CPK Poltár

CPK Poltár

Regionálna rozvojová agentúra

Internetová stránka

www.cpkpoltar.sk

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov – regionálna rozvojová agentúra Poltár, mala v roku 2021 k dispozícii dlhodobo neaktualizovanú, neresponzívnu internetovú stránku, na ktorej bolo veľmi problematické pridávanie nového obsahu.

Vytvorenie internetovej stránky pre CPK Poltár malo teda zahŕňať všetky body zdravej a udržateľnej internetovej stránky:

  • Personalizácia
  • Responzivita
  • Zakladná SEO optimalizácia (príprava na pokročilé SEO)
  • Udržateľnosť (možnosť samostatne pridávať vlastný obsah)
CPK Poltár

Komunikačná stratégia

V rámci podpory podnikania pomocou online nájstrojov sme pre CPK Poltár navrhli komunikačnú stratégiu, ktorá má firme pomáhať pri naplnení dvoch základných strategických cieľov:

  • Zvýšenie povedomia o značke CPK Poltár (v rámci regiónov Novohrad – Gemer)
  • Lepšia dohľadateľnosť najfrekventovanejších ponúkaných služieb na internete

” CPK Poltár dlhodobo slúži podnikateľom v okrese Poltár, ako aj v celom regióne Novohrad – Gemer, ako spoľahlivý partner na ceste podpory a rozvoja podnikateľských činností. Internet však na svoju činnosť využívalo len minimálne. Prvým krokom našej spolupráce bol návrh online komunikačnej stratégie, na základe ktorej sme prešli k modernizácií internetovej stránky. Webová stránka bola personalizovaná podľa  podľa požiadaviek klienta, a zároveň prispôsobená dnešnej mobilnej dobe (plná responzivita). “

 

Pin It on Pinterest