MVK Poltár

MVK Poltár

MVK Poltár logo

MVK Poltár

volejbalový klub

Online marketing

(športový marketing, správa sociálnych sietí, tvorba internetových stránok)

Po vstupe tímu žien do prvej volejbalovej ligy sa hľadal spôsob, ako v pandemickom období priblížiť ľuďom v meste fungovanie volejbalového klubu. Po sfunkčnení sociálnych sietí prišla na rad aj vlastná internetová stránka.

Internetová stránka

www.mvkpoltar.sk

Vytvorenie internetovej stránky pre MVK Poltár tvorilo základ budúceho športového marketingu klubu. Dôležitá bola úplna responzivita a dôhľadateľnosť dôležitých údajov v rámci internetu (SEO):

 • Personalizácia
 • Responzivita
 • Zakladná SEO optimalizácia (dobrá dohľadateľnosť na internete)

Pre volejbalový klub zabezpečujeme v rámci športového marketingu aj dlhodobú správu internetovej stránky klubu. V rámci tejto spolupráce pripravujeme pravidelné víkendové zhrnutie výsledkov ako aj nové fotogalérie.

Správa sociálnych sietí

Dlhodobá správa sociálnych sietí FacebookInstagram zahŕňa pravidelnú prípravu príspevkov pre sociálne siete vrátane grafických prác a zverejňovania víkendových výsledkov.

MVK Poltár

CPK Poltár

CPK Poltár

CPK Poltár

CPK Poltár

Regionálna rozvojová agentúra

Internetová stránka

www.cpkpoltar.sk

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov – regionálna rozvojová agentúra Poltár, mala v roku 2021 k dispozícii dlhodobo neaktualizovanú, neresponzívnu internetovú stránku, na ktorej bolo veľmi problematické pridávanie nového obsahu.

Vytvorenie internetovej stránky pre CPK Poltár malo teda zahŕňať všetky body zdravej a udržateľnej internetovej stránky:

 • Personalizácia
 • Responzivita
 • Zakladná SEO optimalizácia (príprava na pokročilé SEO)
 • Udržateľnosť (možnosť samostatne pridávať vlastný obsah)
CPK Poltár

Komunikačná stratégia

V rámci podpory podnikania pomocou online nájstrojov sme pre CPK Poltár navrhli komunikačnú stratégiu, ktorá má firme pomáhať pri naplnení dvoch základných strategických cieľov:

 • Zvýšenie povedomia o značke CPK Poltár (v rámci regiónov Novohrad – Gemer)
 • Lepšia dohľadateľnosť najfrekventovanejších ponúkaných služieb na internete

” CPK Poltár dlhodobo slúži podnikateľom v okrese Poltár, ako aj v celom regióne Novohrad – Gemer, ako spoľahlivý partner na ceste podpory a rozvoja podnikateľských činností. Internet však na svoju činnosť využívalo len minimálne. Prvým krokom našej spolupráce bol návrh online komunikačnej stratégie, na základe ktorej sme prešli k modernizácií internetovej stránky. Webová stránka bola personalizovaná podľa  podľa požiadaviek klienta, a zároveň prispôsobená dnešnej mobilnej dobe (plná responzivita). “

 

FK Brezno

FK Brezno

FK Brezno

FK Brezno

futbalový klub

Internetová stránka

www.fkbrezno.sk

Futbalový klub FK Brezno sa v lete 2021 rozhodol podporiť svoje postavenie v regióne za pomoci dostupných online prostriedkov. Našou úlohou bolo pripraviť pre nich novú internetovú stránku, ktorú budú schopní samostatne dopĺňať obsahom.

Vytvorenie internetovej stránky pre FK Brezno zahŕňa všetky 4 body zdravej internetovej stránky:

 • Personalizácia
 • Responzivita
 • Zakladná SEO optimalizácia
 • Udržateľnosť (vytvorené s ohľadom na personálne možnosti klubu)

“Kedže klub momentálne disponuje skúsením PR pracovníkom, ktorý je schopný pravidelne pridávať nové články, rozhodli sme sa hlavnú stránku pripraviť vo forme prehľadne rozdeleného blogu.  Návštevníci tak majú okamžite prehľad o nových článkoch v sekciách, ktoré ich zaujímajú. Z Marketingového hľadiska považujeme za zaujímavé spojenie programu týždňa s reklamnou činosťou – sponzor týždňa. Pre rodičov mladých hráčov je zasa zaujímavé prehľadné rozdelenie všetkých tímov a ich individuálne hráčske štatistiky .

 

Sklotatran Poltár

Sklotatran Poltár

TJ Sklotatran Poltár

futbalový klub

Online marketing

(športový marketing, správa sociálnych sietí, tvorba internetových stránok)

Internetová stránka

www.sklotatranpoltar.sk

Vytvorenie novej internetovej stránky vo farbách klubu, zohľadňujúca aktuálne možnosti pridávania vlastného obsahu.

Pre futbalový klub zabezpečujeme v rámci športového marketingu aj dlhodobú správu internetovej stránky klubu. V rámci tejto spolupráce pripravujeme pravidelné víkendové zhrnutie zápasov, nové fotogalérie ako aj PR články.

Správa sociálnych sietí

Dlhodobá správa sociálnych sietí FacebookInstagram.

Pravidelná príprava postov pre sociálne siete vrátane grafických prác a zverejňovania víkendových výsledkov.

Reklamná fotografia

Pin It on Pinterest