou bola základná ideológia 3M.

„3M! O tom niet pochýb. Nikdy neviete, s čím prídu nabudúce. Krásne na tom je, že oni pravdepodobne tiež nevedia, čo nabudúce vymyslia. Ale aj keď nikdy nedokážete predpovedať, čo presne spoločnosť urobí, viete, že bude naďalej úspešná.“

~ Odpoveď Billa Hewletta z HP na otázku, ktorú firmu obdivuje a vníma ako vzor ~

Od brúsneho papiera k ochrane zdravia. 3M hľadá riešenia na akékoľvek problémy

Základná ideológia 3M

Základná ideológia 3M predstavuje súbor názorov a hodnôt, ktoré firma vyznávala:

 • Inovácia: „nezabiješ nápad o novom produkte
 • Absolútna poctivosť
 • Rešpektovanie individuálnej iniciatívy a osobného rastu
 • Tolerancia poctivých chýb
 • Kvalita produktu a spoľahlivosť
 • „Našim skutočným podnikaním je riešenie problémov.“

Mnohé firmy dokážu spísať svoju ideológiu, no nie každá firma ňou naozaj žije tak, ako to robí práve 3M. Skvelým príkladom je pravidlo 15%, podľa ktorého výskumní pracovníci môžu stráviť 15 percent času (6 hodín týždenne) na projektoch podľa vlastného výberu. Tým sa vytvára priestor na to, aby ľudia rozvíjali a otestovali svoje vlastné nápady.

“Jedného dňa v roku 1974, keď som spieval v kostolnom zbore, som zažil jeden z tých kreatívnych momentov. Aby som si uľahčil hľadanie piesní, ktoré sme mali spievať na každej nedeľnej omši, zvykol som si dané miesta označiť malými pásikmi papiera, (no tie vždy povyletovali práve v ten najhorší moment, ponechajúc ma v zúfalstve). Pomyslel som si: “Páni, keby som mal na týchto záložkách trochu lepidla, bolo by to presne to pravé,” a tak som sa rozhodol pozrieť na… Lepidlo Spenca Silvera”

~ Spenc Silver, spoluobjaviteľ Post-it samolepiacich poznámkových blokov ~

3M nielen že dovolila svojim zamestnancom pracovať na svojich vlastných individuálnych projektoch. Ona vytvorila prostredie, ktoré motivovalo ľudí k takejto práci!

“Musíme mať pre nápady dvojpästný proces vytvárania a testovania. Každá rozvinutá myšlienka by mala dostať šancu dokázať svoju hodnotu a to z dvoch dôvodov:

 1.  Ak je dobrá, chceme ju
 2. Ak nie je dobrá, zakúpime si poistku a pokoj v dušie, keď dokážeme, že je nepraktická”

~ Richard P. Carlton, riaditeľ výskumu a neskôr prezident 3M, 1925 ~

3M diferzifikovala svoje portfólio, vytvorila vnútorný kapitálový fond pre riskantné činy a zaviedlo pravidlo, že 25 percent ročných tržieb z každej divízie by malo pochádzať z výrobkov uvedených na trh v posledných piatich rokoch.

K tomu všetkému však mali vo firme nastavené jasné kritéria výberu nápadov, ktorým sa môžu ľudia venovať. Boli to kľúčové kritéria na vyhodnocovanie a výber nápadov vytvorené na základe ideológie 3M:

 1. Aby bola myšlienka vybraná, musela byť v zásade nové (3M chcela vyberať len inovatívne nápady)
 2. Myšlienka musela napĺňať preukázateľnú ľudskú potrebu – vyriešiť skutočný problém. Inovácia, ktorá by sa „nepremenila na produkty a postupy, ktoré niekto niekde bude považovať za užitočné“, by 3M nezaujímala.

“Zvedavosť je len začiatok.” Takto 3M vyzdobila svoju centrálu, aby motivovala ľudí k objavovaniu

Reakcie na chyby

Pri každej tvorivej činnosti, pri každom hľadaní niečoho nového sa stávajú chyby. Preto ak chcela byť firma 3M  naozaj inovatívna, musela mať ten správny postoj k chybám:

“V rámci toho, že sa ľuďom dá voľnosť a povzbudenie, aby konali samostatne, sa urobia chyby…

Ale chyby, ktoré on alebo ona urobí nie sú z dlhodobého hľadiska tak vážne, ako chyby, ktoré urobí manažment, ak je diktátorský a podujme sa hovoriť tým, čo podliehajú jeho autorite, ako musia robiť svoju prácu. Manažment, ktorý je deštruktívne kritický, keď sa urobia chyby, iniciatívu zabíja, a ak máme pokračovať v raste, je dôležité, aby sme mali veľa iniciatívnych ľudí. “

~ William McKnight ~

Základné piliere firmy 3M v skratke

Základný zmysel firmy 3M:

“Inovatívne riešiť nevyriešené problémy.”

Vízia firmy 3M

 • 3M technológie posúvajúce každú firmu
 • 3M produkty vylepšujúce každý domov
 • 3M inovácie zlepšujúce každý život

Poslanie firmy 3M:

” Využívame vedu na zlepšenie života a pomoc pri riešení najťažších výziev sveta”

” Využívame vedu ako spoločníka na každodenné zlepšovanie životov”

Hodnoty firmy 3M:

 • spolupráca
 • inovácie
 • vytrvalosť
 • vášeň pre zmenu
 • integrita
 • čestnosť
etický kódex 3m

Záver: 3M ako vzor

Viac ako 93 tisíc zamestnancov v 87 krajinách sveta. Viac ako 100 000 patentov a 60 tisíc rôznych produktov predávaných vo viac ako 200 krajinách. Už viac ako 120 rokov života firmy, ktorá podľa mnohých mala zaniknúť hneť vo svojich začiatkoch…

Tieto čísla nám iba potvrdzujú, že firma 3M je dokonalým príkladom dlhodobo úspešnej firmy žijúcej s jasnou víziou, poslaním a hodnotami, na ktorých sú v praxi postavené jasné princípy riadenia a fungovania celej firmy. Firma je teda v dokonalej jednote medzi tým, čo komunikuje a tým, čo naozaj denno denne žije.

JD Agency

Hľadáte spôsoby ako podporiť rozvoj vašej firmy? Môžete si prečítať napríklad náš článok o holistickom pohľade na marketing, alebo si s nami rovno dohodnite jednu marketingovú kávu!

Svet marketingu: Čím sa prezentuje značka BMW?

Svet marketingu: Čím sa prezentuje značka BMW?

7. marca 1916 sa začala písať história firmy BMW. Jej prvým oficiálnym názvom bolo Bayerische Flugzeugwerke AG, nakoľko ich prvotná činosť bola zameraná na výrobu leteckých motorov. Tejto činosti sa však firma venovala len krátkodobo. Svoj aktuálny názov Bayerische Motoren Werke (BMW) firma nesie od roku 1922. Firma BMW sa teda dostala od leteckých motorov, cez motocykle až k autám, kde dnes patrí k popredným výrobcom prémiových modelov. Čím sa však, táto už viac ako sto ročná značka, odlišuje od konkurencie? Čo chce ľuďom prinášať? Aké hodnoty vo svojej práci vyznáva a ako ich prezentuje? 

BMW Concept

BMW I Vision, koncept budúcnosti BMW

Vízia, poslanie a hodnoty firmy BMW

Vízia firmy BMW

Vízia, alebo aj najväčší dlhodobý cieľ firmy určuje smerovanie celej firmy. V prípade BMW firemná vízia prezentovaná v roku 2021 znie nasledovne:

 “BMW Group chce byť najúspešnejším a najudržateľnejším prémiovým výrobcom pre individuálnu mobilitu.” 

Vysvetlenie vízie BMW

Najúspešnejší výrobca – táto časť vyhlásenia smeruje k veľkosti firmy. Nechcú byť len jedným z mnohých, chcú sa stať lídrom vo svojom segmente.

Prémiový výrobca – BMW už nie je zameraná len na športové autá, jej cieľom je prinášať ľuďom prémiovú kvalitu, ktorá bude synonynom kvality značky.

Najudržateľnejší výrobca – najnovšia časť vízie BMW je spojená s výrazným vzostupom elektromobility a znižovania tvorby emisií vo všetkých činostiach. BMW sa preto nezameriava len na tvorbu elektromobilov, ale aktívne pracuje aj na uhlíkovej neutralite svojich tovární.

Udržateľnosť BMW

Udržateľnosť je pre BMW významným cieľom

Udržateľnosť je pre BMW aktuálne veľmi významnou témou, preto ju prezentujú rôznymi spôsobmi nie len v priamom spojení s ich výrobným procesom či výrobou elektromobilou. Pekným príkladom významu udržateľnosti a ochrany prírody je aj článok a video: “Udržateľná cesta: objavte Japonsko s Genta Ishiharom” (v anglickom jazyku), z ktorého pochádza aj toto video.

“Udržateľnosť nie je niečo, čo v BMW robíme, my robíme BMW udržateľným.”

Oliver Zipse, predseda predstavenstva BMW

Poslanie firmy BMW

Poslanie je niečo, čo je ukryté niekde pod povrchom. Niečo čo vás motivuje k práci, čo by ste robili aj zadarmo a čo vytvára rozdiel medzi jednotlivými firmamy. Poslanie BMW znie:

“Formovať zajtrajšiu prémiovú mobilitu”, “Vytvárať inovácie”

” Je to naše poslanie: nastavovať nové štandardy.”

Centrála BMW

Architektúra centrály BMW aj dnes predstavuje priekopníckeho ducha značky

Kľúčové hodnoty značky

Hodnoty značky BMW sú stále už od jej počiatkov. Firma ich prezentuje ako súčasť ich zamestnaneckej kultúry, ktorou sa prezentujú navonok, ako aj smerom dovnútra k svojim zamestnancom. Medzi kľúčové hodnoty značky BMW patria:

Zodpovednosť
“Prijímame konzistentné rozhodnutia a osobne sa za ne zaväzujeme. To nám umožňuje pracovať slobodne a efektívnejšie.”

Oceňovanie
“Premýšľame o svojich činoch, rešpektujeme sa navzájom, poskytujeme si jasnú spätnú väzbu a spoločne oslavujeme úspech.”

Transparentnosť
“Priznávame svoje obavy a konštruktívnym spôsobom identifikujeme nezrovnalosti. Konáme čestne.”

Dôvera
“Dôverujeme si a spoliehame sa jeden na druhého. To je nevyhnutné, ak máme konať rýchlo a dosahovať svoje ciele.”

Otvorenosť
“Sme nadšení zo zmien a sme otvorení novým príležitostiam. Učíme sa na vlastných chybách.”

Ako BMW prezentuje svoje hodnoty?

Najnovšia ukážka prezentácie hodnôt značky BMW sa spája so športovým marketingom. Počas júla 2022 došlo k uzatvoreniu partnerstva medzi BMW a športovým klubom Real Madrid. Toto spojenie je výnimočné tým, že je už od začiatku prezentované ako spojenie organizácií s rovnakými hodnotami.

Ako povedal prezident BMW Group Španielsko, Manuel Terroba: 

“Real Madrid predstavuje nielen poprednú svetovú športovú inštitúciu, ale aj organizáciu v neustálom vývoji, ktorá sa usiluje o dokonalosť vo svojich aktivitách založených na náročnosti, talente, kvalite a vodcovstve. Má tiež pevný záväzok k udržateľnosti, solidarite, rozmanitosti a víťaznému duchu. Vďaka tomu je klub pre nás dokonalým partnerom pri riešení výziev súčasných, ako aj tých budúcich. Obe inštitúcie budú spolupracovať na rozvíjaní týchto hodnôt,  predovšetkým rešpektu k životnému prostrediu, ktorý predstavuje dlhodobý záväzok k udržateľnej mobilite, vzhľadom na to, že v roku 2022 bude BMW Group oslavovať 50 rokov od predstavenia svojho prvého elektrického BMW“.

V tomto prípade teda nejde len o využitie reklamných možností ktoré športový marketing prináša, ale zároveň aj o výraznú podporu a prezentáciu vnútorných hodnôt oboch týchto značiek.

Podpis spolupráce BMW a Realu Madrid

Podpis spolupráce medzi BMW a Realom Madrid

Spolupráca BMW a Realu Madrid

Hráči a hráčky Realu Madrid dostanú k dispozícii elektromobily BMW

Prvý elektromobil BMW (1972)

BMW zostrojilo svoj prvý elektrombil pre účely Olympíjskych hier v Mníchove 1972

Holistický marketingový prístup

Holistický marketingový prístup

Predstavte si, že ste marketingový riaditeľ MC Donaldu a ľudia vám vyčítajú, že podávate chutné, no vždy len nezdravé jedlá. Alebo že vám ľudia vyčítajú, že sa nesprávate dostatočne ekologicky…

Čo urobíte?

Pripravíte nové televízne reklamy, ktoré opisujú chuť vašich jedál? Spravíte súťaže na sociálnych sieťach? Alebo pridáte do svojho jedálneho lístka zeleninové šaláty a prestanete používať jednorázové plasty?

Udržateľnosť

Lavička vyrobená z posledných plastových príborov, zdroj: MC Donald

Práve takýto spôsob myslenia je príznačný pre holistický marketingový prístup. Všetky časti vášho podnikania sa navzájom ovplyvňujú, a podcenenie jednej jeho zložky často nedokážete vyrovnať ani radikálnym zlepšením iných častí.

„Celok je viac než súhrn jeho častí.“

Aristoteles

Reštaurácie sú skvelým príkladom na pochopenie holistickej marketingovej koncepcie v praxi.

Ste majiteľ reštaurácie, kvalita vášho jedla a jeho cena sú primerané cieľovému zákazníkovi (vyššia stredná trieda), prostredie je čisté, v reštaurácii vám hrá príjemná hudba. Pri každej objednávke však ľudia počujú krik a nadávky kuchára z kuchyne, pričom na čašníkoch môžete vidieť, ako veľmi ich unavuje takéto správanie. Ako sa asi zákazník bude u vás cítiť? Odporučí vašu reštauráciu ďalším? Alebo si predstavte, že aj firemnú kultúru máte na vysokej úrovni, no vaša reštaurácia sa nachádza na okraji mesta. Všetko u vás funguje tip-top, no ľudia musia sadnúť do auta, aby k vám prišli. A predovšetkým musia ľudia vedieť o vašej reštaurácii, ako aj o vašej kvalite. Čím ich dokážete zaujať? Ako ich k vám prilákate?

Trocha teórie – Holistický marketing

Holistická marketingová koncepcia je jedným z najnovších prístupov k marketingu. Vznikla ako reakcia na zásadné zmeny v súčasnom marketingovom prostredí (demografické zmeny, globalizácia, hyperkonkurencia, rozvoj internetu, spoločenská zodpovednosť firiem…).

“Holistický marketing zastáva názor, že pri marketingu záleží na všetkom – a že je často potrebná široká, integrovaná perspektíva.”

Kotler & Keller

Holistický marketing je založený na 4 základných marketingových zložkách:

 • Vzťahový marketing
 • Integrovaný marketing
 • Interný marketing
 • Spoločensky zodpovedný marketing

Vzťahový marketing

Vzťahový marketing sa zameriava na vytváranie dlhodobých partnerstiev s kľúčovými osobami potrebnými pre úspech vášho obchodu. Jedna sa predovšetkým o vzťahy so zákazníkmi, zamestnancami, obchodnými parnermi (dodávateľmi, predajcami, distribútormi…) či členmi finančnej komunity (akcionári, investori…)

Pevné vzťahy

Integrovaný marketing

Integrovaný marketing je marketingový koncept, v ktorom sa celá firma orientuje na marketingovú komunikáciu (reklama, podpora predaje, PR…). 

Všetky zložky marketingového mixu ( v modely 4P sú to cena, produkt, propagácia, distribúcia) sú zostavované tak, aby sa nazvájom podporovali, dopĺňali a posilňovali tak predaj.

Poslaním integrovaného marketingu je teda zostavenie firemného marketingového mixu tak, aby zákazníkom vytváral, prezentoval a poskytoval hodnoty.

 Integrovaný marketing sa zaoberá dvoma kľúčovými témami:

 1. Pri prezentovaní a poskytovaní hodnôt je môžné vyvíjať mnoho rozličných marketingových aktivít.
 2. Všetky marketingové aktivity sú koordinované tak, aby sa maximalizovali ich spojené dôsledky.
Holistický marketing

Interný marketing

Interný marketing sa zameriava na získanie, vyškolenie, motivovanie a vedenie schopných zamestnancov, ktorých cieľom je hlavne dobre slúžiť zákazníkom firmy.

“Postarajte sa o vašich zamestnancov, a oni sa postarajú o vaše podnikanie…”

Každý dobrý marketér by mal vedieť, že marketingové aktivity, ktoré sa odohrávajú v rámci společnosti sú rovnako, či dokonca ešte viac prínosné ako tie, ktoré sú namierené smerom von. 

Pokiaľ chce vaša organizácia poskytovať skvelé služby, musia na to byť vaši zamestnanci pripravení, musia byť stotožnení s víziou, poslaním a hodnotami  firmy, a zároveň sa musia cítiť príjemne v rámci zvolenej firemnej kultúry.

Interný Marketing

Spoločensky zodpovedný marketing

Marketing musí brať do úvahy aj etický, environmentálny, právny ako aj spoločenský kontext svojho postavenia a aktivit, nakoľko dopady marketingu presahujú samotnú firmu a vašich zákazníkov, a týkajú sa ludskej spoločnosti ako celku.

Úlohou organizácie je teda určiť priania, potreby a záujmy cielových zákazníkov, a uspokojovať ich efektívnejšie ako konkurencia, pričom musí ochraňovať a podporovať dlhodobý blahobyt zákazníkov a celej spoločnosti.

S tým, ako sa spotrebitelia stávajú spoločensky uvedomelejšími, niektoré firmy vužívajú spoločenskú zodpovednosť aj ako spôsob, ako sa odlíšiť od konkurencie, čím ovlyvňujú preferencie potencionálnych zákazníkov.

Spoločenská zodpovednosť

Holistický marketing teda vníma firemný marketing v širšej perspektíve. Nie je to len o priamej komunikácii smerom k zákazníkom. V holistickom marketingu ide aj o hodnoty firmy a firemnú kultúru, ide aj o spôsob distribúcie tovarov a služieb, ako aj o prezentované názory k celospoločenským témam… Všetko toto a ešte oveľa viac ovplyvňuje úspešnosť podnikania firmy. Práve preto tento komplexný pohľad na marketing firmy zdieľa aj JD Agency, a využíva ho ako základný pilier svojej práce.

JD Agency

Chcete podporiť komplexný rozvoj vašej firmy, no neviete kde začať? Dohodnite si s nami jednu marketingovú kávu!

Hľadám niekoho na marketing! Koho ale v skutočnosti hľadám?

Hľadám niekoho na marketing! Koho ale v skutočnosti hľadám?

“Hľadám niekoho na marketing”. Veta ktorá sa čím ďalej tým častejšie objavuje v našej spoločnosti. Čo však ľudia v skutočnosti hľadajú? V praxi sa často stretávame s tým, že si ľudia pojem marketing vysvetľujú ako synonymum pre reklamu. Marketing je však oveľa, oveľa viac. Reklama, respektíve všetky spôsoby vonkajšej komunikácie vašej firmy patria do marketingových činností, no nie sú jedinými. Čo teda je v skutočnosti ten marketing?

Symboly v marketingu

Priznajte sa, akú emóciu vo vás vyvoláva tento kamión?

Existuje množstvo odborných poučiek, v ktorých rôzni ľudia rôznym spôsobom opisujú jeden a ten istý výraz – marketing. Jadro všetkých moderných poučiek je však rovnaké:

“Marketing je proces zameraný na uspokojovanie  potrieb zákazníka.”

Marketing znamená uspokojenie zákazníka so ziskom. Cieľom marketingu je prilákať nových zákazníkom sľubom vyššej hodnoty a udržanie si súčastných zákazníkov tým, že im prinesieme uspokojenie”

Kottler

“Cieľavedomá činnosť firmy zameraná na uspokojenie potrieb a želaní zákazníkov, čo dosahuje prostredníctvom ekonomických, technologických a psychologických prostriedkov.”

Tombsányi

“Marketing predstavuje takú podnikateľskú činnosť, ktorá v záujme uspokojovania potrieb a želaní zákazníkov skúma trh za účelom poznania potrieb, vytvára trhom požadované výrobky a služby, oboznámi s nimi spotrebiteľov, určí ceny, zorganizuje predaj produktov a ovplyvňuje kupujúcich.”

Bauer

Marketing v sebe integruje všetky nástroje, ktoré budujú silné vzťahy so zákazníkom, ovplyvňujú celkovú stratégiu podniku ako aj jeho postavenie na trhu. Je to teda pojem, ktorým sa označujú všetky činnosti aktívneho ovplyvňovania podnikania. 

Vnímanie značky

Na vnímanie značky zákazníkmi majú vplyv rôzne prvky. Zdroj: Sluchadlakmobilu.sk

Patrí teda reklama do marketingu? Áno, patrí. Ale patrí tam aj cena produktu, balenie produktu, spôsob predaja ale aj emócia, ktorú zákazník prežíva pri používaní vášho produktu či služby! Aspoň tak chápeme marketing my v JD Agency. Práve z toho dôvodu využívame pri našej práci marketingovú holistickú filozofiu. Jej základom je uvedomenie si toho, že všetky žložky fungovania organizácie sú prepojené a navzájom sa tak ovplyvňujú.

JD Agency

Marketingová holistická filozofia v praxi

Priviedli ste do vašej reštaurácie nových zákazníkov vďaka presne cielenej reklame? Skvelé! Ale koľko krát sa k vám títo ľudia vrátia, pokiaľ sú vaši zamestnanci unavení a negatívne naladení? Postačuje teda k rastu vašej firmy zlepšená komunikácia, alebo plánujete vytvoriť zákazníkom aj nezabudnuteľný zážitok?

Firemná kultúra

Koho teda hľadáte, keď hľadáte odborníka na marketing? Ani po pochopení základného pojmu “marketing” nemusíte poznať odpoveď na túto otázku. Preto môže byť pre vás výhodné, ak túto otázku vymeníte za niekoľko iných, detailnejších otázok: Čo chcem vo svojej organizácií zmeniť? Aký problém chcem vyriešiť, alebo čo konkrétne chcem zlepšiť?  Pokiaľ poznáte odpovede na tieto otázky, je pre vás oveľa jednoduchšie rozhodnúť sa, či hľadáte niekoho, kto vám pomôže nastaviť komplexnú marketingovú stratégiu, niekoho, kto vám vylepší určitú časť vašej komunikácie, alebo či hľadáte firmu, ktorá vaše podnikanie preskúma ako celok a navrhne vám vylepšenia naprieč celým spektrom marketingových činností.

JD Agency

Pin It on Pinterest