Ako získať sponzorov pre šport na Slovensku? To je otázka, ktorú si každoročne kladie veľké množstvo športových funkcionárov. Aká je však odpoveď? Čo by mohli športovci, športové kluby a organizácie urobiť pre to, aby jednoduchšie získavali nových sponzorov? 

Hľadám naozaj sponzora?

Najdôležitejšou otázkou, ktorú je nutné si hneď na začiatku zodpovedať je otázka:

“Hľadám sponzora, mecenáša či charitatívneho darcu?”

Zatiaľ čo mecenáš a charitatívny darca podporujú osoby alebo organizácie bez nároku na odplatu, sponzor očakáva za svoju podporu určitú protihodnotu.

Sponzoring na Slovensku

Hoci je pravdou, že daňové zvýhodnenie sponzoringu je na Slovensku slabšie ako v zahraničí, stále ostáva pravdou aj to, že obdobnou prekážkou pre získavanie sponzorov sú práve aj očakávania ľudí angažujúcich sa v športe.

Mnoho športových funkcionárov si stále mylne myslí, že hľadajú sponzorov, no pritom očakávajú prístup ako od minulých mecenášov: “otvor peňaženku, daj mi hotovosť, nič odo mňa neočakávaj a do ničoho sa nestaraj”.

Je pravdou, že stále sa nájdu aj podnikatelia, ktorí sa na podporu športu pozerajú práve takýmto spôsobom. No pokiaľ chceme začať viditeľne zlepšovať podmienky v našom športe, mali by sme zmeniť naše myslenie, a otázku typu: “Kde nájdem mecenáša pre môj klub?” nahradiť otázkou: “Pre ktorého sponzora vie byť zaujímavý môj klub (môj šport)?

Ako získať sponzora pre šport?

V predchádzajúcom článku sme sa pozreli na to,  kto je to sponzor, čo je to sponzoring a čo môže sponzoring prinášať firmám. Teraz sa poďme bližšie pozrieť na to, čo vieme ponúknuť sponzorom ako protihodnotu aj v našich súťažiach na Slovensku.

Klasické reklamné plnenie

Reklamné plochy na štadióne, ako aj reklamu na dresoch môžeme vzhľadom k ich histórii pokojne označiť ako klasickú formu športovej reklamy. Pri tejto forme reklamy je dôležtié, aby ste vášmu potenciálnemu sponzorovi vedeli povedať:

  • Kde sa reklamná plocha nachádza (pri vstupe na štadión, v priestoroch pre tlač, alebo v okolí hracej plochy na miestach, ktoré sú viditeľné vo video prenosoch…)
  • Aká veľká je reklamná plocha (malé logo na tabuli spolu s ostatnými sponzormi, baner 2 x 0,5m pri hracej ploche, logo firmy v rozmere A4 na prednej strane dresov…)
Ako získať sponzora?

Nevýhodou klasického reklamného plnenia ako náhrady za sponzoring sú relatívne vyššie náklady na vyhotovenie reklamy, a obtiažnosť merania prínosu takejto reklamy. Zmluva o sponzoringu preto často uvádza, koľko percent sumy sú očakávane, respektíve dohodnuté náklady na vyhotovenie reklamy (často je to 10 percent zo sumy).

Príklad z praxe:

Ak chcete s pomocou sponzora zabezpečiť pre váš futbalový tím dospelých novú sadu dresov (18 hráčov do poľa + 2 brankári), musíte rátať s tým, že vaše náklady budú vyššie o potlačenie dresu logom sponzora. Keď na tento účel dostanete od sponzora 1000 eur, 100 eur použijete na potlač loga sponzora (20 x 5 eur na potlač loga veľkosti A4 ), a zvyšných 900 eur máte na nákup dresov, a ich potlač podľa potrieb daného športu (číslo dresu, logo klubu…).

Moderné reklamné plnenie – online reklama

Žijeme v dobe internetu, a či chceme alebo nie, aj naši potencionálni sponzori a ich podnikanie sú už pravdepodobne na internete. Online reklama má oproti klasickému reklamnému plneniu tú výhodu, že jej dosah môžeme oveľa jednoduchšie odmerať, a pomocou internetu aj značne znásobit. Aké máme teda dostupné možnosti, aby sme pomocou online športového marketingu zaujali a získali nových sponzorov?

Internetová stránka

Tou najjednoduchšou formou prezentácie sponzorov na vašej internetovej stránke je zobrazenie ich loga, alebo poďakovanie im v texte vo vašom článku. Pre sponzorov, ktorý podnikajú v online priestore však môže byť ešte dôležitejšie to, aby ste ich nie len pomenovali, ale aby ste im poskytli spätný odkaz na ich vlastnú stránku. Jednoducho povedané, aby sa ľudia po kliknutí na meno sponzora na vašej stránke, dostali na jeho vlastnú internetovú stránku.

Čo všetko môže zujímať sponzora, ak mu ponúkate ako náhradné plnenie priestor na vašej internetovej stránke?

  • Mesačná / ročná návštevnosť vašej internetovej stránky
  • Návštevnosť článku, v ktorom ho uvádzate ako sponzora
  • Priestor umiestnenia loga na vašej internetovej stránke
  • Autorita vašej internetovej stránky / hodnota spätného odkazu

Sociálne siete

Sociálne siete ako novodobý internetový fenomém poskytujú výrazný priestor na pútavú a dostupnú realizáciu športového marketingu. Rôzne prvky online komunikácie športových klubov, organizácií či jednotlivcov je však možné efektne a zároveň aj efektívne využívať nie len na vašu prezentáciu, ale aj na prezentáciu vašich sponzorov a vašej spolupráce.

Nela Lopušanov
hc Dukla Senica
MFK Ružomberok

Rôzne sociálne siete ponúkajú rôzne možnosti pre vašich potenciálnych sponzorov. Preto je dôležité vedieť ich informovať o tom:

  • Aké sociálne siete využívate
  • Koľko sledovateľov máte na jednotlivých sociálnych sieťach
  • Aký obsah tvoríte pre sociálne siete na pravidelnej báze
  • Akým štýlom komunikujete

Štýlom vašej komunikácie sa budú pravdepodobne zaoberať len firmy, pre ktoré spolupráca nebude zameraná len na samotné zviditeľnenie značky, ale aj na propagáciu jej firemných hodnôt a vízie. Tu sa ale bavíme o prepájaní športu a firiem na tej najvyššej úrovni, kam sa nie každý dostane.  Na každej úrovni je však vhodné tematické prepájanie produktov firiem a športu. Napríklad pokiaľ predávate hodinky, môže sa vaše logo objavovať na postoch oznamujúcich ďalší program danej akcie či ligy. Alebo ak zabezpečujete údržbu futbalových ihrísk, a zároveň ste jedným z hlavných sponzorov futbalového klubu, budete pravdepodobne chcieť, aby sa výsledky vašej práce, a nepriamo tak vlastne aj vaša firma, zobrazovala na stránkach klubu čo najčastejšie.

Ako získať sponzora
Greenmann

Spolupráca Greenmann.sk a Sklotatranu Poltár

Ako získať sponzorov na Slovensku?

Hoci šport na Slovensku aktuálne nemá také postavenie ako šport vo svete, a naše firmy žijú v “inom svete” ako mnohé firmy v zahraničí, krok po kroku sa môžeme posúvať vpred aj v oblasti sponzoringu športu. Už len vďaka tomu, že za potenciálnym sponzorom prídete s tým, že mu ponúknete oficiálnu zmluvu o sponzoringu, a zároveň mu predstavíte váš športový marketing, môže nastať výrazná zmena, a sponzor bude na vás pozerať úplne inak.

Výbornou ukážkou toho, že športový marketing sa dá kvalitne využívať aj v nižších ligách na Slovensku, sú kluby FK Brezno (6. liga futbal) a HC Dukla Senica (2. liga hokej, tretia najvyššia súťaž). Tieto kluby svojim športovým marketingom a spôsobom propagácie svojich sponzorov jasne prevyšujú nie len súperov v ich súťažiach, ale v niektorých prípadoch aj “profesionálne” športové kluby. 

Ako získať sponzorov pre šport?

Páčil sa vám tento článok, a máte chuť vidieť ešte niečo ďalšie z propagácie športu a jeho sponzorov? Pozri si napríklad spomienku na Katar 2022 z pohľadu športového marketing

Chceli by ste, aby mal aj váš klub či organizácia možnosť na úrovni jednať s potenciálnymi sponzormi? Alebo ste športovec ktorý si chce začať budovať osobnú značku? Kontaktujte nás! 

Použité zdroje:

5/5 - (1 vote)

Pin It on Pinterest