Outbound vs. Inbound Marketing

Outbound vs. Inbound Marketing

Celý svet je v pohybe, informácie sa šíria rýchlosťou svetla a poznatky k ľuďom prichádzajú rýchlejšie, ako ich stíhajú všetky absorbovať. Aj preto sa v našich článkoch zameriame aj na vysvetlenie základných marketingových pojmov, vďaka ktorým sa dokážete lepšie zorientovať v problematike marketingu. Predsa čím lepšie pochopíte jednotlivé nástroje, tým lepšie si určíte svoje marketingové ciele a tým efektívnejšie a rýchlejšie si ich splníte! 

Určenie komunikačných marketingových cieľov

Analýza → Ciele → Stratégia → Taktika

Pred tým, ako sa začnete aktívne venovať marketingovej komunikácii vašej firmy, je vhodné určiť si vhodné komunikačné ciele. V priebehu času sa samozrejme vaše ciele budú meniť a vylaďovať, no najčastejšie komunikačné marketingové ciele môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií:

 • Získanie nových zákazníkov (zviditeľnenie značky, produktu či podniky)
 • Budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi (tvorba značky a posilňovanie lojality zákazníkov)

Hoci môžeme súhlasiť s tvrdením, že získavanie nových zákazníkov a rast značky sú nikdy nekončiacimi procesmi, z marketingového hľadiska pre napĺňanie týchto cieľov využívame rôzne druhy marketingových stratégií, ako aj konkrétnych prostriedkov.

Outbound vs. Inbound Marketing

Pri výbere konkrétnych marketingových prostriedkov si vyberáme z dvoch základných marketingových prístupov: Outbound marketing a Inbound marketing. Hoci to tak na prvý pohľad môže pôsobiť, nejde o úplne opačné slová. Oba tieto marketingové prístupy sa využívajú na plnenie vytýčených marketingových cieľov, no rozdiel je v ich cene, časovej náročnosti a spôsobe hodnotenia ich výkonnosti.

outbound marketing

Outbound marketing

Outbound marketing môžeme zjednodušene označiť ako tradičnú reklamu, či už je to reklama v televízii, rádiu, alebo reklamný baner v tlačenej či online podobe. Tak ako preklad hovorí, outbound marketing chápeme ako “odchádzajúci marketing”. Vždy ide o jednosmerný spôsob komunikácie, pri ktorom sa cez rôzne komunikačné kanály dostávajú informácie priamo k vašim potencionálnym zákazníkom, s cieľom vyvolať u nich záujem o vaše produkty alebo služby. Ľudia nemajú možnosť nijako reagovať na tento druh reklamy. Teda možnosť vždy existuje, no rozhovor s televízorom či nakreslenie zdvihnutého palca do novín nemá veľký význam smile 

Charakteristika Outbound marketingu:

 • Platíme za tvorbu reklamného materiálu, aj za reklamný priestor
 • Reklama či reklamná kampaň má kratší čas pôsobnosti (dni či týždne)
 • Hodnotenie výkonnosti (návratnosti financií) je pomerne jednoduchšie – využitie zľavových kódov, kupónov, preklik z danej reklamy, zvýšenie návštevnosti predajne po spustení reklamy…
 • Prevažne ide o Display (zobrazovaciu) reklamu
Inbound marketing

Inbound Marketing

Inbound marketing môžeme označiť aj ako „užívateľsky prívetivejší“ marketing. Inbound marketing môžeme chápať ako súbor činností, ktorými sa snažíme dostať do povedomia príslušnej cieľovej skupiny nenásilným a nevtieravým spôsobom. Tak ako naznačuje preklad Inbound marketingu, ide o “prichádzajúci marketing” resp. smerujúci do vnútra. Cieľom inbound marketingu je priviesť zákazníka k vašej značke na základe jeho záujmu. Prinášate mu niečo, o čo má záujem, čo ho baví alebo čo sám vyhľadáva, pričom nemusí ísť prvoplánovo o váš produkt.

Charakteristika Inbound marketingu:

 • Platíme za tvorbu obsahu, nie vždy za reklamný priestor
 • Proces marketingu si vyžaduje dlhší časový úsek (mesiace)
 • Hodnotenie výkonnosti jednotlivých zložiek  marketingu je veľmi zložité, v niektorých prípadoch nemožné
 • Ide prevažne o značkový marketing

Zatiaľ čo Outbound marketingu sa mnohí ľudia snažia vyhnúť (pri reklame odchádzame od televízie, prelaďujeme rádio či využívame software na blokovanie reklám), Inbound marketing je tvorený tak, aby ľudí priťahoval. Ide o obojsmernú komunikáciu, ktorej cieľom je vytvoriť si vzťah so zákazníkom, vďaka čomu zvýšime jeho lojalitu a posilníme meno firmy.

Čo všetko teda patrí do Inbound marketingu?

 • Obsahový (Content) marketing
 • Sociálne siete (Social media marketing)
 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • Branding

My v JD Agency najviac preferujeme online marketingovú stratégiu založenú na Inbound Marketingu, nazývanú aj Moderné SEO.

Choice

Oba tieto marketingové prístupy majú svoje špecifiká, no najdôležitejšie je, že v praxi sa využívajú oddelene len v určitých časových úsekoch. Pri väčšine kampaní využívate oba tieto prístupy, no rozdiel je v ich percentuálnom rozdelení. Predsa mať platenú reklamu v televízii, no nemať pre kampaň aktualizovaný web nemá veľký význam. Rovnako ako nemá význam tvoriť denne nové články a zdieľať ich pomocou sociálnych sietí, pokiaľ máte 10 sledovateľov a váš kvalitný obsah sa nedostane tam, kam má – ku vašim potencionálnym zákazníkom.

Pokiaľ vás zaujíma téma online marketingu, môžete si prečítať viac aj o možnostiach firmy pri vstupe do online priestoru. Pretože výber správnej komunikačnej marketingovej stratégie nie je založený len na výbere obsahu, ale aj na výbere vhodného reklamného priestoru.

internet

Pin It on Pinterest