Poznáte stratégiu prípravy reklamných kampaní nazývanú marketingové 3M? Táto jednoduchá, no pritom veľmi učinná stratégia výrazným spôsobom zvyšuje nielen efektivitu, ale aj výkonnosť vašej komunikácie. A hoci táto stratégia nemá nič spoločné so spoločnosťou 3M, je rovnako silná a nadčasová.

Predstavte si, že v malom mestečku otvárate kaviareň, ktorej dominantou by mal byť veľký detský kútik a priestor na organizovanie detských osláv. Prípravy na otvorenie už pokročili a vy začínate hľadať najvhodnejší spôsob, ako dáte ľuďom o sebe vedieť. Ako budete postupovať pri tvorbe vašej prvej reklamnej kampane?

Marketingové 3M

Market, alebo aj cieľový trh či cieľový zákazník predstavuje prvé M.

Druhé M predstavuje Message, správu ktorú chcete ľuďom vyslať.

Tretie M znamená Medium, komunikačný kanál cez ktory svoju správu vyšlete.

Pokiaľ máte vytvorenú kompletnú marketingovú stratégiu vaše firmy , je pre vás jednoduché efektívne komunikovať. Pokiaľ ju však nemáte, môžete vašu reklamnú kampaň výrazne zlepšiť využitím stratégie marketingových 3M.

Avšak pozor!

Stratégia 3M nie je založená len na poznaní jednotlivých M! Kľúčom k využitiu jej plného potenciálu je poradie, v akom s jej jednotlivými častami pracujete!

Medium – komunikačné médium, komunikačný kanál

Musíte byť na TikToku, to je teraz trend! Musíte točiť veľa videí, mať na internetovej stránke umelú inteligenciu a zároveň spoluprácu so silným influencerom s celoštátnym dosahom! Lebo tak sa to teraz robí, do psej matere! 😊

No takto by sa to však robiť nemalo…

Marketingové trendy a hlboké zvyky vybraného marketéra by vášmu úspechu nikdy nemali stáť v ceste. Tretie M v poradí, teda médium, by malo byť naozaj až tretím krokom tvorby úspešnej reklamnej kampane. Samozrejme iba pokiaľ chcete veci robiť efektívne, či dokonca aj udržateľne.

Message – správa, ktorú chcete ľuďom vyslať

“Každý si u nás nájde to svoje!”

“Máme tú najkvalitnejšiu kávu v meste, 5 druhov pív a množstvo exotických miešaných drinkov!”

Druhé M vyjadruje správu, ktorú chcete ľudom povedať. Mnohí marketéri si však mylne myslia, že ich hlavnou úlohou pri príprave akejkoľvek reklamnej kampane je zaujať úplne všetkých. Krátkodobo, povedzme pri otváraní kaviarne to môže byť úspešná taktika. No ak nepoznáte svoje „prečo“, neviete aká je vaša odlišnosť, respektíve konkurenčná výhoda, a neviete pre koho to všetko vlastne robíte, kto je váš ideálny cieľový zákazník, nakoniec stratíte úplne všetkých.

Market, alebo aj target market – cieľový trh

Správny začiatok marketingovej stratégie 3M spočíva v poznaní vášho cieľového zákazníka. Pre koho to všetko robíte? Koho chcete zaujať? Akej skupine obyvateľstva sa chcete venovať? Pokiaľ poznáte odpovede na tieto otázky, môžete tomu prispôsobiť vašu komunikáciu (vašu message), a následne vybrať aj vhodné médium pre jej efektívne šírenie.

Marketingové 3M môžeme označiť za stratégiu prípravy marketingových kampaní, pri ktorej je dôležité, že na jej jednotlivé časti pozeráme v správnom poradí:

Market → MessageMedium

Cieľový trh (cieľový zákazník) → konkrétna správakomunikačné médium (komunikačný kanál)

Marketingové 3M

Príprava reklamnej kampane v praxi

V malom mestečku otvárate kaviareň, ktorej dominantami sú veľký detský kútik a priestor na organizovanie detských osláv. Predmetom vášho podnikania je teda denno-denná činnosť kaviarne a prenájom priestorov na účely detských osláv. Vašim primárnym marketingovým cieľom tejto kampane je predstaviť ľuďom váš podnik (vybudovať povedomie o značke) a získať svojich prvých zákazníkov.

Cieľový trh:

Rodiny s malými deťmi vo vašom meste a blízkom okolí. Detailnejšie môžeme cieľové skupiny rozdeliť aj takto:

  • Rodičia detí predškolského veku / detí prvého stupňa ZŠ, a ich priatelia
  • Starí rodičia detí predškolského veku / detí prvého stupňa ZŠ

Keď poznáme cieľového zákazníka, môžeme začať plánovať našu komunikáciu.

Správa ktorú chceme vyslať

Čo nás pre našu cieľovú skupinu robí výnimočnými?

V tomto prípade je to hlavne veľkosť detského kútika, v ktorom sa deti môžu vyblázniť, zatiaľ čo ich rodičia majú čas na rozhovor s niekým, kto už používa slovník dospelých 😊. Zároveň je naša kaviareň miestom, ktoré si deti obľúbia a budú nadšené, ak im tam pripravíte narodeninovú oslavu!

A ako túto správu dostať do reklamnej podoby? To už necháme na vašej tvorivosti, nebudeme predsa prezrádzať úplne všetko 😊

Komunikačný kanál

Keďže komunikačným cieľom je vytvorenie povedomia o značke v rámci určitého, geograficky neveľkého územia, môžeme využiť na predstavenie nášho podniku kombináciu online a offline propagácie.

Leták, ktorý správu o vašom podniku, ako aj vaše posolstvo (message) dostane medzi ľudí v meste, roznesiete po schránkach, zatiaľ čo platenú propagáciu príspevku na vybraných sociálnych sieťach zacielite na širší geografický okruh, no predovšetkým na rodiny s deťmi. Predsa aj ľudia z okolitých obcí môžu mať záujem presne o to, čo ponúkate.

“Dostať správnu správu, správnym ľuďom v správnom čase. Aj tak môžeme definovať ideálny výsledok využívania marketingových 3M”

Marketingové 3M ako stratégia tvorby komunikačných kampaní predstavuje jednoduchú, no pritom veľmi účelnú pomôcku na ceste k vytvoreniu úspešnej a zároveň efektívnej reklamnej kampane. Pokiaľ máte malý lokálny podnik, poznáte vášho cieľové zákazníka, a poznáte aj svoje “prečo”, môžete si s pomocou marketingových 3M naplánovať efektívnu reklamnú kampaň aj sami. Pokiaľ však chcete vašu firmu podporovať dlhodobou premyslenou komunikáciou, odporúčame pripraviť si dôkladnú komunikačnú stratégiu, a jej realizáciu delegovať na iných smile.

5/5 - (1 vote)

Pin It on Pinterest