Zmysel, vízia, poslanie a hodnoty firmy

Zmysel, vízia, poslanie a hodnoty firmy

Viete, čo odlišuje dlhodobo úspešné firmy, ako sú napríklad Apple, Amazon, BMW, 3M či Volvo, od tých ostatných? Existuje mnoho vnútorných faktorov, ktoré by sme mohli porovnávať, no čo je tým, vďaka čomu tieto firmy zvládajú aj tie najťažšie obdobia? Vďaka čomu sa tešia tak silnej lojalite svojich zákazníkov? A vďaka čomu dokážu rásť tak vysoko a pritom žiť tak dlho?

Budovanie dlhodobo úspešnej firmy sa v mnohom podobá na budovanie mrakodrapov. Hoci výšku stavby ovplyvňujú mnohé faktory, za jej stabilitou sa skrýva jeden kľúčový faktor, ktorým sú pevné základy! Čo však predstavuje pevné firemné základy, ktoré zabezpečujú dlhodobú stabilitu úspešných firiem?

Základom úspechu týchto firiem je to, že vedia. Vedia prečo existujú (poznajú zmysel svojej firmy), vedia kam smerujú (poznajú svoju firemnú víziu), vedia čo na svojej ceste prinášajú ľudom (poznajú svoje poslanie), a zároveň vedia na základe čoho robia svoje každodenné rozhodnutia aj v tých najzložitejších situáciách (poznajú svoje kľúčové hodnoty).

sanghai

Zmysel firmy (Purpose)

Začnite s otázkou “prečo?”

Prečo existuje vaša firma? Pokiaľ vaša odpoveď znie “aby som zarobil peniaze”, stlačte na klávesnici “Alt+F4”, vypnite počítač a choďte na prechádzku. A na tej prechádzke rozmýšľajte nad tým, čo je pre vašu firmu dôležitejšie ako zarábanie peňazí?

“Zmysel firmy (purpose) je súborom základných dôvodov na existenciu spoločnosti, ktoré sú dôležitejšie než len zarábanie peňazí.

Hoci zarábanie peňazí je dôležitým výsledkom činnosti vašej firmy, ak chcete vybudovať naozaj trvácnu firmu, potrebujete ísť hlbšie a zistiť skutočné dôvody vášho bytia.

Volvo

Inovatívne riešiť nevyriešené problémy

Zmysel existencie 3M¹

Kia Logo black

Robiť ľudí šťastnými

Zmysel existencie Walt Disney¹

JD Agency

Rozvoj zlepšujúci životy ľudí

Zmysel existencie JD Agency

Vaše “prečo”, váš zmysel podnikania, tvorý úplný základ vašej “stavby”. Určuje hĺbku, v akej sú vystavané vaše základy, a preto výrazne ovplyvňuje budúcu stabilitu vašej firmy. Čím hlbšie sú základy, tým vyššiu budovu môžete neskôr vystavať. Pokiaľ však nepoznáte svoje “prečo”, budujete firmu na plytkých základoch, ktoré v nepriaznivých časoch (ktoré zaručene niekedy prídu) neudržia vašu firmu.

Základy firmy JD Agency

Firemná vízia (vision)

Vedieť kam smerujete je základným predpokladom úspechu. Víziu preto môžeme chápať ako najvyšší cieľ firmy, alebo aj ako ideálny cieľový stav, ktorý určuje smerovanie celej organizácie. Tento cieľ však môžeme označiť ako takzvaný “priebehový”, teda cieľ ktorý nedosiahnete v jedeň deň, ale ktorý chcete dosahovať každý deň. 

Firemná vízia môže byt vyjadrená v rôznych podobách. Môže ísť o krátky, takmer reklamný slogan, aký využívajú napríklad firmy v automobilovom priemysle:

Audi
Dôsledne AUDI (Consistently Audi) – AUDI
Kia Logo black

Čistá mobilita (clean mobility KIA)KIA

Volvo

Zacielené na nulu (aiming for zero)Volvo

Volvo si nikdy nepovie: “Dnes sme mali 0 zranení na cestách, dosiahli sme čo sme chceli, končíme!”, oni chcú aby to bol trvalý stav. To je ich trvalá vízia.

Vízia však nemusí mať vždy iba takúto stručnú podobu. Dôležité je len to, aby ju vaši zákazníci dokázali správne pochopiť. Len tak sa s ňou dokážu stotožniť a vytvoriť si vďaka tomu dlhodobý, pozitívny vzťah k vašej značke.

vizia amazon
Apple poslanie
JD Agency
vizia amazon

„Byť firmou s najväčšou orientáciou na zákazníka na svete, kde zákazníci nájdu všetko, čo by mohli chcieť kúpiť online.“ 

Amazon

Apple poslanie

„Vytvárať najlepšie produkty na svete a zanechať svet lepší, ako sme ho našli.“

Apple

JD Agency

„Inšpirovať a zabezpečovať rozvoj firiem, organizácií a ľudí v ich vnútri, aby zákazníci poznali nie len ich ceny, ale aj ich hodnoty. „

JD Agency

Na čo potrebuje firma víziu?

Firemná vízia je niečo ako „Severka“, hviezda niekde v diaľke, ktorá vám pomáha udržať smer. Je to najväčší motivačný faktor v organizácii, ktorý pomáha ľuďom ťahať za jeden povraz smerom k vybranému cieľu. Bez ohľadu na veľkosť danej organizácie, kľúčové je, aby sa s touto víziou stotožnili všetci ľudia v jej vnútri. Práve vďaka tomu môže byť organizácia dlhodobo úspešná.

Poslanie (misia) firmy

Hoci víziu a poslanie firmy si ľudia často zamieňajú (spájajú do jedného), nejde o to isté. Zatiaľ čo vízia popisuje najvyšší cieľ firmy – KAM firma smeruje, poslanie (misia) firmy vyjadruje ČO na ceste za vašou víziou ľuďom prinášate. Opäť, rovnako ako pri vízii, aj pri vašom firemnom poslaní je dôležitá jeho trvácnosť.

vizia amazon
Iqua poslanie
JD Agency
vizia amazon

„Poskytnúť zákazníkom čo najnižšie ceny, najlepší výber a maximálne pohodlie“

Amazon

Iqua poslanie

„ Tvoriť environmentálne, inovatívne a vysokokvalitné produkty.“

Dacom & Iqua

JD Agency

„Zabezpečovať komplexný, udržateľný a efektívny rozvoj organizácií, s cieľom budovania ich dlhodobých hodnôt a zamestnaneckej spokojnosti.“

JD Agency

Ako firme pomáha poznanie svojho poslania?

Základným, všeobecným poslaním každej organizácie je poskytovať svojim zákazníkom určitú službu, alebo im predávať, či inak poskytovať svoje výrobky. Toto platí pre všetkých bez rozdielu. No pokiaľ chcete, aby bola vaša firma dlhodobo úspešná, musíte vedieť aj to, aký problém vaše výrobky či služby riešia, alebo akú zmenu chcete ľuďom poskytnúť. Pretože je obrovský rozdiel predávať mobilné telefóny, a poskytovať ľuďom možnosť rýchlo sa spojiť so svojimi známymi  kdekoľvek a kedykoľvek.

Poslanie firmy

Šikovná prezentácia poslania firmy v praxi

Poznáte aplikáciu na učenie sa cudzích jazykov s názvom Duolingo? Vďaka prezentácii jej firemného poslania (misie) počas nahrávania jednotlivých kapitol, môžete “otravné” reklamy na ich konci vnímať inak ako je bežné. Hlavne pokiaľ vám Duolingo svoju misiu opäť vhodne pripomenie.

Našim poslaním je
Reklama pomáha financovať misiu

Hodnoty firmy

Firemné hodnoty odzrkadľujú to, na čom firme záleží a akým spôsobom sa vo firme robia rozhodnutia. Sú ako náš vnútorný kompas, ktorý nám pomáha nájsť správny smer pri riešení každodenných situácií. Hodnoty ovplyvňujú to, čo robíme, ako to robíme a s akým zámerom. Vymeníte pri reklamácii výrobok okamžite za nový, alebo budete 30 dní čakať s vyjadrením, že na nájdenú závadu sa nevzťahuje vaša záruka? Využívate prioritne na váš online marketing tvorbu hodnotného obsahu, alebo uprednostňujete časté výkonnostné kampane?

Hodnoty Amazon:

 • Posadnutosť zákazníkom (Customer obsession)
 • Dlhodobé myslenie (Long-term thinking)
 • Vášeň pre vynachádzanie (Passion for invention)
 • Prevádzková dokonalosť (operational excellence)

Hodnoty VÚB Banky:

 • Jednoduchosť
 • Užitočnosť
 • Ľudskosť
 • Humor

Hodnoty JD Agency:

 • Udržateľnosť (podnikania, rozvoja ako aj bežného života)
 • Efektivita (práce, propagácie a teda celej organizácie)
 • Tvorba hodnôt (aby ľudia poznali aj hodnotu vašej firmy, nie len jej cenu)
 • HDŠ – hrubé domáce šťastie (spokojnosť zamestnancov a zákazníkov, tvorba hodnôt)

Hodnoty firmy musia ladiť s jej víziou a misiou

Vízia, poslanie a hodnoty firmy nie sú samostatné časti, sú to 3 základné stavebné prvky vašej organizácie, ktoré sú navzájom poprepájané. Pokiaľ má byť vaša organizácia dlhodobo úspešná, je dôležité, aby firma poznala nie len svoje “prečo” (svoj zmysel existencie), ale aby vedela kam smeruje (poznala svoju víziu), aby vedela, čo chce vykonávať na ceste k svojmu najväčšiemu cieľu a aby poznala aj svoje základné hodnoty, ktorými sa bude riadiť počas celej tejto cesty. Ak všetko toto poznáte – gratulujeme vám! Ste na správnej ceste k dlhodobému úspechu! No stále ste len na začiatku…

Vašim ďalším krokom na ceste k efektívnej a dlhodobo udržateľnej firme by mohla byť príprava vašej firemnej marketingovej stratégie.  Ak si však nie ste istý tým, ako máte všetky tieto informácie reálne zapracovať do života vašej firmy, môžete využiť aj možnosť komplexného marketingového rozvoja od JD Agency. wink

Zmysel vízia misia a hodnoty firmy

Hľadáte ďalšie podnety k zlepšeniu vašej firmy? Prečítajte si viac aj o holistickom prístupe k marketingu, alebo si s nami dohodnite jednu Marketingovú kávuwink

Ako to robia veľkí hráči: KIA (R)evolucia

Ako to robia veľkí hráči: KIA (R)evolucia

Online marketing, kryptomeny, video meetingy a elektromobily. To sú pravdepodobne tie sféry podnikania, ktoré v roku 2020 zaznamenali najvýraznejší posun vpred. Hoci je pravda, že napríklad v segmente elektromobilov sa očakáva, že v  roku 2021 bude rast ešte výraznejší, bol to práve rok 2020, ktorý sa zapíše do histórie ako ten, v ktorom to začalo. Trh sa dal do pohybu a mnohí silný hráči museli prehodnotiť svoje stratégie, alebo urýchliť procesy, ktoré mali už vopred naplánované. Jednou z firiem, ktoré sa rozhodli pre radikálnu transformáciu, je KIA Motors, teda po novom už len KIA. Ako sa teda mení podniková stratégia tejto medzinárodnej firmy? Aká je ich nová vízia, či aké nástroje využívajú na jej sprostredkovanie pre zákazníkov?

Kia

Nový zámer značky, nová firemná misia, obchodný smer, filozofia dizajnu, nová pracovná kultúra. To sú jednotlivé prvky firemnej evolúcie, ktoré v januári tohto roka spoločnosť KIA veľkolepo ohlásila. Prečo veľkolepo? Pretože prezentácia nového loga, ktorá sa uskutočnila  začiatkom januára, sa s 303 synchronizovanými pyrodronmi zapísala do Guinesovej knihy rekordov. Wow efekt bol zaručený, veď posúďte sami.

Prvým krokom firmy bolo predstavenie nové loga. Zdroj: Kia a youtube kanál Kia worldwide

Spolu s prezentáciou nového loga KIA zverejnila aj dátum, kedy odhalí detaily svojej celkovej tranformácie. Spravila si tak vlastnú virálnu reklamu, ktorá veľmi rýchlo obletela svet a vzbudila v ľuďoch záujem. Čo všetko sa teda vo firme zmenilo?

Zmena (tvorba) značky v praxi: Analýza→ stratégia → taktika

S príchodom roku 2021 KIA nespustila len nový vizuál značky, ale aj svoju kompletnú tranformáciu. Analýzou zistila, kde sa aktuálne nachádza, a kam by mohla ísť, vďaka čomu zmena nepredstavovala len nové logo, ale aj nové ciele a novú firemnú stratégiu.

Poslanie značky. Kto sme boli a kým vždy budeme?

Vedeli ste, že KIA svoju cestu začínala s výrobou bicyklou? Ich poslaním teda nie je vyrábať autá, ale POHYB. Dokonalá ukážka moderného marketingu. Predávate vo svojej firme výrobky, alebo riešenia problémov? Alebo ste už na top úrovni a poskytujete svojim zákazníkom určité pocity?

Vizualita značky: inšpirácia pre ľudí

Vo svete môžeme nájsť viacero firiem, ktoré aktuálne menia svoje logá kvôli tomu, aby mohli lepšie vystupovať v digitálnom svete, no KIA zašla ešte ďalej. Nové logo, nový fond písma, nová farebná škála, no čo je najdôležitejšie – všetky tieto prvky sú spojené príbehom a majú spoločný cieľ: inšpirovať ľudí!

Budúcnosť: spojenie dizajnu a poslania značky

Poznať svoje hodnoty, vedieť čo chcete zákazníkom priniesť a podľa toho pripravovať svoje výrobky – to je nová cesta KIA! 

Vízia značky KIA

Ako bolo už skôr uvedené, cieľom KIA nie sú autá, ale pohyb. Práve z poznania tejto svojej základnej hodnoty vychádza aj firemná vízia, ktorú chce značka napĺňať, a ktorou sa chce zároveň vhodne prezentovať: 

Movement that inspire – pohyb, ktorý inšpiruje

Napĺňanie vízie

Ak chcete zvýrazňovať hodnoty svojej firmy, nestačí ich len poznať, dôležité je aj spájať ich so správnymi symbolmi. KIA toto chápe, a preto si na prezentáciu pohybu zvolila šport. No nie len sponzoring top športovca (Rafael Nadal) alebo sponzoring top podujatia či súťaže (Australian Open a Európska liga UEFA), ale napríklad aj podporu OZ Špeciálnych olympiád na Slovensku a podporu pohybu všeobecne. Vďaka tomu sa vízia firmy stáva nie len reálnou, ale zároveň veľmi populárnou.

Globálnym ambasádorom značky KIA je Rafael Nadal

Marketing firmy KIA počas Australian Open 2021, zdroje: FB Australian Open

Aké kroky  firemnej evolúcie teda KIA podstúpila ?

 • 1, Vnútorná analýza firmy a zákaznícka analýza značky
 • 2, Stanovenie hodnôt a vízie
 • 3, Určenie SMART cieľov (7 nových modelov elekromobilov do roku 2027…)
 • 4, Vytvorenie pracovnej kultúry (firemná DNA)
 • 5, Vytvorenie moderného vizuálu (rebranding značky)
 • 6, Výber vhodných spôsobov prezentácie značky (komunikačná stratégia)
Rebranding Kia

Páčia sa vám nástroje, ktoré KIA využíva na svoju prezentáciu? Preskúmajte ich viac do hĺbky, a zistite viac o športovom marketingu, alebo o základnom rozdelení marketingových prístupov.

Chceli by ste, aby aj vaša firma rástla vďaka takto detailne rozpracovanej firemnej stratégii? Kontaktujte nás, a my Vám s tým pomôžeme! 

Pin It on Pinterest