Ako to robia veľkí hráči: KIA (R)evolucia

Ako to robia veľkí hráči: KIA (R)evolucia

Online marketing, kryptomeny, video meetingy a elektromobily. To sú pravdepodobne tie sféry podnikania, ktoré v roku 2020 zaznamenali najvýraznejší posun vpred. Hoci je pravda, že napríklad v segmente elektromobilov sa očakáva, že v  roku 2021 bude rast ešte výraznejší, bol to práve rok 2020, ktorý sa zapíše do histórie ako ten, v ktorom to začalo. Trh sa dal do pohybu a mnohí silný hráči museli prehodnotiť svoje stratégie, alebo urýchliť procesy, ktoré mali už vopred naplánované. Jednou z firiem, ktoré sa rozhodli pre radikálnu transformáciu, je KIA Motors, teda po novom už len KIA. Ako sa teda mení podniková stratégia tejto medzinárodnej firmy? Aká je ich nová vízia, či aké nástroje využívajú na jej sprostredkovanie pre zákazníkov?

Kia

Nový zámer značky, nová firemná misia, obchodný smer, filozofia dizajnu, nová pracovná kultúra. To sú jednotlivé prvky firemnej evolúcie, ktoré v januári tohto roka spoločnosť KIA veľkolepo ohlásila. Prečo veľkolepo? Pretože prezentácia nového loga, ktorá sa uskutočnila  začiatkom januára, sa s 303 synchronizovanými pyrodronmi zapísala do Guinesovej knihy rekordov. Wow efekt bol zaručený, veď posúďte sami.

Prvým krokom firmy bolo predstavenie nové loga. Zdroj: Kia a youtube kanál Kia worldwide

Spolu s prezentáciou nového loga KIA zverejnila aj dátum, kedy odhalí detaily svojej celkovej tranformácie. Spravila si tak vlastnú virálnu reklamu, ktorá veľmi rýchlo obletela svet a vzbudila v ľuďoch záujem. Čo všetko sa teda vo firme zmenilo?

Zmena (tvorba) značky v praxi: Analýza→ stratégia → taktika

S príchodom roku 2021 KIA nespustila len nový vizuál značky, ale aj svoju kompletnú tranformáciu. Analýzou zistila, kde sa aktuálne nachádza, a kam by mohla ísť, vďaka čomu zmena nepredstavovala len nové logo, ale aj nové ciele a novú firemnú stratégiu.

Poslanie značky. Kto sme boli a kým vždy budeme?

Vedeli ste, že KIA svoju cestu začínala s výrobou bicyklou? Ich poslaním teda nie je vyrábať autá, ale POHYB. Dokonalá ukážka moderného marketingu. Predávate vo svojej firme výrobky, alebo riešenia problémov? Alebo ste už na top úrovni a poskytujete svojim zákazníkom určité pocity?

Vizualita značky: inšpirácia pre ľudí

Vo svete môžeme nájsť viacero firiem, ktoré aktuálne menia svoje logá kvôli tomu, aby mohli lepšie vystupovať v digitálnom svete, no KIA zašla ešte ďalej. Nové logo, nový fond písma, nová farebná škála, no čo je najdôležitejšie – všetky tieto prvky sú spojené príbehom a majú spoločný cieľ: inšpirovať ľudí!

Budúcnosť: spojenie dizajnu a poslania značky

Poznať svoje hodnoty, vedieť čo chcete zákazníkom priniesť a podľa toho pripravovať svoje výrobky – to je nová cesta KIA! 

Vízia značky KIA

Ako bolo už skôr uvedené, cieľom KIA nie sú autá, ale pohyb. Práve z poznania tejto svojej základnej hodnoty vychádza aj firemná vízia, ktorú chce značka napĺňať, a ktorou sa chce zároveň vhodne prezentovať: 

Movement that inspire – pohyb, ktorý inšpiruje

Napĺňanie vízie

Ak chcete zvýrazňovať hodnoty svojej firmy, nestačí ich len poznať, dôležité je aj spájať ich so správnymi symbolmi. KIA toto chápe, a preto si na prezentáciu pohybu zvolila šport. No nie len sponzoring top športovca (Rafael Nadal) alebo sponzoring top podujatia či súťaže (Australian Open a Európska liga UEFA), ale napríklad aj podporu OZ Špeciálnych olympiád na Slovensku a podporu pohybu všeobecne. Vďaka tomu sa vízia firmy stáva nie len reálnou, ale zároveň veľmi populárnou.

Globálnym ambasádorom značky KIA je Rafael Nadal

Marketing firmy KIA počas Australian Open 2021, zdroje: FB Australian Open

Aké kroky  firemnej evolúcie teda KIA podstúpila ?

 • 1, Vnútorná analýza firmy a zákaznícka analýza značky
 • 2, Stanovenie hodnôt a vízie
 • 3, Určenie SMART cieľov (7 nových modelov elekromobilov do roku 2027…)
 • 4, Vytvorenie pracovnej kultúry (firemná DNA)
 • 5, Vytvorenie moderného vizuálu (rebranding značky)
 • 6, Výber vhodných spôsobov prezentácie značky (komunikačná stratégia)
Rebranding Kia

Páčia sa vám nástroje, ktoré KIA využíva na svoju prezentáciu? Preskúmajte ich viac do hĺbky, a zistite viac o športovom marketingu, alebo o základnom rozdelení marketingových prístupov.

Chceli by ste, aby aj vaša firma rástla vďaka takto detailne rozpracovanej firemnej stratégii? Kontaktujte nás, a my Vám s tým pomôžeme! 

Outbound vs. Inbound Marketing

Outbound vs. Inbound Marketing

Celý svet je v pohybe, informácie sa šíria rýchlosťou svetla a poznatky k ľuďom prichádzajú rýchlejšie, ako ich stíhajú všetky absorbovať. Aj preto sa v našich článkoch zameriame aj na vysvetlenie základných marketingových pojmov, vďaka ktorým sa dokážete lepšie zorientovať v problematike marketingu. Predsa čím lepšie pochopíte jednotlivé nástroje, tým lepšie si určíte svoje marketingové ciele a tým efektívnejšie a rýchlejšie si ich splníte! 😉

Určenie komunikačných marketingových cieľov

Analýza → Ciele → Stratégia → Taktika

Pred tým, ako sa začnete aktívne venovať marketingovej komunikácii vašej firmy, je vhodné určiť si vhodné komunikačné ciele. V priebehu času sa samozrejme vaše ciele budú meniť a vylaďovať, no najčastejšie komunikačné marketingové ciele môžeme vo všeobecnosti rozdeliť do dvoch kategórií:

 • Získanie nových zákazníkov (zviditeľnenie značky, produktu či podniky)
 • Budovanie vzťahu s existujúcimi zákazníkmi (tvorba značky a posilňovanie lojality zákazníkov)

Hoci môžeme súhlasiť s tvrdením, že získavanie nových zákazníkov a rast značky sú nikdy nekončiacimi procesmi, z marketingového hľadiska pre napĺňanie týchto cieľov využívame rôzne druhy marketingových stratégií, ako aj konkrétnych prostriedkov.

Outbound vs. Inbound Marketing

Pri výbere konkrétnych marketingových prostriedkov si vyberáme z dvoch základných marketingových prístupov: Outbound a Inbound. Hoci to tak na prvý pohľad môže pôsobiť, nejde o úplne opačné slová. Oba tieto marketingové prístupy sa využívajú na plnenie vytýčených marketingových cieľov, no rozdiel je v ich cene, časovej náročnosti a spôsobe hodnotenia ich výkonnosti.

outbound marketing

Outbound marketing

Ako Outbound môžeme zjednodušene označiť každú platenú reklamu, či už je to reklama v televízii, rádiu, alebo reklamný baner v tlačenej či online podobe. Tak ako preklad hovorí, outbound marketing chápeme ako “odchádzajúci marketing”. Vždy ide o jednosmerný spôsob komunikácie, kde sa cez rôzne reklamné kanály dostávajú informácie k potencionálnym zákazníkom. Ľudia nemajú možnosť nijako reagovať na tento druh reklamy. Teda možnosť vždy existuje, no rozhovor s televízorom či nakreslenie zdvihnutého palca do novín nemá veľký význam smile 

Charakteristika Outbound marketingu:

 • Platíme za tvorbu reklamného materiálu, aj za reklamný priestor
 • Reklama či reklamná kampaň má kratší čas pôsobnosti (dni či týždne)
 • Hodnotenie výkonnosti (návratnosti financií) je pomerne jednoduchšie – využitie zľavových kódov, kupónov, preklik z danej reklamy, zvýšenie návštevnosti predajne po spustení reklamy…
 • Prevažne ide o Display (zobrazovaciu) reklamu
Inbound marketing

Inbound Marketing

Na druhej strane Inbound marketing môžeme označiť aj ako „neplatený“ marketing. Hoci čas a vedomosti človeka, ktorý takýto marketing vykonáva nie sú zadarmo, v záverečnej fáze sa neplatí za žiadne reklamné systémy (poplatky za reklamný priestor). Inbound marketing teda môžeme chápať ako súbor činností, ktorými sa snažíme dostať do povedomia príslušnej cieľovej skupiny nenásilným a nevtieravým spôsobom. Tak ako naznačuje preklad Inbound marketingu, ide o “prichádzajúci marketing” resp. smerujúci do vnútra. Cieľom inbound marketingu je teda priviesť zákazníka k vašej značke na základe jeho záujmu. Prinášate mu niečo, o čo má záujem, čo ho baví alebo čo sám vyhľadáva, pričom nemusí ísť prvoplánovo o váš produkt.

Charakteristika Inbound marketingu:

 • Platíme za tvorbu obsahu, nie za reklamný priestor
 • Proces marketingu si vyžaduje dlhší časový úsek (mesiace)
 • Hodnotenie výkonnosti jednotlivých zložiek  marketingu je veľmi zložité, v niektorých prípadoch nemožné
 • Ide prevažne o značkový marketing

Zatiaľ čo Outbound marketingu sa mnohí ľudia snažia vyhnúť (pri reklame odchádzame od televízie, prelaďujeme rádio či využívame software na blokovanie reklám), Inbound je tvorený tak, aby ľudí priťahoval. Ide o obojsmerný proces, ktorého cieľom je vytvoriť si vzťah so zákazníkom, vďaka čomu zvýšime jeho lojalitu a posilníme meno firmy.

Čo všetko teda patrí do Inbound marketingu?

 • Obsahový (Content) marketing
 • Sociálne siete (Social media marketing)
 • Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
 • Branding
Choice

Oba tieto marketingové prístupy majú svoje špecifiká, no najdôležitejšie je, že v praxi sa využívajú oddelene len v určitých časových úsekoch. Pri väčšine kampaní využívate oba tieto prístupy, no rozdiel je v ich percentuálnom rozdelení. Predsa mať platenú reklamu v televízii, no nemať pre kampaň aktualizovaný web nemá veľký význam. Rovnako ako nemá význam tvoriť denne nové články a zdieľať ich pomocou sociálnych sietí, pokiaľ máte 10 sledovateľov a váš kvalitný obsah sa nedostane tam, kam má – ku vašim potencionálnym zákazníkom.

Pokiaľ vás zaujíma téma online marketingu, môžete si prečítať viac aj o možnostiach firmy pri vstupe do online priestoru. Pretože výber správnej komunikačnej marketingovej stratégie nie je založený len na výbere obsahu, ale aj na výbere vhodného reklamného priestoru. 

internet

Pin It on Pinterest